Tärkeää tietoa tunnuksen rekisteröimisestä! Lue huolellisesti!

Tunnus ei tule käyttöön välittömästi, vaan ylläpito hyväksyy kaikki tunnukset ensin, ja käyttäjän on sen jälkeen vielä itse aktivoitava tunnus.

Tunnuksen hankkiminen Resiinan palveluun kohta kohdalta:

  1. Täytä alla olevat tiedot.
  2. Hyväksy käyttösäännöt.
  3. Sähköpostiisi tulee tieto, että tunnus odottaa ylläpidon hyväksyntää.
  4. Kun tunnushakemus on käsitelty, tunnuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä tulee tieto sähköpostiisi. Jos tunnus on hyväksytty, mukana seuraa AKTIVOINTILINKKI. Tunnus toimii vasta, kun olet klikannut tätä linkkiä.
  5. Aktivoituasi tunnuksesi, voit nyt kirjautua ensimmäistä kertaa Resiinan palveluun.

Huom! Jos kohdassa 4 mainittua sähköpostia ei ala kuulua, aktivointilinkki ei toimi tai jotain muuta odottamatonta tapahtuu, ota yhteys ylläpitoon (yllapito (at) vaunut.org)!

Rekisteröidy - tarvittavat tiedot
Valitse käyttäjätunnus:
Keskustelualue käyttää tätä tunnusta vain tunnistamiseesi.
Nimi:
Oikea nimi on pakollinen
Sähköposti:
Tämän on oltava toimiva osoite.
Sähköpostiosoitteesi on näkyvissä vain ylläpidolle
Valitse salasana:
Vahvista salasana:

Mikä on Suomen rahayksikkö?:

1. Yleistä

Seuraavassa on esitetty Vaunut.org-palvelun (jatkossa palvelut) käyttösäännöt. Käyttämällä palveluita käyttäjä sitoutuu toimimaan näiden käyttösääntöjen mukaisesti aivan kuin käyttäjä olisi allekirjoittanut vastaavan kirjallisen sopimuksen. Näihin käyttösääntöihin sovelletaan Suomen lakia.

Ylläpito pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä ennalta ilmoittamatta. Käyttäjän täytyy hyväksyä uudet säännöt jatkaakseen palvelun käyttämistä.

Ylläpito voi vapaassa harkinnassaan, ilman erillistä ilmoitusta ja vapaana kaikesta vastuusta, lopettaa, muokata tai muuttaa palvelua, ja täten muun muassa rajoittaa palvelun käyttöaikaa, rajoittaa käytön määrää ja/tai rajoittaa tai lopettaa käyttäjän käyttöoikeuden.

2. Rekisteröityminen

2.1 Yleistä

Sivustolle lähetettyä materiaalia voi katsella ilman rekisteröitymistä. Rekisteröitymistä vaaditaan, kun käyttäjä haluaa lähettää kuvia, kommentoida kuvia, osallistua Resiina-keskusteluun ja lähettää muille käyttäjille yksityisviestejä.

2.2 Rekisteröitymiseen tarvittavat tiedot

Käyttäjän on rekisteröidyttävä omalla koko nimellään ja ilmoitetun sähköpostin on oltava toimiva. Käyttäjä valitsee rekisteröityessään myös tunnuksen, jota tarvitaan sisäänkirjautumisessa. Palvelussa näytetään käyttäjän koko nimi. Sähköposti näytetään muille käyttäjille vain, jos käyttäjä niin haluaa. Ylläpito voi tarvittaessa lähettää palvelua koskevia tiedotteita käyttäjien sähköposteihin. Ylläpito ei luovuta sähköpostiosoitteita kolmansille osapuolille.

2.3 Tunnuksen hyväksyminen

Kaikki käyttäjätilit varmennetaan erikseen, minkä jälkeen käyttäjän on vielä itse aktivoitava tunnuksensa sähköpostin välityksellä saamiensa ohjeiden mukaisesti.

2.4 Tunnuksen peruuttaminen

Ylläpito voi yksipuolisella päätöksellään peruuttaa käyttäjän tekemän rekisteröinnin ilman erillistä ilmoitusta, mikälikäyttäjä on luonut sääntöjen vastaisen tunnuksen.

2.5 Tunnuksen poistattaminen

Tunnuksen poistopyynnöt on tehtävä ylläpidolle siitä sähköpostiosoitteesta, mikä on tallennettuna palveluun. Ylläpito käsittelee tunnusten poistopyynnöt kolmen (3) kuukauden kuluessa. Tunnuksen poisto on lopullinen.

3. Käyttömaksu

Käyttäjän on maksettava käyttömaksu, jos käyttäjä haluaa lisätä kuvia enemmän kuin palveluhinnastossa mainittu ilmainen käyttöoikeus sallii. Maksu suoritetaan palveluhinnastossa mainittujen ohjeiden mukaan.

Käyttömaksun voimassaolo ja siihen sisältyvät rajoitukset on määritelty palveluhinnastossa. Maksettua käyttömaksua ei palauteta, ellei palvelun keskeytyminen johdu palveluntarjoajasta johtuvasta syystä.

Palveluhinnaston määrittelee kustantajayhdistysten määrittelemä taho. Palveluhinnastoa voidaan muuttaa ennalta ilmoittamatta palveluntarjoajan määrittelemänä ajankohtana.

4. Kuvien lisääminen sivustolle

4.1 Kuvien julkaisu

Palvelussa julkaistaan kuvia, jotka ovat hyvän kuvaustavan mukaisia ja jotka on kuvattu yleisölle sallituista paikoista eikä kuvan julkaisemiselle ole muutakaan estettä. Kuvaamisoikeuden osoittamalla voidaan kuitenkin julkaista käyttäjän yleisöltä suljettujen paikkojen kuvia.

Palvelussa julkaistavien kuvien tulee olla sivuston kuvausohjeen mukaisia. Pääasiallisesti jotain muuta kuin rautatieaihetta sisältävät kuvat voidaan poistaa palvelusta. Rajanvedon siihen, esittääkö kuva pääasiallisesti jotakin rautateihin liittyvää vai jotakin muuta, tekee ylläpito.

Palveluntarjoaja voi harkintansa mukaan ja yksipuolisella päätöksellään jättää julkaisematta lähettyjä kuvia tai poistaa jo julkaistuja kuvia myös muista kuin em. syistä.

Kuvia palvelusta voivat poistaa ylläpidon määrittelemät henkilöt. Kuva voidaan joko piilottaa tai poistaa kokonaan.

Piilotuksessa käyttäjä saa ilmoituksen antamaansa sähköpostiin kuvan piilotuksesta. Ylläpito voi piilottaa kuvan huomatessaan esimerkiksi, jos kuva epätarkka tai kuvan tiedot ovat puutteelliset. Tällöin ylläpito tarjoaa mahdollisuutta vaihtaa tilalle aiempaa parempilaatuinen kuva tai täydentää kuvan tietoja. Ilmoitusviestissään ylläpito ilmoittaa lyhyesti, miksi kuva on piilotettu. Käyttäjän on kuvanmuokkauksen jälkeen ilmoitettava ylläpidon määrittelemään sähköpostiin tekemänsä muutokset, jolloin ylläpito harkintansa mukaan palauttaa tai poistaa kuvan.

Poistotilanteessa käyttäjä saa ilmoituksen sähköpostiin kuvan poistosta. Ylläpito poistaa kokonaan kuvan, jos on aihetta epäillä, että käyttäjä tarkoituksellisesti rikkoo käyttösääntöjä. Ilmoitusviestissään ylläpito ilmoittaa lyhyesti, miksi kuva on poistettu.

Ilmoituksiin käytetään automaattia. Vaunut.org ei vastaa siitä, jos automaattinen ilmoitusviesti ei saavuta käyttäjää.

Kiistatilanteissa lopullinen sana on ylläpidolla eikä ylläpito ole velvollinen toistuvasti perustelemaan julkaisematta jättämistä tai poistamista kuvaajalle tai kuvan lähettäjälle. Ylläpito ei ole velvollinen maksamaan mahdollisia käyttömaksuja takaisin, jos kuva poistetaan siksi, ettei se ole palvelun käyttösääntöjen mukainen.

Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjien lähettämien kuvien sisällöstä eikä käyttäjän kuvausoikeuksien asianmukaisuudesta. Käyttäjä on vastuussa siitä, että kuvan julkaisemisella ei loukata palvelutarjoajan tai kolmannen oikeutta.

4.2 Kuvan tiedot

Jokaiseen kuvaan on liitettävä tarpeelliset tiedot. Tiedot kerätään kuvanlisäyssivulla. Kuvan tiedoista on käytävä ilmi, mitä kuvassa ilmenee tai mitä kuvatussa tilanteessa tapahtuu. Arkistoa ja hakutoimintoja varten käyttäjän on myös annettava kuvastaan tunnistetietoja. Näitä ovat esimerkiksi junatyyppi ja/tai junanumero.

Ylläpito voi piilottaa tai poistaa kuvan palvelusta, jos kuvan tiedot ovat puutteelliset.

4.3 Kuvan lähettäminen

Lähetettävien kuvien tiedostomuoto tulee olla JPEG. Ne tulee ennen lähetystä rajata sopivaan kokoon ja tallentaa riittävän pienikokoisiksi kuvausohjeen mukaisesti.

4.4 Kuvan vaihtaminen ja poistaminen

Lähetettyjä kuvia voi vaihtaa kuvien hallinnasta.

Kuvia voidaan poistaa palvelusta kokonaan käyttäjän pyynnöstä. Käyttäjän on erikseen ilmoitettava poistamistarpeesta sähköpostilla ylläpidolle. Mahdollisesti maksettuja käyttömaksuja ei makseta takaisin.

Ylläpito käsittelee poistopyynnöt kolmen (3) kuukauden kuluessa.

5. Kuvien kommentointi

Kuvien kommentointi on sallittua vain rekisteröityneille käyttäjille. Kommenteissa näkyy henkilön koko nimi.

Kuvien ja havaintojen kommentoinnissa käyttäjiltä odotetaan ja edellytetään asiallista käyttäytymistä ja tietojen asiallista sisältöä palvelun käytössä. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä laittomia, haitallisia, uhkaavia, loukkaavia, ahdistelevia, moraalittomia, herjaavia, hyvän maun vastaisia, toisen yksityisyyttä loukkaavia, vihamielisiä tai rodullisesti, etnisesti tai muuten paheksuttavia kommentteja.

6. Keskustelualueen käyttäminen

Vaunut.org-palveluun kuuluu Resiina-keskustelu. Keskusteluun osallistuminen on mahdollista vain rekisteröityneille käyttäjille. Keskustelun seuraaminen on mahdollista myös ilman rekisteröitymistä.

Keskustelussa ja Vaunut.orgin kuvapalvelussa käyvät samat tunnukset. Kirjautuminen tapahtuu joko keskustelualueen tai Vaunut.org kirjautumissivua käyttäen.

Kaikki lähetetty materiaali, ohjelmistot, valokuvat, videot, tekstit, grafiikka, musiikki, äänet, kysymykset, viestit, kommentit, palautteet, ideat, huomautukset, piirustukset, artikkelit ja muut materiaalit, riippumatta siitä, onko lähettäminen tapahtunut ylläpidon pyynnöstä tai oma-aloitteisesti, tai julkisena lähetyksenä tai yksityisenä viestinä (yhdessä "Lähetykset") ovat ainoastaan sen henkilön vastuulla, joka Lähetyksen on tehnyt. Tämä tarkoittaa, että käyttäjä yksin on vastuussa kaikesta lähettämästään materiaalista. Ylläpito ei ole missään tapauksessa mitenkään vastuussa käyttäjien lähettämästä materiaalista, kuten esimerkiksi lähetetyssä materiaalissa olevista virheistä tai puutteista tai lähetetyn materiaalin käytöstä syntyneistä vahingoista tai tappioista.

Käyttösäännöt hyväksyessään käyttäjä sitoutuu olemaan siirtämättä tai lähettämättä laittomia, haitallisia, uhkaavia, loukkaavia, ahdistelevia, moraalittomia, herjaavia, hyvän maun vastaisia, rivoja, toisen yksityisyyttä loukkaavia, vihamielisiä tai rodullisesti, etnisesti tai muuten paheksuttavia Lähetyksiä tai muuta materiaalia.

Keskustelualuetta valvovat ylläpidon asettamat henkilöt. Keskustelusta voidaan poistaa käyttäjien lähettämää materiaalia ilman ennakkoilmoitusta. Ylläpito ei ole velvollinen ilmoittamaan tai perustelemaan julkaisematta jättämistä tai poistamista viestin käyttäjälle.

7. Käyttösääntöjen rikkominen

Mikäli käyttäjä toistuvasti toimii sääntöjen vastaisesti, ylläpito voi kohdistaa käyttäjätiliä kohtaan erilaisia rajoittavia toimenpiteitä.

Palveluntarjoaja päättää yksipuolisesti, jos palvelun käyttöä voidaan pitää hyvän tavan vastaisena tai muutoin näiden käyttösääntöjen vastaisena. Sääntöjen vastainen palvelun käyttö ja sitä ilmentävät tekstit ja kuvat poistetaan palvelusta siitä erikseen ilmoittamatta tai perustelematta. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus säilyttää tällaisetkin tiedot ja luovuttaa niitä tarvittaessa viranomaiskäyttöön.

Palveluntarjoajalla on yksipuolinen oikeus rajoittaa käyttäjän kuvanlisäys-, kommentointi- ja viestienlisäysmahdollisuuksia siitä erikseen ennalta ilmoittamatta tai sitä perustelematta.

Käyttäjän oikeudet voidaan poistaa joko määräajaksi tai pysyvästi.

Käyttösääntöjen rikkomisesta johtuvat rajoitukset tai estot katsotaan käyttäjän aiheuttamiksi ja tästä johtuvista syistä aiheutuneiksi.

8. Voimassaolo

Nämä käyttösäännöt tulevat voimaan 3.1.2009 ja ovat voimassa toistaiseksi.

HUOM!
Jos aktivointilinkkiä ei ala kuulua, tarkistathan postilaatikkosi roskapostikansion! Etenkin Gmail ohjaa ne sinne!


Powered by SMF | SMF © 2006-2008, Simple Machines | © 2021 Resiina