Jukka Ahtiainen: Finland for Wintersports

Emissions free safe travelling for Wintersports of next Generations also.

Ref:
https://www.google.de/search?q=finland+f​or+wintersports&source=lnms&tbm=isch

kuva
Välillä Parkano–Seinäjoki asema

For blue sky and white snow
Ei kommentteja
22.01.2018 Jukka Ahtiainen
kuva
Välillä Parkano–Seinäjoki asema

Snow for Wintersports
Ei kommentteja
22.01.2018 Jukka Ahtiainen
kuva
Välillä Parkano–Seinäjoki asema

Fresh air from green forests
Ei kommentteja
22.01.2018 Jukka Ahtiainen

Hakuehdoilla löytyi 3 kuvaa

Kommentit

27.01.2018 19:41 Jarmo Puntanen: Propagandaa tämäkin. Mitään muutostahan ei lämpötiloissa ole ollut, vaikka CO2 kasvaa ilmakehässä. Se on kasvien lannoite.
28.01.2018 08:59 Kurt Ristniemi: Suomen keskilämpötila on noussut viimeisten 166 vuoden aikana yli kaksi astetta.
Erityisen nopeaa lämpötilan kohoaminen on ollut viimeisten 40 vuoden aikana.

http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedote/4008​5895
(Käyttäjä muokannut 28.01.18 09:03)
28.01.2018 09:28 Jukka Ahtiainen: "Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku" - J.K. Paasikivi

"Mistä maapallon lämpeneminen johtuu? Ilmastopaneeli IPCCn arviointiraporteissa on yhteenveto tieteellisistä tutkimuksista, joissa on selvitetty syitä maapallon keskilämpötilan nousuun. 1900-luvun puolivälin jälkeen havaittu maapallon keskilämpötilan nousu johtuu hyvin todennäköisesti valtaosin ihmiskunnan tuottamien päästöjen aiheuttamasta kasvihuonekaasujen pitoisuuksien lisääntymisestä. On selvää, että luonnollisilla tekijöillä, kuten auringon säteilyn vaihtelulla ja tulivuoritoiminnalla ei voida selittää 1900-luvun jälkipuoliskon lämpenemistä."
http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmastonmuut​oskysymyksia#7

"Liikenteen päästöjä voidaan vähentää mm. vähentämällä lento- ja autoliikennettä, suosimalla raideliikennettä kuljetuksissa."
http://ilmasto.org/ilmastonmuutos/ratkai​sut/paastojen-vahentaminen-suomessa

Vuonna 2017 tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 212 ja loukkaantui 5 570 ihmistä.
https://www.liikenneturva.fi/fi/tutkittu​a/ajankohtaiset-tilastot

Junamatkustajia ei tietääkseni kuollut yhtään.
"Junassa menehtyneen neljännen henkilön kuolema ei poliisin mukaan johdu törmäyksestä."
https://yle.fi/uutiset/3-9989555
28.01.2018 12:39 Erkki Nuutio: Kärttyisä Paasikivi käytti tätä lainasanontaa tosiasioista vain välttyäkseen sillä vaivalloiselta perustelemiselta.
Niinikään hän kohta perusteli täysin vastakkaiseksi muuttunutta mielipidettään täsmälleen samalla sanonnalla.
"Tosiasiat" vaihtuivat hänellä usein hetkessä: Venäjästä (myöntyväisyysmies) Saksaan (pää-kuninkaantekijä), ja edelleen Neukusta (alituinen periksiantaja) Suursaksan kautta (puhe natsien Leningradin valloittamisen kunniaksi) takaisin Neukkuun (ajoi Suomen ehdotonta antautumista).
Ennen presidenttikauttaan häntä pidettiin politiikassa ja liike-elämässä epäonnistuneena tuuliviirinä, jota tuli pitää syrjässä (tämä oli lähes kaikkien Suomen poliitikkojen ja sotilaiden ilmituoma kanta).
Onneksi virheitä tekemällä useimmat oppivat, eli Paasikiven presidenttikausi onnistui Suomen kannalta.
Siltikään ei hänen muilta lainaamistaan sanonnoista ei kannata hakea tukea muunlaisiin ongelmiin.

Mitä tulee ilmastonmuutoskeskusteluun, kannattaa todeta että yhtä mieltä olemme keskeisimmästä asiasta:

- Päästöjen ja saasteiden vähentämisestä säästäväisen ja vähäpäästöisen tekniikan, ylettömyyttä suosimattoman verotuksen ja vastaavien toimien kautta. Tämä aiheuttamatta yksilöille ja talouselämälle oleellista haittaa, ainakaan ilman erityisen vankkoja ja kiistattomia perusteluita. Mm. perusteltuja rautatiehankkeita voidaan suosia näillä perusteilla.
Suosimisen vastineena tulee kuitenkin olla tiukat eettiset, tehokkuutta koskevat ja muut ehdot hyödyn saajalle.
Näitä ei esimerkiksi muutaman vuoden takainen juomakauppiaan OptioVr täyttänyt.

- Ilmastomuutoksia on ollut molempiin suuntiin ja alinomaan. Toistumisen mahdollisuutta ei kukaan kiistä. Kylmenevä muutos olisi Suomelle tuhoisa. Epäselvää on onko juuri nyt oleellinen muutos tulossa. Jos on, kumpaanko suuntaan?
Vielä epäselvempää on ihmisen vaikutus muutokseen, lukuunottamatta mm. suurkaupunkien lämpökeskittymiä tai sodan taivaalle nostamien valtavien hiukkasmäärien vaikutusta paikallisesti ja laajemmillakin alueilla.
Ei myöskään pidä väheksyä jo tehtyjen mullistavien päästövähennysten (esimerkiksi autoissa) myönteistä vaikutusta.
Pätevää ilmastotutkimusta tarvitaan, mutta ei Ilma(tieteen) laitoksen poliitikkojohdon tarkoitushakuisia puolitotuuksia.
Onneksi kunnollinen tutkimus mm. Metsäntutkimuslaitoksessa ja HY:ssä on jo käynnissä.

- Olen perehtynyt Ilma(tieteen) laitoksen aineistoon. Se ole ei tieteelliseksi arvostettavaa, ei edes hyvällä tahdolla.
Säännöllinen mittailu alkoi Kaisaniemessä 1844, sitten Jyväskylässä 1888 ja Sodankylässä 1912. Siis 1...3 pistettä.
Edes näistä vähistä mittauspisteistä ei ole pidempiaikaisia vertailukelpoisia tuloksia, sillä ns. kaupunkilämpöilmiö, eli paikallisesti lämpeneminen on ne sotkenut. Mittaukset vieläpä siirrettiin Kaisaniemestä Viikin pelloille 1970-luvulla.
Helsingin keskustan käryt ja -lämmöt ovat Viikin mittareilla jo 10 minuutissa länsituulen vieminä. Eli se siitä.

Ilma(tieteen) laitos on siksi tehnyt hatusta ja hihasta vedettyjä korjauksia (joiden oikeellisuus ei ole todistettavissa), joilla todistellaan muutosta 1844-2010. Nämä epätieteellisesti yhdestä (siis kahdesta) paikasta saadut korjaillut tulokset vuoden keskilämmölle eivät vakuuta. Korkeintaan ne osoittavat vaihtelua vuosien kesken.
Ja selitystä ei laitos eivätkä muutkaan suvaitse antamaan pyydettäessä yksityiskohtiinkaan, kuten mistä 1930-luvun raju ilmaston lämpeneminen johtui (1935 keskilämpötila saavutettiin vasta noin 2001) ja romahduttivatko maailmansodan taivaalle nostamat valtavat päästöt ja pienhiukkaset lämpötilan vuosikymmeniksi.

Pidempäänkin tosiseikkoja voi kertoa. Jospa siksi pidättäytyisiin olemasta ennustajaeukkoja ison lauman mukana.
Tosiasiahan on, että näitä asioita ei vielä alkuunkaan tunneta. Oleellista ja riittävää on toimia itse kohtuullisesti ja mieluummin säästäväisesti, ja myös edesauttaa järkeviä muutoksia yhteiskunnassa, mutta ilman dogmaattisuutta.
Ja toivokaamme että kylmä kausi ei olisi edessämme! Siitä selviäisi vain arkussa routarajan alapuolella.
28.01.2018 13:01 Raimo Harju: Erkki, hyvä kommentti ja hyvin perusteltu, olen samaa mieltä.
28.01.2018 13:10 Kurt Ristniemi: Olen jo aiemmen todennut:

"1930- ja 40-lukujen poikkeama näkyy selvästi tuossa aiemmin linkittämäni jutun graafissa. Se jälkeen oli jopa vuosikymmeniä kestänyt lämpötilan laskun kausi. Mutta viimeisten 40 vuoden aikana on lämpötilan pitkäaikainen nousu ollut ennennäkemättömän nopeaa ja yhtäjaksoista. Ja viimevuosina on Suomessa miltei vuosi vuodelta rikottu keskilämpötilaennätyksiä. Lämpötilan muutoksen trendi onkin nyt ennennäkemättömän jyrkkä, ja mitattu keskilämpötila on nyt korkeampi kuin milloinkaan ennen.

Ja vaikka Helsingin Kaisanimen lämpötilaa onkin saattanut nostaa kaupungistumisen lisääntyminen, niin Tornionjoen jäidenlähdön aikaistumiseen sillä ei ole ollut mitään vaikutusta. Eikä siihen, että maailman jäätiköt hupenevat hämmästyttävää vauhtia. Niinkuin ei siihenkään, että Siperian ikirouta sulaa. Minkä taas sanotaan entisestään vahvistavan lämpötilan nousua."

Ei kelpaa Ilmatieteenlaitoksen väheksyntä lämpenemiskehityksen kritiikiksi. Sillä talvi on Suomessa lyhentynyt, Siperian ikirouta sulaa ja jäätiköt hupenevat ihan siitä riippumatta, onko Ilmatieteenlaitoksen tutkimus uskottavaa vai ei.

Ja maapallo lämpenee kiihtyvää vauhtia: https://en.wikipedia.org/wiki/Global_war​ming
28.01.2018 13:58 Jukka Ahtiainen: En lainaa Paasikiveä ihmisenä tai tehtävässään, vaan hänen käyttämää yleisesti tunnettua toteamusta, joka on mielestäni hyvä ja toimii myös ensimmäisen kommentin yhteydessä.

Asiaa on käsitelty mm. IPCC:ssä, johon myös Ilmatieteenlaitos viittaa.
"IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) poliittisen päätöksenteon tueksi vuonna 1988 perustettu ilmastotieteen johtavista asiantuntijoista koottu elin, jonka tehtävänä on koota ja arvioida ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä ja sen vaikutuksia koskevaa tieteellistä tietämystä.
https://fi.wikipedia.org/wiki/IPCC
08.10.2018 20:39 Jukka Ahtiainen: Perusteluita rautatieliikenteen puolesta:

Liikennevirasto 27.03.2018 Liikenteen hiilidioksidipäästöistä tulee:
- 94 %, tieliikenteestä
- 0,5 % rautatieliikenteestä
https://www.liikennevirasto.fi/ymparisto​/ilmastonmuutos#.W5lFJ_ZuKUl

https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artik​keli/pyorea-poyta-on-katettu-juha-sipila​-kutsuu-eduskuntapuolueet-ilmastokesteil​le/7106922#gs.ZJ9A5ZY

https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artik​keli/kommentti-juhlat-on-juhlittu-tapamm​eko-itsemme-vai-teemmeko-jotain-jo-tanaa​n-suomi-ei-voi-sysata-vastuutaan-muille-​ilmastonmuutoksen-torjunnassa/7106722#gs​.wXQJ0kU

https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/arti​kkeli/suomalainen-asiantuntija-arvioi-hy​ytavaa-ilmastonmuutosraporttia-bbc-lle-t​utkijat-voivat-haluta-kirjoittaa-isoilla​-kirjaimilla-toimikaa-nyt-idiootit/71069​82#gs.J5FkXb0

https://yle.fi/uutiset/3-10446324

https://yle.fi/uutiset/3-10443963

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-200000585​6206.html

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-200000585​6907.html

Kirjoita kommentti Sinun täytyy kirjautua sisään, jotta voit kirjoittaa kommentteja!