??.??.1986 / Vihanti

??.??.1986 Minkä aseman läpi kolisteltiin? Hämääkö aika? Oli kuva-arvoitus.

Kuvan tiedot
Liikennepaikka: Vihanti
Kuvaaja: Reino Kalliomäki
Lisätty: 08.05.2017 16:37
Junatyyppi
T:
Muu tunniste
Sekalaiset: Kuva-arvoitus
Sijainti: Asemalla/Ratapihalla

Kommentit

08.05.2017 17:25 Tuomas Myllylä: Pohjanmaan-radalta haarukoiden mieleen tulee Pännäinen, Vihanti tai Kannus, veikataan näistä Vihantia.
(Käyttäjä muokannut 08.05.17 17:26)
08.05.2017 18:55 Reino Kalliomäki: Veikkasit oikein, Tuomas! Vahvaa on "ammattitaito":)
08.05.2017 19:46 Markku Knuutti: Elettäskö vuotta noin 83 , sähköllä ouluun asti. Mihkähän tyhyjät omput ois menossa ?
08.05.2017 20:23 Martti Vuorikoski: Asema vaihtanut paikkaa, takana näkyvä vaalea talo ja hirsirakennus purettu, olisko asemapäälikkönä Hanhivaara tuohon aikaa. T. Paljonaikaa tuolla viettänyt.
09.05.2017 08:11 Tuomo Kärkkäinen: Transpoint perustettu v. 1995.
09.05.2017 08:58 Petri Nummijoki: Transpoint-tuotemerkillä kulkenut kappaletavaran kuljetusjärjestelmä tuli käyttöön vuoden 1985 alussa. VR toki yhtiöitettiin heinäkuun alussa 1995, joten vuodella 1995 tarkoitettanee tässä tapauksessa hetkeä, jolloin Transpoint-niminen osakeyhtiö perustettiin.
09.05.2017 10:10 Reino Kalliomäki: Olin paluumatkalla Raahesta, missä rakennettiin koksauslaitosta, linkin sähköveturiakaan ei oltu vielä koottu. Laitos aloitti toimintansa 1987. http://vaunut.org/kuva/93957?liikp1=1456 . Lisään toisenkin kuvan Vihannista.
09.05.2017 12:11 Mikko Nyman: Petri voi olla oikeassa Transpoint-tuotemerkin osalta, vaikkei Transpointista olekaan merkintöjä PRH:n tavaramerkkitietokannassa vuodelta 1985.

Enivei, Oy Pohjolan Tavaraliikenne Ab perustettiin 11.11.1987 ja se muuttui Transpoint Oy Ab:ksi 4.4.1990. Oy VR-Transport Ab perustettiin 26.4.1995 eli samoihin aikoihin VR-Yhtymä Oy:n kanssa. Oy VR-Transport Ab oli joku kummajainen, sillä se fuusioitiin melko nopeasti (2.1.1997) Transpoint Oy Ab:hen ja tämä yhtiö lopulta emo-VR-ään 31.12.2010.

Lisäksi VR Osakeyhtiön aputoiminimeksi merkittiin kaupparekisteriin 26.3.2002 VR Cargo. VR Osakeyhtiöön fuusioitiin Pohjolan Liikenne Oy Ab 31.12.2009 ja tämä paketti sulautettiin VR-Yhtymä Oy:öön siten, että uusi entistä vahvempi monopolimöykky aloitti toimintansa lähes nykymuodossaan 1.1.2010. Jotta kokonaisuus on mahdollisimman yksinkertaista hahmottaa, Oy Pohjolan Henkilöliikenne Ab:stä Pohjolan Liikenne Oy Ab:ksi nimensä muuttunut yhtiö aloitti toimintansa VR-Yhtymä Oy:n kokonaan omistamana tytäryhtiönä niin ikään 1.1.2010.

VR-Yhtymä Oy myi VR Transpointin kappaletavaralogistiikan Itella Logistiikalle 1.10.2012, mutta tämä toteutettiin liiketoimintakauppana, sillä myytävää yhtiötä ei ollut olemassa enää 31.12.2010 jälkeen.

Tästä firmapuljailusta nostaisin esiin pari seikkaa:
1) Miksi VR Cargo ei ole koskaan ollut Transpoint Oy Ab:n tavoin oma osakeyhtiönsä, vaan se on aina ollut yksi liiketoimintaryhmä osana VR Osakeyhtiötä ja sittemmin VR-Yhtymä Oy:tä?
2) Miten mahdollinen laiton ristisubventio henkilöliikenteen ja VR Cargon välillä on voitu estää, kun ne ovat olleet koko VR:n osakeyhtiöajan saman yhtiön eri liiketoimintarykmenttejä?
3) Koska en tiedä vastausta kohtaan 2), en luonnollisesti tiedä myöskään sitä, miten mahdollinen laiton ristisubventio näinkin ovelassa yhtiöjärjestelyssä voitaisiin todentaa ilman erityistilintarkastusta? Tämä yhtiöjärjestely, tarkemmin siis yhtiöerikoisjärjestely, on ihmetyttänyt minua VR:n yhtiöittämisestä asti.

Oli miten oli, tämä näyttää todella kummalliselta, sillä näin monimutkaisia kuvioita ei varmasti tehdä vahingossa, hetken mielijohteesta puhumattakaan.
09.05.2017 13:05 Rainer Silfverberg: Nyman:
"2) Miten mahdollinen laiton ristisubventio henkilöliikenteen ja VR Cargon välillä on voitu estää, kun ne ovat olleet koko VR:n osakeyhtiöajan saman yhtiön eri liiketoimintarykmenttejä?"

Millä tavalla ristisubventio saman firman eri tuoteryhmisen välillä olisi laiton?
Kuljettaahan monet bussifirmatkin sekä Matkahuollon rahtia että matkustajia, samoin lentoyhtiöt ja laivavarustamot.
09.05.2017 13:38 Mikko Nyman: Mikäli tuetun henkilöliikenteen ja markkinaehtoisesti toimivan tavaraliikenteen välillä tapahtuu ristisubventiota, en näe sitä ainakaan kilpailua edistävänä toimintana (tavaraliikennepuolella) tässä nimenomaisessa tapauksessa. En myöskään väittänyt ristisubventiota laittomaksi, vaan käytin termiä "mahdollinen", sillä en tiedä, onko kyseessä laiton ristisubventio.

Vertauksesi lentoyhtiöihin, laivanvarustamoihin ja Matkahuollon palveluihin on epärelevantti, sillä kaikissa näissä kulkumuodoissa on toimialan sisäistä kilpailua, mutta VR:llä sellaista ei rautateiden henkilöliikenteessä ole. Näin ollen VR voi henkilöliikenteen monopolinsa suoman erityisasemansa turvin laskuttaa kahta verovaroin toimivaa henkilöliikenteen tilaajaansa käytännössä millaisin hinnoin tahansa ja siirtää nämä ylijäämät kattamaan Transpointin tappiot. Siitä edellisessä kommentissani oli kyse ja juuri tämä ainakin mahdollistaa ristisubvention, mutta en väitä, että sellaista olisi varmasti tapahtunut.

Tällä yhtiöjärjestelyllä varmistetaan joka tapauksessa se, ettei mahdollista ristisubventiota voida kovin helpoin konstein näyttää toteen, mutta tämä järjestely ainakin mahdollistaa sen toteuttamisen.

On kieltämättä puuduttavaa kerta toisensa jälkeen toistaa samoille ihmisille samat asiat, vaikka kaikki muut ymmärtävät, mistä on pohjimmiltaan kyse. Ehkä eniten tällaisessa pään seinäänlyöntimaratonissa harmittaa se, että jo vuosikymmeniä sitten vääriksi todistetut väittämät joudutaan oikaisemaan aina vaan uudelleen ja uudelleen. VR:ää tämä ei tietysti haittaa, kun urhoolliset soturit pitävät evankeliumiaan julistaen huolen siitä, että monopoli on ja pysyy.

Toistan yllä olevan kommenttini loppukaneetin vielä kertaalleen sen ymmärtämisen helpottamisen maksimoimiseksi: Oli miten oli, tämä näyttää todella kummalliselta, sillä näin monimutkaisia kuvioita ei varmasti tehdä vahingossa, hetken mielijohteesta puhumattakaan.
09.05.2017 14:49 Kari Roininen: Martti muisteli varmaan Hankivaaraa?
09.05.2017 15:21 Petri Sallinen: Nyman on oikeilla jäljillä — myös siinä, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun asiaa tällä sivustolla käsitellään :)

Jos samassa konsernissa on monopolissa toimivia liiketoiminta-alueita ja kilpailluilla markkinoilla toimivia liiketoiminta-alueita, on silloin riskinä, että monopolitoiminnoilla tuetaan kilpailtuja toimintoja, eli vahvistetaan niiden asemaa kilpailluilla markkinoilla. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että monopolitoiminnot ottavat kattaakseen osan kilpailtujen toimintojen kustannuksista, jotka taas laskutetaan monopolitoimintoja käyttäviltä asiakkailta. Tällä tavalla konsernissa toimivat kilpaillut toiminnot saavat ansiotonta kilpailuetua, mikä vääristää asetelmaa kilpailluilla markkinoilla ja nostaa monopolissa valmistettavien palveluiden hintaa.

VR:n henkilöliikenne toimii monopolissa ja VR Cargo kilpailluilla markkinoilla. Sama asetelma vallitsee sähkön myynnissä ja jakelussa. Sähkön myynti ja sähkön tuotanto ovat kilpailtuja, mutta sähkön jakelu on monopolitoimintaa — myös kaukolämpötoiminta luokitellaan monopolin kaltaiseksi toiminnaksi, jota kuuluu moniin energia-alan konserneihin. Tästä huolimatta toiminnot voivat olla tietyin ehdoin samassa konsernissa.

Energia-alalla ongelma on ratkaistu siten, että toiminnot on eriytetty yhtiöittämällä. Sähkömarkkinalaki pakottaa tähän. Poikkeuksena ovat kuitenkin pienimmät yhtiöt, jolloin eriyttäminen yhtiöittämällä aiheuttaisi enemmän uusia kuluja kuin mitä hyötyjä eriyttäminen tuottaisi. Tässä tapauksessa riittää toimintojen kirjanpidollinen eriyttäminen, jota viranomainen valvoo. Sähköä ja lämpöä tuottavissa yhteistuotantolaitoksissa taas on ajauduttu monimutkaisiin laskentamalleihin, joilla kustannukset ja tuotot jaetaan kahden energiamuodon välillä. Olennaista tässä on kuitenkin se, että kaikkien liiketoimintamuotojen tuloksen muodostumista voidaan seurata läpinäkyvästi — kilpailluilla markkinoille olennaista on reilu kilpailu ja monopolissa resurssien käytön tehokkuuden seuranta.

Toimintojen eriyttäminen voidaan toteuttaa monen tasoisesti. Vielä 1990-luvulla energia-alalle vaadittiin täydellistä eriyttämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että konserniin kuuluvat yhtiöitetyt liiketoiminta-alueet eivät saisi käyttää mitään yhteisiä resursseja. Ne eivät saisi esimerkiksi toimia samoissa kiinteistöissä eikä niiden hallinnossa saisi olla samoja henkilöitä eivätkä ne saisi käyttää konsernin muiden liiketoiminta-alueiden henkilöstön osaamista ristiin. Tästä vaatimuksesta kuitenkin tingittiin.

Pitkällä aikavälillä kaikki rautatiemonopolit puretaan Suomestakin, jolloin ongelma ratkeaa luonnostaan. Todennäköisesti ylimenokauden ajaksi rautateille ei kuitenkaan säädetä samankaltaista erillislainsäädäntöä kuin mitä energia-alalle on räätälöity. Tällä hetkellä asetelma rautateiden osalta on kimurantti — en tiedä, onko asia kilpailuviranomaisten tiedossa. Putiikilla olisi halutessaan valtuudet tehdä VR-konserniin tarkastus ristisubvention tarkastamiseksi.
09.05.2017 15:50 Rainer Silfverberg: Matkahuollon tavarakuljetus on ristisubventiota mitä suurimmassa määrin. Monet pienemmät bussifirmat eivät eläisi ilman sitä, ja liikennelupiin perustuva bussiliikenne on monopoliasemassa siellä missä junia ei kulje eikä myöskään lentokoneet. Ajamalla "sekabusseja" joissa on sekä tavaraa että muutama matkustaja ollaan saatu aikaan syrjäseutuja palveleva perusinfrastruktuuri joita mitkään uberit ei korvaa.

Mä luulen että VR Cargon kuuluminenn VR Osakeyhtiöön taustalla on se että VR ei ole halunnut eriyttää veturinsa eri tavara ja henkilöliikenneyhtiöihin. Tietysti se olisi mahdollista mutta vaatii tarkempaa kirjanpitoa. Ruotissa esim missä näin on, ei kaikilla Green Cargon vetureilla saa edes ajaa matkustajajunia eri verokannan takia. Myös se että VR:llä ei ole omaa ulkomaanliikennettä EU-maihin käytännössä ollenkaan on mahdollistanut sen että ei tarvitse eriyttää.

Täytyy muistaa että VR:llä on myös muita, kilpailuilla markkinoilla ulkomaita myöten toimivia yhtiöitä kuten VR Track Oy.

Sitten kun monopoli puretaan niin katotaan mitä tapahtuu.
09.05.2017 16:06 Juhani Pirttilahti: Onko Ruotsissa todella erikseen verotettu tavaraliikenneveturit ja matkustajaliikenneveturit omaisuutena eikä esim. liikennesuoritteena?
09.05.2017 16:46 Rainer Silfverberg: No joskus kun piti ajaa erikseen jokin erikoismatkustajavaunuista koostuva tilausjuna Juutinrauman sillan yli niin vain Green Cargolla olisi ollut teknisesti sopiva veturi mutta se ei saanut verotussyistä vetää junaa muutoin kuin ilman matkustajia. Eli matkustajat bussilla yli ja juna tyhjänä. Tai sitten sekoitan Tanskan Railioniin joka on samaa firmaa.
09.05.2017 17:11 Petri Sallinen: Ristisubventio tarkoittaa sitä, että samassa konsernissa oleva liiketoiminta-alue tukee ansiottomasti toista liiketoiminta-aluetta. Yleensä niin, että toinen liiketoiminta-alue toimii kilpailluilla markkinoilla ja toinen monopolissa.

Matkahuolto Oy taas on Linja-autoliiton omistama osakeyhtiö. Sen suhde yksittäiseen linja-autoyritykseen ei ole konsernimuotoinen. Toki yksittäinen linja-autoyhtiö voi Linja-autoliiton jäsenyyden kautta olla tavallaan osaomistajana Matkahuollossa — ei kuitenkaan juridisessa mielessä suora omistaja. Jos linja-autoyhtiö kuljettaa Matkahuollon rahtia, on linja-autoyhtiö puhtaasti Matkahuollon alihankkija. Tässä kuviossa ei siis ole kyseessä ristisubventio.

Sehän on tunnettu tosiasia, että Matkahuolto ja Linja-autoliitto ovat jo useamman kerran olleet kilpailuviraston syynissä kartelliepäilyjen vuoksi — ensimmäisen kerran jo vuosina 1993 ja 1997. Puljujen toimistot ratsattiin vuonna 2011, jolloin niitä epäiltiin kielletystä yhteistyöstä ja määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Vuonna 2016 kilpailu- ja kuluttajavirastoksi muuttunut virasto taas totesi tutkinnassaan, että Matkahuolto on muodostanut kielletyn kartellin, joka on rajoittanut kilpailua ja estänyt uusien yrittäjien pääsyä markkinoille. Siksi virasto pläjäytti osapuolille 40 miljoonan euron sakot, joista tosin valitettiin Markkinaoikeuteen. En tiedä, onko markkinaoikeus jo tehnyt päätöksen asiassa. En ainakaan muista törmänneeni tällaiseen uutisointiin.

Linja-autoliikenteen harjoittajilla ei siis ole ollut puhtaita jauhoja pussissaan, mutta ristisubventiosta tässä toiminnassa ei ole ollut kyse, vaan kielletystä kartellista. Sekin on hyvä tiedostaa, että VR omistaa Pohjolan Liikenteen. Sitä en ole tutkinut, mikä on ollut Pohjolan Liikenteen rooli em. kuvioissa tai onko Pohjolan Liikenne edes Linja-autoliiton jäsen. Asian selvittäminen ei ole kuitenkaan vaikeaa, jos se kiinnostaa.

Mitä taas tulee VR:n liiketoimintojen eriyttämiseen, niin eriyttäminen yhtiöittämällä lisäisi kummasti läpinäkyvyyttä ja estäisi ristisubventiot. Tällä hetkellä VR-konsernin tilinpäätöstiedot ovat sen verran kimurantisti laaditut, että läpinäkyvyydestä ei voi juuri puhua.

Se taas on luonnollista, että VR Track on yhtiöitetty. Ei se muuten voisi toimia kilpailluilla markkinoilla. VR Track on kokeillut siipiään myös sähköasemaurakoinnissa, mutta nolostihan siinä kävi. Yhtiö voitti tarjouskilpailun kantaverkon sähköasemasaneerauksessa, mutta ei kuitenkaan kyennyt hoitamaan hommaa.

VR kertoo nettisivuillaan omistavansa 23 tytäryhtiötä ja kahdeksan osakkuusyhtiötä. Tosin tällaista määrää ei löydy tilinpäätöksen liitetiedoista — saattaa johtua siitä, että kaikki omistukset eivät ole suoria. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että VR:llä ei ole ollut minkäänlaista tuskaa perustaa uusia yhtiöitä, mikäli sellaisille on ollut tarvetta. Kokonaisuus on kuitenkin niin monimutkainen, että yhtiöiden välisten rahavirtojen seuraaminen ei ole ihan yksinkertainen asia. Tässä tutkivalle journalismille yksi aihe.
(Käyttäjä muokannut 09.05.17 17:47)
09.05.2017 22:44 Teemu Saukkonen: Nytpä on rahdinkuljetus monilla bussivuoroilla loppunut, ei kuulemma kannata. Ja se on p-seestä, kohta matkahuollonkin paketteja saa odotella pitkään.
10.05.2017 10:24 Jouni Hytönen: Eivät kai Green Cargo ja Railion ole olleet samaa yritystä missään vaiheessa?
10.05.2017 10:51 Petri Sallinen: Linkin takaa löytyy kuvaus linja-autoliikenteen kartellitapauksessa. Päätöksessään Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää sakkoja Linja-autoliiton ja Matkahuollon lisäksi seitsemälle liikennöitsijälle, joista VR-Yhtymän omistama Pohjolan Liikenne on yksi. Päätös on viime vuoden tammikuulta.

https://www.kkv.fi/ajankohtaista/Tiedott​eet/2016/25.1.2016-kkv-esittaa-38-miljoo​nan-euron-seuraamusmaksuja-kartellista-7​-linja-autoyhtiolle-linja-autoliitolle-j​a-matkahuollolle/
10.05.2017 11:18 Ari-Pekka Lanne: Erityisesti Pohjois-Suomessa on vallankin takavuosikymmeninä nähty tosiaan varsinaisia seka-autoja. Siellä harvaan asutuilla takamailla, huonojen kulkuyhteyksien maakunnissa saman kulkulaitoksen kyydillä kulkivat huokeasti niin postit, sanomalehdet, elintarvikkeet, leivät, marjakopparit, maitotonkat, lääkkeet, tekstiilit, tarveaineet, separaatit, muuntajaöljyt, konerasvat ja varaosat kuin tosiaan tavan työssä tai toimessa käyvä vähäväkinen kansakin. Voiko yleishyödyllisempää askaretta kuvitella? Ei löytynyt Lapin kairoilta niin sohjoisia uria, etteikö Postilinjojen Ajokki-Volvo olisi tohtinut sinne möyrytä. Aina oli sydämellään työtä tekevä, pienipalkkainen autonkuljettaja menevän näköisen kulkupelinsä pessyt ja puunannut tiptop sisältä ja päältä; oli arki tai pyhä: http://www.vaunut.org/kuva/75533 Mahtoiko tyynykään ehtiä vuorojen välissä lämmetä. Mutta tietäähän sen, kun on kateellinen ja töykeä kansamme. Päivittäin onnettomilla kylillä ja pahaisilla maanteillä näyttävästi esiintyvän, pitkää päivää painavan kuljettajan epäiltiin olevan rikollinen ja pahantekijä ‒ piruuttaan hätyyttävän poroja jänkhällä.

Enpä ole minäkään kuullut nyt mitään KKV:n v. 2011 aloittamansa tutkimuksen perusteella markkinaoikeudelle v. 2016 tekemänsä valituksen etenemisestä. Kuitenkin mainitussa valituksessa rahtiliikenteen osalta on erikoista juuri tuo, kun KKV oli aiemmin jo kaksi kertaa tutkinut Matkahuollon toiminnan ja todennut sen olevan kunnossa. Henkilöliikenteen osalta uuden joukkoliikennelain tullessa voimaan joulukuussa 2009 tilanne oli epäselvä siirtymäajan sopimussuojan ja lippujen kelpoisuuden suhteen. Toimi siinä sitten kaikkien taiteen sääntöjen mukaan viranomaisten alati muuntuvaisten ja ristiriistaisten tietojen ja ohjeistuksien viidakossa.

Mahtaako kohta olla koko kulkuvuoroja, joissa sopisi rahtia kuljettaa. Aiemmin heikosti kannattaneet kaukovuorot ovat muuttuneet kauttaaltaan kannattamattomiksi. Puhutaan »loppuunmyyntialennuksista»: http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art236​7521
10.05.2017 13:13 Rainer Silfverberg: Jouni Hytönen: "Eivät kai Green Cargo ja Railion ole olleet samaa yritystä missään vaiheessa? "

Tarkistin asian niin Green Cargo ja DB omistavat yhdessä Railion Scandinavian. Eli Green Cargo pelkästään on Ruotsin kortimaan liikennettä varten ja Scandinavia ulkomaan liikennettä.
10.05.2017 15:50 Jouni Hytönen: Näemmä nykyään on niin, että yrityksen nimeltä DB Cargo Scandinavia A/S:n omistaa 51 %:n osuudella Deutsche Bahn AG ja 49 %:n osuudella Green Cargo. Ja alkujuuret ovat Tanskan valtion vuonna 2001 myymässä DSB Gods -yhtiössä. Tarkoitin siis sitä, että Green Cargo ei missään vaiheessa ole ollut osa Railionia, vaan omistanut osan siitä.
16.12.2017 13:42 Ari-Pekka Lanne: https://www.aamulehti.fi/uutiset/matkahu​olto-ei-rajoittanut-kilpailua-markkinaoi​keus-hylkasi-merkittavan-osan-kilpailuvi​raston-vaatimuksista-matkahuollolle-2006​07078/
06.10.2018 10:43 Martti Vuorikoski: Näin se ikä tekee tepposia,olet oikeassa.

Kirjoita kommentti Sinun täytyy kirjautua sisään, jotta voit kirjoittaa kommentteja!