29.04.2007 / Riihimäki, Riihimäki

29.04.2007 Uuden uljaan (?) matkakeskuksen paikka vielä autiona ja avoimena, taustanaan Sm4- ja Sm2-yksilöitä.

Kuvan tiedot
Liikennepaikka: Riihimäki Kuvauspaikka: Riihimäki
Kuvaaja: Timo Salminen
Kuvasarja: Riihimäen matkakeskustyömaa
Lisätty: 06.05.2007 00:00
Muu tunniste
Rautatieinfra: Asemarakennus

Kommentit

06.05.2007 18:10 Jouni Hytönen: Kilvessä on nykymenoon sovitettu asenne. :)
06.05.2007 22:44 Juha Hyvönen: Tästä voisi ymmärtää, että YIT vastaa luvallisesti paikoitettujen autojen vaurioitumisesta.... Toisaalta mieleen tulee, onko vastuu tahallisesta vai tahattomasta vaurioittamisesta.
06.05.2007 23:48 Kimmo Pyrhönen: Juristit voisivat avata kyltin sanomaa. Millainen oikeushenkilö on työmaa ja millainen YIT.
07.05.2007 13:04 Torbjörn Sandell: Heh. Työmaa ei tietenkään voi vastata yhtään mistään, vaan YIT Rakennus Oy on tietysti se (oikeushenkilö), joka ns. isännänvastuun perusteella voi mahdollisesti joutua esim. vahingonkorvausvastuuseen työntekijöidensä aiheuttamista vahingoista. Lisäksi vahingon aiheuttanut työntekijäkin on vahingonkorvausvelvollinen, jollei hänen huolimattomuutensa ole ollut vähäistä.
07.05.2007 13:20 Torbjörn Sandell: Lisäksi tällainen kyltti ei voi vapauttaa ketään ainakaan vahingonkorvausvastuusta, vaan se määräytyy VahL 2:1 §:n pääsäännön mukaan: "Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen -- ". Tällaisella ilmoituksella on vaikutusta vain VahL 6:1 §:n tulkitsemiseen. Kyseisen pykälän mukaan vahingonkorvausta voidaan sovitella (eli vähentää tai kokonaan poistaa), jos vahingon kärsinyt on myötävaikuttanut vahingon syntymiseen. Tällaiseksi myötävaikuttamiseksi on useimmiten tulkittu erilaisten lupa- ym. määräysten noudattamatta jättäminen, joten jos pysäköi autonsa kyltin tarkoittamalle alueelle ilman lupaa, pysäköijä on myötävaikuttanut mahdollisesti syntyvään vahinkoon. Kuitenkin, jos ajoneuvoa on vahingoitettu tahallisesti, tällaisella ilmoituksella ei ole mitään vaikutusta, vaan täysi vahingonkorvaus on yleensä aina tuomittava.
07.05.2007 13:30 Torbjörn Sandell: Lisäksi kyltti on vähän liian tulkinnanvarainen, jotta sillä voisi oikeasti olla merkitystä. Ensiksikin, kenen lupa tarvitaan? YIT ei liene mikään pysäköintilupaviranomainen, jolta pitäisi hakea pysäköintilupaa, vaan pysäköinnin sallittavuus ratkeaa tieliikennelain säänösten mukaan. Näin ollen yleisillä teillä/kaduilla jne. saa pysäköidä liikennesääntöjen sallimissa rajoissa, kun taas pihoilla, yksityisalueilla jne. luvan antaa maanomistaja. (Tietystihän YIT voi omistaa rakennustyömaa-alueen, jolloin he antavat luvan.) Toiseksi, mikä on kyltin tarkoittama alue? Kyltissä puhutaan vain "alueesta". Kyseessä on varmaankin työmaa-alue, mutta miten se rajataan? Onko kyseessä vain aidattu alue, vai tarkoitetaanko myös jotain epämääräistä, aitaamatonta aluetta? Eipä ole juristin kirjoittama, tuo kyltti... :-)
07.05.2007 14:15 Jouni Hytönen: Ei-juristin kirjoittamaksi sen tietää jo siitä, että se mahtuu tähän kuvaan. :-)
07.05.2007 21:05 Kimmo Pyrhönen: Heh, mainio havainto!
07.05.2007 21:38 Juha Hyvönen: Vielä yksi huomio: YIT siis vastaa, että autot (varmasti?) vaurioituvat. On niillä ollut naurussa pitämistä siellä kylttimaalaamossa. Mihinkähän osoitteeseen YIT Rakennukselle voisi lähettää linkin tästä keskustelusta.... *naur*

Kirjoita kommentti Sinun täytyy kirjautua sisään, jotta voit kirjoittaa kommentteja!