Ajankohtaiset  |  Uutiset  |  Aihe: Hallituksen lisätalousarvio 2019: käynnistyvät väyläinvestoinnit  |  << edellinen seuraava >>
Sivuja: [1] | Siirry alas Tulostusversio
Timo Keski-Petäjä
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 310


« : Kesäkuu 18, 2019, 10:23:37 »

Ohessa ruutukaappaus hallituksen tiedotustilaisuudesta 18.6.2019.

Ruutukaappaus on liikenneministeri Sanna Marinin esityksestä (YLE Areena, videon kohta 20:34).

Tässä ovat hankkeet, jotka käynnistyvät heti. Erikseen tullaan päättämään isommista rautatieliikenteen tulevaisuusinvestoinneista.


* Lisätalousarvio Yle areena 20-34 Marin WP_20190618_10_16_11_Pro.jpg (307.91 kilotavua, 1920x1080 - tarkasteltu 357 kertaa.)
tallennettu
Jari Välimaa
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 596


« Vastaus #1 : Kesäkuu 18, 2019, 10:27:48 »

lvm tiedote asiasta

Perusväylänpito

Perusväylänpidon määrärahatasoon ehdotetaan 40 miljoonan euron korotusta tälle vuodelle korjausvelan kasvun hillitsemiseksi. Määräraha ehdotetaan käytettäväksi seuraaviin hankkeisiin: Tampere–Seinäjoki-rataosalla turvalaitteiden uusiminen, Helsinki–Turku-radan peruskorjaus, Kokkola–Pietarsaari-rataosalla turvalaitteiden uusiminen, Oulun ratapihan peruskorjaus ja turvalaitteet, Akaan raakapuunkuormauspaikan rakentaminen, E18 Turun kehätien 2. vaihe Kausela–Kirismäki ja Helsinki–Pietari-radan sekä Saarijärvi–Haapajärvi-radan korjaaminen.

Investoinnit

Ehdotettavat hankkeet ovat Kouvola–Kotka/Hamina-radan parantaminen, Iisalmi—Ylivieska-rataosan sähköistys ja Iisalmen kolmioraide, Joensuun ratapihan parantaminen, vt 3 Hämeenkyrön ohitustie ja vt 8 Turku–Pori (Mynämäen ja Luvian ohituskaistat). Lisäksi Oulun meriväylän rakentamisvaltuutta korotetaan. Helsinki–Tampere-pääradan kehittämisen suunnitteluun ehdotetaan 11 miljoonan euron määrärahaa.

https://www.lvm.fi/-/hallitus-esittaa-lisamaararahaa-perusvaylanpitoon-ja-liikennehankkeisiin-1014136
tallennettu
Matti Grönroos
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 284


« Vastaus #2 : Kesäkuu 19, 2019, 07:59:36 »

korjausvelan kasvun hillitsemiseksi.

Niinpä niin. Korjausvelan siis annetaan kasvaa, vaikka kasvuvauhtia hillitään.
tallennettu
Jari Välimaa
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 596


« Vastaus #3 : Kesäkuu 19, 2019, 17:04:07 »

LVM tarkentaa sanomaansa

Valtioneuvosto esittää vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa perusväylänpitoon 40 miljoonaa euroa lisämäärärahaa, jolla on tarkoitus aloittaa kahdeksan uutta väylähanketta. Lisäksi seitsemälle kehittämishankkeelle esitetään 71 miljoonaa euroa lisämäärärahaa tänä vuonna.

–  Hallitusohjelmassa liikenneverkon kehittäminen sai erityistä huomiota. Siksi oli tärkeää laittaa nopeasti liikkeelle hankkeita, joilla on vaikutusta ihmisten liikkumiselle, elinkeinoelämän toimintaedellytyksille ja koko Suomen elinvoimaisuudelle, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin sanoo.

Rahoitusta rautateiden korjaamiseen

Hallitus esittää perusväylänpidon määrärahatasoon 40 miljoonan euron korotusta tälle vuodelle, mikä hillitsee korjausvelan kasvua. Määräraha ehdotetaan käytettäväksi kahdeksaan eri hankkeeseen, joiden kokonaiskustannus koko toteutusajalta on 260 miljoonaa euroa.

Tampere–Seinäjoki-rataosalla uusitaan turvalaitteita, mikä parantaa radan käytettävyyttä. Samalla Länsi-Suomen junaliikenteen häiriöherkkyys vähenee.

Kokkola–Pietarsaari (Pännäinen) -rataosalla uusitaan ja asennetaan puuttuvia turvalaitteita, mikä parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteenohjausta.

Helsingin ja Turun välisellä rantaradalla pyritään muun muassa poistamaan paikallisia nopeusrajoituksia, mikä tehostaa henkilöliikennettä. Hankkeessa uusitaan radan päällysrakennetta, korjataan siltoja ja tunneleita, parannetaan kuivatusta, parannetaan Jorvaksen liikennepaikkaa ja varmistetaan radan vakaus.

Oulun ratapihalla on tarkoitus uusia vanhentunut turvalaite, muuttaa raiteistoja ja peruskorjata huonokuntoisimmat osat ratapihasta, mikä sujuvoittaa liikennöintiä.

Helsinki-Pietari -välillä routiminen on vaurioittanut rataa, mikä aiheuttaa liikenteelle häiriöitä erityisesti Kouvolan ja Luumäen välillä. Vaurioiden korjaamiseksi asennetaan routalevyjä, kunnostetaan radan rakennetta ja parannetaan kuivatusta.

Saarijärvi–Haapajärvi -radalla tehdään pieniä korjauksia. Esimerkiksi kiskoja ja pölkkyjä vaihdetaan. Rataosa on huonossa kunnossa, mikä on haitannut metsäteollisuuden kuljetuksia.

E18 Turun kehätietä parannetaan välillä Kausela–Kirismäki. Tie on osa kansainvälistä TEN-T liikenneverkkoa. Työ on jatkoa jo käynnissä olevalle parantamishankkeelle. Hankkeessa kehätie muutetaan nelikaistaiseksi, kevyen liikenteen verkkoa täydennetään ja liittymäjärjestelyjä parannetaan, mikä sujuvoittaa liikennettä.

Akaaseen rakennetaan uusi raakapuuterminaali. Se kuuluu valtakunnalliseen raakapuun kuormauspaikkaverkostoon, mikä tehostaa raakapuun kuljetusta.

Rahoitusta liikenteen kehittämishankkeille

Hallitus esittää liikenteen kehittämishankkeille 71 miljoonan euron määrärahaa tälle vuodelle ja yhteensä 349 miljoonan euron valtuutta. Valtuus tarkoittaa sitä, että valtion taloudessa sitoudutaan tämän suuruisiin hankkeisiin tulevina vuosina. Menettely mahdollistaa Väyläviraston sitoutumisen monivuotisiin sopimuksiin.

Helsinki–Tampere-pääradan kehittäminen:

Tarkoitus on aloittaa kolmen kohteen suunnittelu eli lisäraiteet Jokelan ja Riihimäen sekä Riihimäen ja Tampereen välille sekä suunnitella ohituspaikkoja Riihimäen ja Tampereen välille. Määräraha olisi 11 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Kouvolan ja Hamina–Kotkan välisen radan parantaminen:

Hankkeessa peruskorjataan rataa, tehdään pehmeikkö-, silta- ja rumpukorjauksia ja uusitaan turvalaitteita. Lisäksi laajennetaan Kotolahden ratapihaa. Tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja välityskykyä sekä varmistaa turvallinen liikennöinti. Määräraha olisi 3 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja valtuus 98 miljoonaa euroa.

Iisalmi–Ylivieska-rataosan sähköistys ja Iisalmen kolmioraide:

Välit Ylivieska-Iisalmi ja Siilinjärvi-Ruokosuo sähköistetään ja turvalaitteisiin tehdään muutoksia. Lisäksi rakennetaan Iisalmen kolmioraide. Tavoitteena on parantaa kuljetusten tehokkuutta Ylivieska-Iisalmi -radalla. Määräraha olisi 500 000 euroa vuonna 2019 ja valtuus 55 miljoonaa euroa.

Joensuun ratapihan parantaminen:

Vanhat liikenteenohjaus- ja turvalaitteet korvataan nykyaikaisella järjestelmällä. Samalla raiteistomalli ja ratatekninen rakenne uusitaan. Lisäksi laitureita korotetaan ja rakennetaan silta välilaiturille. Tavoitteena on liikenteen palvelutason sekä liikennöinnin ja matkustajien turvallisuuden parantaminen. Määräraha olisi miljoona euroa vuonna 2019 ja valtuus 74 miljoonaa euroa. Joensuun kaupungin osuus hankkeesta on 3 miljoonaa euroa.

Valtatie 3 – Hämeenkyrön ohitustie:

Hankkeessa rakennetaan muun muassa kapea keskikaiteellinen nelikaistainen ohikulkutie, eritasoliittymiä, kevyen liikenteen järjestelyjä sekä riistasilta ja -aitoja. Tavoitteena on liikenteen ja kuljetusten sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä suunnitellun maankäytön mahdollistaminen. Määräraha olisi 2,4 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja valtuus 64 miljoonaa euroa.

Valtatie 8 – Ohituskaistat Turun ja Porin välille (Mynämäki, Laitila, Eurajoki):

Hankkeessa rakennetaan ohituskaistapari Eurajoen ja Luvian välille sekä Laitilan eteläpuolelle. Lisäksi täydennetään Mynämäen pohjoispuolen ohituskaistoja keskikaiteella, porrastetaan liittymiä ja tehdään pohjavesisuojauksia. Tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja ohitusmahdollisuuksien parantaminen sekä tasainen matkanopeus. Valtuus ja määräraha olisivat 30 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Oulun meriväylän rakentaminen:

Meriväylän turvalaitteiden asentamiseen tarvittava kalusto maksaa oletettua enemmän. Lisärahoituksella varmistetaan, että syväväylä saadaan täysimääräiseen käyttöön ja että väylän käyttö talviolosuhteissa on mahdollista. Oulun meriväylän rakentamisen määräraha olisi 23 miljoonaa euroa vuosille 2019-2021 ja valtuus 27,5 miljoonaa euroa.

Mitä seuraavaksi?
Hallitus antoi eduskunnalle esityksensä vuoden 2019 lisätalousarvioksi 19. kesäkuuta. Eduskunta päättää lisätalousarviosta. Hankkeet on tarkoitus aloittaa vuoden 2019 aikana.* Screenshot 2019-06-19 at 17.04.26 - Edited.png (435.01 kilotavua, 1027x590 - tarkasteltu 282 kertaa.)
tallennettu
Jari Välimaa
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 596


« Vastaus #4 : Kesäkuu 21, 2019, 10:42:55 »


Hallituksen esitys on nyt saavuttanut Eduskunnan, ja Eduskunta käsittelee lisätalousarviota ti 25.6.2019

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_5+2019.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_5+2019.pdf
tallennettu
Mika Hakala
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 337


« Vastaus #5 : Kesäkuu 21, 2019, 12:25:51 »

Näinköhän jäivät ne Heinävaara-Ilomantsi, Kontiomäki-Ämmänsaari ja Saarijärvi-Haapajärvi perusparannukset toteutumatta, kun kerran jälkimmäisellekin luvataan vain vähäistä investointia.
tallennettu
Jari Välimaa
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 596


« Vastaus #6 : Kesäkuu 21, 2019, 15:47:12 »

Näinköhän jäivät ne Heinävaara-Ilomantsi, Kontiomäki-Ämmänsaari ja Saarijärvi-Haapajärvi perusparannukset toteutumatta, kun kerran jälkimmäisellekin luvataan vain vähäistä investointia.

näin sanottiin : Saarijärvi–Haapajärvi -radalla tehdään pieniä korjauksia. Esimerkiksi kiskoja ja pölkkyjä vaihdetaan. Rataosa on huonossa kunnossa, mikä on haitannut metsäteollisuuden kuljetuksia.
tallennettu
Mika Hakala
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 337


« Vastaus #7 : Kesäkuu 21, 2019, 21:28:07 »

Näinköhän jäivät ne Heinävaara-Ilomantsi, Kontiomäki-Ämmänsaari ja Saarijärvi-Haapajärvi perusparannukset toteutumatta, kun kerran jälkimmäisellekin luvataan vain vähäistä investointia.

näin sanottiin : Saarijärvi–Haapajärvi -radalla tehdään pieniä korjauksia. Esimerkiksi kiskoja ja pölkkyjä vaihdetaan. Rataosa on huonossa kunnossa, mikä on haitannut metsäteollisuuden kuljetuksia.

Niin, jos kiskoja ja pölkkyjä vaihdetaan (jälkimmäisin yli 30v radan hoidon perusylläpitoa) ei kerro sitä, miten paljon radan parannukseen nyt ollaan panostamassa.
tallennettu
Jari Välimaa
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 596


« Vastaus #8 : Kesäkuu 22, 2019, 10:06:57 »


Niin, jos kiskoja ja pölkkyjä vaihdetaan (jälkimmäisin yli 30v radan hoidon perusylläpitoa) ei kerro sitä, miten paljon radan parannukseen nyt ollaan panostamassa.

Väylän peruskorjauslistassa oli hinnanksi määritelty 135 miljoonaa euroa.

Strategiakortti kertoo jotain

https://vayla.fi/documents/20473/513506/RATA+Saarij%C3%A4rvi-Haapaj%C3%A4rvi+pienet+korjaukset.pdf/97e008cf-bde8-4a6c-8ad3-80e68186e576
tallennettu
Mika Hakala
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 337


« Vastaus #9 : Kesäkuu 22, 2019, 12:02:20 »

"Akuutti rahoitustarve liikenteen varmistamiseksi on 5 M€. "
vs.
"Selvityksessä on arvioitu, että koko rataosan
kunnostaminen liikennepaikkoineen nykyisen tason vaatimukset täyttäväksi maksaisi noin 135 M€."

Kumpaa mallia tässä tullaan käyttämään. Tuo "nykyisen vaatimuksen tasolle" kun ei tunnu tekstissä tarttuvan ainakaan omaan ajatukseen millään.
Verrattuna nyt vaikkapa viime vuonna lukemaan Kaskisen radan strategiakorttiin, jossa numerot olivat muistaakseni 22milj.e (sis.sillat) ja yli 100milj. saattaminen "nykyisten vaatimusten tasolle".

Pelkäänpä siis, että Rinteen hallitus antaa tässä vain akuuttia tekohengitystä, josta julkaistuna epämääräinen kiskojen ja pölkkyjen vaihdos esityksessä juoruaa pahemmin korvaan, kuin se että sille nyt jopa jotain tehtäisiin.
tallennettu
Jari Välimaa
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 596


« Vastaus #10 : Kesäkuu 22, 2019, 12:19:41 »

Varmasti tänä vuonna tuo 5 miljoonaa euroa on summa mitä käytetään.
 
"Turvataan rataosan liikennöitävyyttä pienin korjauksin. Näitä
ovat esimerkiksi ratapölkkyjen hajavaihdot, eniten kuluneiden
ja vikaantuneiden kiskojen vaihdot sekä kisko-jatkosten kunnostukset."
tallennettu
Mika Hakala
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 337


« Vastaus #11 : Kesäkuu 22, 2019, 13:07:29 »

Varmasti tänä vuonna tuo 5 miljoonaa euroa on summa mitä käytetään.
 
"Turvataan rataosan liikennöitävyyttä pienin korjauksin. Näitä
ovat esimerkiksi ratapölkkyjen hajavaihdot, eniten kuluneiden
ja vikaantuneiden kiskojen vaihdot sekä kisko-jatkosten kunnostukset."

Jos tämä jää tuollaiseksi, niin se on lähinnä radan ylläpitoa nykyisellään.

Jos 135milj. euroa, niin silloin voisi odottaa perusrakenteen paikkauksen, kierrätyskiskot, betonipölkyt, pahempiin tasoristeyksiin puomivaroitusjärjestelmä.
tallennettu
Simo Virtanen
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 1276


« Vastaus #12 : Kesäkuu 22, 2019, 19:29:19 »

Varmasti tänä vuonna tuo 5 miljoonaa euroa on summa mitä käytetään.
 
"Turvataan rataosan liikennöitävyyttä pienin korjauksin. Näitä
ovat esimerkiksi ratapölkkyjen hajavaihdot, eniten kuluneiden
ja vikaantuneiden kiskojen vaihdot sekä kisko-jatkosten kunnostukset."

Jos tämä jää tuollaiseksi, niin se on lähinnä radan ylläpitoa nykyisellään.

Varmaan ihan riittävää, koska jos ja kun Metsä Group toteuttaa Kemin investointinsa niin Pohjois-Pohjanmaalta tuskin kovin montaa kalikkaa raakapuuta rahdataan etelän suuntaan.
tallennettu
Jari Välimaa
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 596


« Vastaus #13 : Kesäkuu 22, 2019, 20:29:24 »

Varmasti tänä vuonna tuo 5 miljoonaa euroa on summa mitä käytetään.
 
"Turvataan rataosan liikennöitävyyttä pienin korjauksin. Näitä
ovat esimerkiksi ratapölkkyjen hajavaihdot, eniten kuluneiden
ja vikaantuneiden kiskojen vaihdot sekä kisko-jatkosten kunnostukset."

Jos tämä jää tuollaiseksi, niin se on lähinnä radan ylläpitoa nykyisellään.

Jos 135milj. euroa, niin silloin voisi odottaa perusrakenteen paikkauksen, kierrätyskiskot, betonipölkyt, pahempiin tasoristeyksiin puomivaroitusjärjestelmä.

Riippuu paljon siitä miten siirretään Metsän Äänekosken tehtaan siirrot pohjoisesta siirtyvät puut rekoista juniin.

tallennettu
Sivuja: [1] | Siirry ylös Tulostusversio 
Ajankohtaiset  |  Uutiset  |  Aihe: Hallituksen lisätalousarvio 2019: käynnistyvät väyläinvestoinnit  |  << edellinen seuraava >>
Siirry:  
Powered by SMF | SMF © 2006-2008, Simple Machines | © 2020 Resiina