09.05.2013 / Tampere Viinikka

09.05.2013 Vaihtotöiden modernisointi on tuonut työntekijöille lisää kannettavia laitteita. Työntekijät kantavat päälle puettavissa valjaissa Rfid/Pda -laitetta, radio-ohjainta eli ns. käkätintä ja Raili-puhelinta. Laitteet painavat yhteensä noin neljä kiloa.

Rfid/Pda-laite korvaa aiempia junatoimistoja, ja ratapihoilla sitä hyödynnetään junatietojen etälukuun ja tallentamiseen. Se vähentää muun muassa ratapihoilla kannettavien asiakirjojen määrää.

Käkättimellä kauko-ohjataan vetureita. Ohjaimessa on omasta takaa turvamekanismeja. Vaikka molemmissa päissä veturia työskentelisi vaihtomies ohjaimen kanssa, voi veturia ohjata vain yksi työntekijä kerrallaan. Lisäksi jos ohjain on kallellaan tai väärässä asennossa liian kauan, päästää se tärykalvoja riipivän käkättävän äänen. Siitä siis nimi käkätin. Käkättimessä on äänen lisäksi turvamekanismina ”kuolleen miehen kytkin”. Jos ohjainta tai käkättävää ääntä ei kuittaa painamalla nappulaa tietyssä ajassa, laite pysäyttää veturin liikkeen.

Puheviestintä vaihtotöissä ja kommunikointi valtakunnallisen liikenteenohjauksen kanssa hoidetaan rautateiden oman digitaalisen puhelinverkon, GSM-R -järjestelmän kautta. Liikenneviraston GSM-R-verkko RAILI eli rautateiden integroitu liikenneviestintäjärjestelmä palvelee ensisijaisesti liikenteenohjaajia, kuljettajia ja konduktöörejä ja siis myös vaihtotyönjohtajia ja ratatyöstä vastaavia. Verkko kattaa noin 5 000 km ratoja ja ratapihoja. RAILI-verkon viestintä tallennetaan viranomaisten valvontaa ja tutkintaa varten.

Kuvan tiedot
Liikennepaikka: Tampere Viinikka
Kuvaaja: Kari Suominen
Kuvasarja: Tavararatapihojen vaihtotyöt muutoksen tuulissa
Lisätty: 22.02.2015 19:56
Junatyyppi
Vaihtotyö:
Muu tunniste
Sekalaiset: Henkilökunta
Sijainti: Asemalla/Ratapihalla
Vuodenajat: Kevät

Kommentit

25.03.2017 23:53 Kari Suominen: PÄIVITYS KUVATEKSTIN TIETOIHIN

Kuvatekstissä mainittu Raili -järjestelmä poistumassa, Trafi julkaissut määräyshankepäätöksen 20.10.2014

Määräys mahdollistaa TETRA –teknologiaan perustuvan VIRVE-verkon käyttämisen Suomen rautatiejärjestelmässä. Asiakkaat voivat määräyksen perusteella ottaa järjestelmän käyttöön ja Trafi voi myöntää järjestelmälle käyttöönottoluvat. TETRA -verkon käytön ahdollistaminen säästää toimijoiden kustannuksia. Määräystä tarvitaan poikkeusluvan hakemiseen komissiolta.

VIRVE-verkko vastaa käytöltään monilta osin nykyistä käytössä olevaa Raili -järjestelmää, mistä johtuen VIRVE:n käyttöönoton ei oleteta aiheuttavan muutoksia turvallisuuden tasoon.
Määräyksellä ei ole ympäristövaikutuksia tai vaikutusta esteettömyyteen.


ASIA ETENEE, OSALLISTUMISHAKEMUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ KÄSILLÄ

Hankintailmoitus, erityisalat:
VR-Yhtymä Oy : K1617-00700 VR:n kiskokaluston TETRA-ohjaamoradiopuhelinten hankinta VIRVE-verkkoon
Osallistumishakemukset 30.03.2017 klo 00.00 mennessä osoitteeseen:

VR-Yhtymä Oy
Janne Sonkamo
Vilhonkatu 13
00100
HELSINKI

Kilpailutuksen kohteena ovat VIRVE-verkossa toimivat TETRA-ohjaamoradiopuhelimet vetureihin (muu kuin Sr3 kalusto) ja niiden tarvikkeet veturinkuljettajien kommunikointiin liikenteenohjauksen kanssa. Lisäksi VR varaa oikeuden ohjaamoradiopuhelinten asennuksen, käyttöönoton, tuki-, ylläpito ja huoltopalveluiden tilaamiseen sen mukaan kuin hankintaneuvotteluissa ja tarjouspyynnössä tullaan esittämään. Toimittajan on osana palvelua tarjottava myös elinkaaripalvelut sekä raportointimahdollisuudet.

Laitteiden tulee olla hyväksyttyjä VIRVE-verkossa käytettäväksi sekä Trafin ja Liikenneviraston määräysten mukaisia tarjouksen jättämisen hetkellä. Laitetoimittajan tulee antaa laitteiden peruskoulutus käyttäjien kouluttajille ja huoltohenkilöstölle Suomessa lopullisessa tarjouspyynnössä kuvatussa laajuudessa. Mahdollisuuksien mukaan eri laitevalmistajien ohjaamoradiopuhelimia tullaan testaamaan erikseen sovitussa testilaboratoriossa verkon ominaisuuksien ja radion yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

Tähän hankintaan sisältyvät seuraavat tuotteet ja palvelut:

• Vetureiden, moottorijunien ja ohjausvaunujen (muu kalusto kuin Sr3) ohjaamoihin sijoitettavat TETRA-ohjaamoradiopuhelimet. Sr3 kaluston TETRA-ohjaamoradiopuhelimista on oma erillinen EU-kilpailutus.

• Tarvittavat ohjaamoradiopuhelinten lisälaitteet ja ajoneuvotelineet

• Ohjaamoradiopuhelinten käytön koulutusmateriaali ja kouluttajien koulutus

• Tuki- ja huoltopalvelut Hankittavien laitteiden määrä ja aikataulu riippuu siitä, mihin eri kalustoon laitteita asennetaan ja mikä on niiden asennussuunnittelun mukainen aikataulu. Tarkemmat määrät ja aikataulut tullaan esittämään tarjouspyynnössä. Laitteita hankitaan seuraavasti:

• Vetureihin hankitaan 345 ohjaamoradiota.

• Junakalustoon (sähkömoottorijuna, kiskobussi, ohjausvaunu) hankitaan 106 ohjaamoradiota

• Optiona hankitaan Sm2 ja Sm6 kalustoon 44 ohjaamoradiota.
(Käyttäjä muokannut 26.03.17 00:01)

Kirjoita kommentti Sinun täytyy kirjautua sisään, jotta voit kirjoittaa kommentteja!