??.??.1928 / Hiitola

??.??.1928 Valikoitua visakoivua Mp-vaunussa.

"Kuvassa näkyvä rautatievaunun kuorma on välittäjän saalista, jota hän ihailee keräysvaivojensa tuloksena. Tavallisesti on visakoivujen kauppa vielä nykyään verrattain monien välikäsien kautta kulkemassa, joiden kaikkien hommat pienentävät kantohintaa. Välittäjäostajat ovat kuluneena talvena maksaneet asemille tuoduista visakoivuista Hiitolan seuduilla Smk. 1:50 —0:50 vaiheille kilosta, riippuen hinta tavaran laadusta y. m. seikoista."
Kuva: Tapio : Suomen metsänhoidon ystävien seuran aikakauskirja, 01.01.1928, nro 5, s. 29
https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikaka​usi/binding/922672?page=29

Kuvan tiedot
Liikennepaikka: Hiitola
Kuvaaja: Samu Arffman (Lisännyt: Kurt Ristniemi)
Lisätty: 05.02.2021 10:44
Muu tunniste
Sijainti: Asemalla/Ratapihalla
Vuodenajat: Talvi

Kommentit

05.02.2021 14:13 Hannu Peltola: Milloin Mp-vaunuja valmistettiin? Mietin, että tässä 1920-luvun lopun kuvassa vaunu alkaa varmasti jo olla miehen iässä!
05.02.2021 14:55 Kurt Ristniemi: Joutilaina seisovia M-vaunuja muunnettiin 1910-luvun alusta alkaen tavaravaunupulaa helpottamaan lisäämällä niihin päädyt ja sivutolpat.
05.02.2021 15:33 Petri Sallinen: Määräykset Kt 803/1909 ja Kt 814/1909 toteavat seuraavasti "Kaikki normaalimalliset soravaunut, joissa on täydelliset päädyt, ovat varustettavat sivupylväillä piirustuksen N:o 34/12 mukaan. Sivulaidan yläreunan suojelemiseksi on käytettävä taivutettua rautalevyä 450x220x3 m/m aikaisemmin käytetyn puukappaleen sijaan. Näiden vaunujen kulmapylväisiin on kiinnitettävä tarkoitusen mukaiset osoitelevyt. Konekonttoriin on kuukausittain lähetettävä ilmoitus tällä tavalla korjatuista vaunuista".

Tästä voidaan päätellä, että osassa soravaunuista oli jo pelkät päädyt. Vuoden 1911 "Kuvia liikkuvasta kalustosta" -julkaisussa onkin esitetty kahden erilaisen M-sarjaan kuuluvan soravaunun piirustukset: toisessa piirustuksessa on pelkät päädyt, toisessa piirustuksessa niitä ei ole. Julkaisussa on myös tekstimaininta: "Hiekankuljetusvaunuja varustetaan paraikaa päädyillä ja tolpilla".

Minulla pitäisi olla jossain määräys myös siitä, milloin Mp-littera otettiin käyttöön — en kuitenkaan löytänyt sitä tähän hätään enkä myöskään rohkene heittää vuosilukua asiasta pelkän muistin varassa.

Rh 23/1913 on vielä kirjannut päädyillä ja sivutolpilla varustetut vaunut M-sarjaan:

"Korvaamisvelvollisuuden uhalla huomautetaan asianomaisia, että avonaisten tavaravaunujen sivutolppia ei saa käyttää kankina tahi muuhun sellaiseen, johon ne eivät ole tarkoitetut ...... ylläolevat määräykset koskevat myöskin sellaisia M-vaunuja, jotka ovat varustetut sivutolpilla".

Ensimmäisen kerran Mp-littera esiintyy rautatietilastossa vuonna 1921. Tällöin Mp-vaunuja oli 929 kappaletta — hieman vähemmän kuin M-sarjan vaunuja.
(Käyttäjä muokannut 06.02.21 09:42)
06.02.2021 19:16 Kurt Ristniemi: Kalustoluetteloihin Mp ilmestyy vuonna 1921, mutta kuten tiedetään, se ei merkitse oikeastaan mitään.
Ensimmäinen havainto Mp-litterasta minulla on vuoden 1916 numeroinnissa. Siinä on M:n ohella Mp, 'päädyllisiä soravaunuja' nrosarjassa 80,001-90,000. Viimeinen havainto taas on vuoden 1941 luettelosta.

Mutta mitä olivat päädylliset soravaunut? Muunnettiinko vanhoja M-vaunuja päädyllisiksi, vai olivatko ne vanhoja pylväsvaunuja, jotka alennetiin soravaunuiksi? Näinhän tehtiin esim. vuonna 1914, kun vanhat Hb ja HL -vaunut muutettiin M-soravaunuiksi.
(Käyttäjä muokannut 06.02.21 19:17)
06.02.2021 19:49 Petri Sallinen: Rh 70/1914 ja Kt 742/1914:

"Avonaiset tavaravaunut litt. Hb ja HL, jotka kuuluvat numerosarjoihin 40092-40634 ovat muutettavat soravaunuiksi ja niille on annettava numerot 82401-82639 ja litt. M. Vanhojen Hb- ja HL-vaunujen jäljellä oleva määrä, joissa kaikissa on rautainen tai yhdistetty rauta- ja puualuslaite, on muutettava soravaunuiksi. Vaunut korjataan tarvittaessa ja HL-vaunujen halko-koreista poistetaan sivut ja lattialistat. Nämä vaunut saavat toistaiseksi jäädä ilman sivupylväitä.

Hb-vaunujen sivupylväät muutetaan sivulaudan ulkopuolelle samalla tavalla kuin tavallisissa soravaunuissa. Lattiassa olevat reiät tukitaan ja vaunujen päätyyn tehdään samanlaiset sivupylväiden säilytyslaitteet kuin soravaunuissakin on. Vaunujen puuosat, jotka mahdollisesti on maalaamatta, on siveltävä kaksi kertaa terva- ja rautiaisöljysekoitusella (2 osaa tervaa ja 1 osa rautiaisöljyä. Näiden vaunujen kirjaimet Hb ja HL muutetaan kirjaimeksi M. Vaunut numeroidaan uudestaan asianomaisille lähetetyn suunnitelman mukaisesti."
07.02.2021 14:38 Kurt Ristniemi: Katsotaanpa:
- Vuonna 1909 oli tavallisten soravaunujen (Litt. M) lisäksi olemassa myös päädyllisiä mutta sivupylväättömiä soravaunuja (Litt. M). Siitä ei liene tietoa, milloin ja miksi ne oli rakennettu tai muunnettu. Lisäksi oli ilmeisesti olemassa myös ei-normaalimallisia soravaunuja (Litt. M), mitä ja millaisia ne sitten olivatkin. (Kt 803/1909, Kt 814/1909)
- Viimeistään vuonna 1909 annettiin määräys em. päädyllisten soravaunujen varustamisesta sivupylväillä. (Kt 803/1909, Kt 814/1909)
- Viimeistään vuonna 1911 Rautatiehallitus määräsi, että (kaikki) soravaunut vähitellen oli varustettava päädyillä ja sivutolpilla. (Rh 43/1972/1911)
- Vuonna 1914 vanhat Hb- ja HL-vaunut muunnettiin soravaunuiksi. HL-vaunut jätettiin silloin ilman sivupylväitä. (Rh 70/3209/1914, Kt 742/1914)
- Viimeistään vuonna 1916 päädylliset soravaunut saivat litteran Mp. Käskykirje puuttuu.

Kaikkia soravaunuja ei kuitenkaan muunnettu päädyllisiksi ja sivupylväällisiksi. Ehkä siksi päädyllisille soravaunuille annettiin oma sarjatunnus Mp ja päädyttömät soravaunut jäivät sarjaan M.
(Käyttäjä muokannut 07.02.21 14:53)
07.02.2021 17:38 Petri Sallinen: M-vaunujen ja Mp-vaunujen määrissä tapahtuvia muutoksia voi seurata esimerkiksi rautatietilaston avulla. Vuonna 1921 M-vaunuja oli 1102 kpl ja Mp-vaunuja oli 929 kpl. Vuonna 1927 tilanne oli M — 610 kpl ja Mp — 1105 kpl. Vuonna 1938 suhde oli M — 1534 kpl, Mp — 86 kpl.

Mp-vaunujen muuttamisesta takaisin M-vaunuiksi määrättiin jo vuonna 1927. Rh 326/1927 toteaa: "Kun sivupylväillä ja korkeilla päädyillä varustettuja Mp-vaunuja saapuu konepajoihin uudestaan rakennettaviksi, on ne jälleen muutettava matalapäätyisiksi sekä sivupylväät kokonaan jätettävä niistä pois". Muutokset tapahtuivat melko hitaasti, minkä voi päätellä rautatietilastoon kirjattujen määrien kehityksestä.

Vaunyksilökohtaista kehitystä voi tarkastella Kansallisarkistosta löytyvästä "M & Hd" -luettelosta. Se on vastaavanlainen julkaisu kuin "Passivaunut"-kirja, joka sisältää tietoja henkiövaunuista. Lähes koko vaunukanta aina 1940-luvun lopulle (joidenkin vaunujen osalta on merkintöjä 1950-luvulle asti) löytyy viidestä erillisestä kirjasta muodostuvasta kokonaisuudesta. Nimestään huolimatta "M & Hd" -kirja sisältää myös muita vaunutietoja. Valitettavasti M -> Mp-muunnokset eivät sisällä kirjassa tietoa vuosiluvuista, joten tämäkään ei anna vastausta siihen, milloin Mp-littera tuli käytäntöön.

Yllättävää, että koneosaston kiertokirjekokoelma vuodelta 1920 ei sisällä mainintaa Mp-vaunuista — julkaisu puhuu useaan otteeseen vain päädyillä ja sivutolpilla varustetuista M-vaunuista.
(Käyttäjä muokannut 07.02.21 17:50)
07.02.2021 19:14 Petri Sallinen: M-vaunuihin justeeraukseen palattiin vielä vuonna 1947. Ko 771/2430 13.9.1947 toteaa seuraavaa:

"Valtion polttoainetoimiston (Vapo) Kuopion hankintapiirin esityksestä oikeutetaan Pieksämäen vaununkorjauspaja asentamaan päädyt enintään 30 M-vaunuun, jotka kuljetustoimisto on varannut ylläolevalle toimistolle halkojen kuljetusvaunuiksi. Vapo maksaa rautateille päätyjen asentamisesta ja purkamisesta aiheutuneet kustannukset konepajan tekemän laskun mukaan. Vaunujen numero- ja sarjamerkinät jäävät entiselleen".

Kirjoita kommentti Sinun täytyy kirjautua sisään, jotta voit kirjoittaa kommentteja!