Resiina-keskustelu

Ajankohtaiset => Uutiset => Aiheen aloitti: Petri Sallinen - Kesäkuu 22, 2020, 12:00:46



Otsikko: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri Sallinen - Kesäkuu 22, 2020, 12:00:46
Rautatieharrastajien piirissä näyttää tapahtuvan muutakin kuin museokaluston rassailua. Tänään julkistetun tiedotteen perusteella HMVY:n jäsenten lienee syytä aktivoitua myös siivoustalkoisiin. Samalla tiedote herättää journalistin luontaisen uteliaisuuden: mitä rötöstelyä harrastusyhteisössä on harjoitettu, ketkä ovat rötöstelijöitä ja ketkä ovat mahdollistaneet rötöstelyn jatkumisen — miksi rötöstelyyn ei ole puututtu. Onko tässä tutkivan journalismin paikka?

Ohessa tiedote ja linkki alkuperäiseen tiedotteeseen.


https://salattujasenilta.blogspot.com/2020/06/haapamaen-museoveturiyhdistys-on.html

Haapamäen Museoveturiyhdistys on salannut vakavan rikosepäilyn

Poliisi teki Haapamäen Museoveturiyhdistys Ry:n museovarikolle kotietsinnän vuodenvaihteessa. Poliisi on tutkinut yhdistyksessä toimivien henkilöiden toimintaa epäiltyinä rikoksiin, joita pidetään yleisen käsityksen mukaan erittäin vakavina.

Tämä ei ole johtanut yhdistyksessä mihinkään toimenpiteisiin. Yhdistyksen hallitus ei kokoontunut välittömästi kotietsinnän ja rikosepäilyn ilmettyä reagoidakseen asiaan. Rikosepäily oli esillä vasta rutiinikokouksessa helmikuun lopulla, ja se käsiteltiin vain kohdassa "muut asiat".

Hallitus ei tuossa kokouksessa päättänyt ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. Kukaan ei ole väistynyt tehtävistään tutkinnan ajaksi. Kukaan ei ole jäävännyt itseään. Yhdistyksen jäsenistölle ei ole tiedotettu rikosepäilystä mitenkään. Yhdistyksen aktiivitoiminnassa on mukana myös alaikäisiä, joiden vanhempia ei ole informoitu siitä, että heidän lapsensa ovat mukana toiminnassa, johon liittyy rikosepäily.

11 yhdistyksen jäsentä teki hallitukselle maaliskuun alussa kirjallisen pyynnön ottaa rikosepäily käsiteltäväksi huhtikuussa pidettävään kevätkokoukseen. Hallitus ei suostunut ottamaan asiaa kokoukseen. Kokouskutsu saapui jäsenille maalis-huhtikuun vaihteessa. Koska hallitus ei liittänyt asiaa kevätkokouksen kutsuun, siitä ei olisi voitu kokouksen osallistujien enemmistön niin halutessakaan tehdä johtopäätöksiä, esimerkiksi henkilövaihdoksia.

Kyseistä kokousta ei pidetty epidemiatilanteen takia, vaan kokous siirrettiin tulevaisuuteen. Yhdistys, johon liittyy vakava rikosepäily, on jatkanut toimintaansa kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Yhdistyksen yhteistyökumppaneita ovat mm. VR, Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Museovirasto. Yhdistyksen menettely tilanteessa on ollut äärimmäisen epätavallista ja poikkeuksellisen asiatonta.

Asiasta huolestuneet jäsenet ovat nyt tehneet kaiken voitavansa yhdistyksen sisällä. Koska asian käsittely on täydellisesti estetty, olemme pakotettuja julkistamaan yhdistyksen menettelyn. Emme ota mitään kantaa rikosepäilyihin, emmekä ole sellaista vaatineet yhdistykseltäkään. Emme kuitenkaan hyväksy vakavan asian salailua, joka on jo vahingoittanut yhdistystä, riippumatta siitä, mitkä tutkinnan johtopäätökset ovat.

Yhdistyksen kaikkien jäsenten tiedonsaanti- ja vaikuttamisoikeuksien puolesta
A. Ojala
P. Pentikäinen
J. Pirttilahti

Yhdistysasioiden julkistamista tiedotteen allekirjoittaneet perustelevat seuraavalla tavalla:

Miksi kerroimme tämän?

Olemme julkistaneet asian, koska katsomme sen julki tuomisen olevan kansalaisvelvollisuus. Olemme keskustelleet asiasta paljon myös ns. tavallisten ihmisten kanssa. He ovat poikkeuksetta olleet järkyttyneitä ja epäuskoisia. Että tällainen ei voi olla mahdollista. On se.

Entä millaista kansalaisvelvollisuutta harjoittavat ne tahot, jotka tietävät tästä asiasta, mutta eivät toimi asian edistämiseksi millään tavalla? Mitä yhdistys kertoo itsestään esimerkiksi jatkamalla toimintaansa yhteistyökumppaneiden suuntaan kuin mitään ei olisi tapahtunut?

Kun Haapamäen Museoveturiyhdistyksen hallitus päätti estää vakavan rikosepäilyn käsittelyn yleiskokouksessa, se lähti tielle, joka vahingoittaa yhdistyksen mainetta riippumatta siitä, mikä rikostutkinnan tulos on. On velvollisuus tuoda tämä esiin.

Miten tällaisessa tilanteessa yleensä toimitaan?

On normaali toimintatapa, että jos jonkin yhdistyksen toiminnassa olevaan jäseneen kohdistuu yhdistykseen jotenkin kytkeytyvä rikosepäily, tällainen henkilö tai henkilöt väistyvät välittömästi tehtävistään tutkinnan ajaksi. Erityisen tarkasti pidetään huolta siitä, että he eivät osallistu millään tavalla asiaan mitenkään liittyvään viralliseen tai epäviralliseen päätöksentekoon, eivätkä yritä vaikuttaa asian käsittelyyn yhdistyksessä
mitenkään. Näillä toimenpiteillä yhdistykset turvaavat oman uskottavuutensa.

Haapamäen Museoveturiyhdistyksessä ei tapahtunut mitään edellä mainituista normaaleista toimenpiteistä.

Millainen valtarakenne salaa vakavan rikosepäilyn?

Kun joukko yhdistyksen jäseniä alkoi suorittaa velvollisuuttaan ja vaati asian käsittelemistä yleiskokouksessa, vaatimus torjuttiin. Se herättää joukon kysymyksiä.

1. Millaisessa yhdistyksessä jäsenet eivät saa yleiskokouksen asialistalle tämän mittaluokan asiaa?
2. Mitä on tekeillä yhdistyksessä, jonka hallitus ei oma-aloitteisesti liitä asiaa käsiteltäväksi yleiskokoukseen? Tai kutsu jopa ennenaikaista yleiskokousta koolle asian vakavuuden takia?
3. Millainen yhdistys salaa määrätietoisesti jäseniltään yhdistyksen toimintaan liittyvän vakavan rikosepäilyn ja estää jäsenistöä näin kertomasta kantaansa asiaan?
4. Millainen valtarakenne sellaiseen yhdistykseen on syntynyt, jossa asioihin ei pysty enää vaikuttamaan yhdistyslain mukaan ylintä päätösvaltaa käyttävän yleiskokouksen kautta?
5. Millainen uskottavuus tällaisella yhdistyksellä on nuorisotoimijana, julkisen tuen saajana tai museoliikenteen harjoittajana?

Ei asialistalla, ei kokouskutsussa — ei siis päädy jäsenten tietoon

Se, miksi asiaa ei suostuttu ottamaan yleiskokouksen asialistalle, on tietenkin ilmiselvää. Jos vaadittu asia olisi kokouksen listalla, se olisi asian vakavuuden ja ehdotettujen mahdollisten henkilövaihdosten takia tullut mainita myös kokouskutsussa. Kun asia olisi lukenut kokouskutsussa, sen olisi tämän jälkeen tiennyt koko yhdistyksen jäsenistö, yli 500 ihmistä. Tämä olisi epäilemättä herättänyt vakavia kysymyksiä myös sellaisten jäsenten parissa, jotka eivät yleensä käy kokouksissa. Moni jäsenistä olisi aiheellisesti kysynyt, "mitä yhdistyksessä on tekeillä". Yhdistyksen kokoukseen olisi saattanut saapua normaalia enemmän osanottajia. Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävä yleiskokous olisi myös saattanut tehdä "mahdollisia henkilövaihdoksia".

Näitä kysymyksiä ja päätöksiä ei ole voinut tehdä, koska hallitus on estänyt jäsenistöä tietämästä, kysymästä ja käyttämästä yhdistyslain mukaista oikeuttaan ylimpään päätösvaltaan. Estämällä käsittelyn hallitus riisti itselleen päätösvallan, joka asian mittaluokan takia kuuluu jäsenistölle.

Kokouksen pitämisen keväällä 2020 esti epidemiatilanne. Jäsenten vaikuttamismahdollisuuden riisto tapahtui kuitenkin jo ennen kokousta, kokouskutsussa.

Olisiko vaikkapa sinulla jotain tietoja tutkinnan avuksi? Et ole voinut kertoa, koska et ole tiennyt tutkinnasta

Yhdistyksen hallitus on sitä mieltä, että viranomaiset tutkivat, eikä ole yhdistyksen asia ottaa siihen mitään kantaa. Päättäessään pimittää asian jäseniltä, hallitus nimenomaan otti kantaa. Salaaminen on kannanotto siksi, että se on vaikuttanut epäilyn selvittämiseen. Kun rikosepäily on kytkeytynyt vahvasti yhdistyksen toiminnan yhteyteen, se tarkoittaa sitä, että epäilyn selvittämisessä avainryhmä on yhdistyksen jäsenistö.

Mahdollisia todisteita suuntaan tai toiseen on mahdollista saada lähes pelkästään yhdistyksen jäsenistöltä. Asia ei selviä kyselemällä Keuruun torilla, vaan hankkimalla tietoja jäsenistöltä. Yli 500 jäsentä on kuitenkin pidetty täysin tietämättöminä siitä, että heillä olisi mahdollisuus avustaa asian tutkimista. Salaamalla asian tältä avainryhmältä yhdistyksen hallitus on käytännössä vaikeuttanut oleellisesti sen selvittämistä.

Nyt jäsenille on kerrottu, edes täällä

Usein sanotaan, että yhdistyksien asiat pitäisi käsitellä yhdistyksen sisällä, eikä julkisesti. Olemme käyttäneet kaikki mahdolliset keinot, jotta asia olisi käsitelty yhdistyksen sisällä, mutta se ei ole johtanut mihinkään. Tuomme asian nyt esiin, jotta myös tietämättöminä pidetyt jäsenet ja yhdistyksen yhteistyökumppanit voivat arvioida tilannetta. Asian tuominen julki on velvollisuutemme, jonka nyt täytimme.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Erkki Nuutio - Kesäkuu 22, 2020, 14:23:52
Kiitän vakavan asian saattamisesta aluksi edes tällä tavalla edes useimpien yhdistyksen jäsenten tietoon. Kokoontumisrajoitusten riittävässä määrin jo poistuttua odotan vastuullisten ja esteettömien hallituksen jäsenten kutsuvan yhdistyksen kokouksen käsittelemään tätä sekä sääntömääräisiä asioita.

Odotan että kutsu sisältää tarvittavat asiatiedot ja ehdotukset, jotta asia voidaan käsitellä kokouksessa, ja että jo sitä ennen esteettömät hallituksen edustajat ja toiminnantarkastajat ryhtyvät mahdollisesti tarvittaviin toimiin.

Kunnioittavasti
Erkki Nuutio
HMVY:n henkilöjäsen


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Teemu Salonen - Kesäkuu 22, 2020, 17:17:48
Missään vaiheessa ei ole myöskään kielletty kokousten järjestämistä. Toisen yhdistyksen valonarkaa toimintaa selvitellessä sain patentti- ja rekisterihallitukselta tiedon, että yhdistyksen on noudatettava sen omia sääntöjä. Moni yhdistys on perusteetta siirtänyt kevätkokouksen toiseen ajankohtaan sääntöjen vastaisesti.

Moni on sekoittanut yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden sekä kokoontumisen muuten vain keskenään. Yleisillä kokouksilla ja yleisötilaisuuksilla on ollut kevään mittaan ihan lakiin perustuvia rajoituksia. Esim yhdistyksen kevätkokous ei ole kumpaakaan edellämainituista joten sitä ovat koskeneet vain suositukset.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Olli Keski-Rahkonen - Kesäkuu 22, 2020, 17:29:54
Missään vaiheessa ei ole myöskään kielletty kokousten järjestämistä. Toisen yhdistyksen valonarkaa toimintaa selvitellessä sain patentti- ja rekisterihallitukselta tiedon, että yhdistyksen on noudatettava sen omia sääntöjä. Moni yhdistys on perusteetta siirtänyt kevätkokouksen toiseen ajankohtaan sääntöjen vastaisesti.

Moni on sekoittanut yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden sekä kokoontumisen muuten vain keskenään. Yleisillä kokouksilla ja yleisötilaisuuksilla on ollut kevään mittaan ihan lakiin perustuvia rajoituksia. Esim yhdistyksen kevätkokous ei ole kumpaakaan edellämainituista joten sitä ovat koskeneet vain suositukset.

Ei väkijoukossa leviävä koronavirus välitä siitä, onko kokoontuminen lain mukaan julkinen julkinen vai ei. Vuosikokousten lykkääminen on siksi ollut yleinen käytäntö niin yhdistysmaailmassa, yrityksissä kuin taloyhtiöissäkin.

Tässä esitetyt tiedot HMVY:ssä tapahtuvasta esitutkinnasta on sen sijaan syytä ottaa vakavasti. Toivottavasti yhdistyksen hallitus sekä toiminnantarkastajat ymmärtävät vastuunsa.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Teemu Salonen - Kesäkuu 22, 2020, 18:08:15
Missään vaiheessa ei ole myöskään kielletty kokousten järjestämistä. Toisen yhdistyksen valonarkaa toimintaa selvitellessä sain patentti- ja rekisterihallitukselta tiedon, että yhdistyksen on noudatettava sen omia sääntöjä. Moni yhdistys on perusteetta siirtänyt kevätkokouksen toiseen ajankohtaan sääntöjen vastaisesti.

Moni on sekoittanut yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden sekä kokoontumisen muuten vain keskenään. Yleisillä kokouksilla ja yleisötilaisuuksilla on ollut kevään mittaan ihan lakiin perustuvia rajoituksia. Esim yhdistyksen kevätkokous ei ole kumpaakaan edellämainituista joten sitä ovat koskeneet vain suositukset.

Ei väkijoukossa leviävä koronavirus välitä siitä, onko kokoontuminen lain mukaan julkinen julkinen vai ei. Vuosikokousten lykkääminen on siksi ollut yleinen käytäntö niin yhdistysmaailmassa, yrityksissä kuin taloyhtiöissäkin.

Tässä esitetyt tiedot HMVY:ssä tapahtuvasta esitutkinnasta on sen sijaan syytä ottaa vakavasti. Toivottavasti yhdistyksen hallitus sekä toiminnantarkastajat ymmärtävät vastuunsa.

Paitsi että rikottaessa yhdistyksen sääntöjä rikotaan samalla myös yhdistyslakia. Ja lakiahan tulee kaikkien noudattaa, oli tilanne mikä tahansa. Itse jouduin toisessa yhdistyksessä eroamaan hallituksesta koska en halunnut rikosepäilyjä/-syytteitä niskaani.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Marko Laine - Kesäkuu 22, 2020, 18:25:20
Paitsi että rikottaessa yhdistyksen sääntöjä rikotaan samalla myös yhdistyslakia. Ja lakiahan tulee kaikkien noudattaa, oli tilanne mikä tahansa. Itse jouduin toisessa yhdistyksessä eroamaan hallituksesta koska en halunnut rikosepäilyjä/-syytteitä niskaani.

Kyllä tartuntatautilaki sekä valmiuslain pykälät ajavat lainsäädännössä yhdistyslain ohi kaikissa tilanteissa. Myös Patentti- ja rekisterihallitus suositteli vuosikokouksen siirtämistä. Yhdistyksen kokous tulee olla sellainen, että kaikilla yhdistyksen jäsenillä on halutessaan mahdollisuus osallistua kokoukseen. Nyt kun yli 70-vuotiaiden osalta oli vahva kehotus pysyä kotona ja välttää kontakteja ja lisäksi Uudenmaan oli useamman viikon eristettynä muusta Suomesta, on yhdistyksillä varmasti olleet ihan lailliset perusteet siirtää kokouksiaan, ilman että mitään lakia on rikottu.

//Korjattu lainaus


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Teemu Salonen - Kesäkuu 22, 2020, 19:09:01
En ole lakimies, mutta ammattini puolesta paljonkin tekemisissä lakiasioitten kanssa. Suomessa laki on rakennettu niin, että uusi säädettävä laki ei koskaan ole ristiriidassa aikaisemmin säädetyn lain kanssa. Jos tälläinen ristiriita huomataan, muokataan tarpeen vaatiessa myös sitä vanhaa lakia.

Koskaan ei myöskään olla tilanteessa, jossa joku laki ajaisi jonkun toisen lain ohi. Ikäänkuin joku tavoittelisi tällä omaa etuaan.

Sinänsä tästä on nyt enää vähän turha vääntää koska asiat ovat jo olleet ja menneet ja joidenkin yhdistysten hallituksen sitten vastaavat tekemisistään tulevissa vuosikokouksissa.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Torbjörn Sandell - Kesäkuu 22, 2020, 19:48:08
Paitsi että rikottaessa yhdistyksen sääntöjä rikotaan samalla myös yhdistyslakia. Ja lakiahan tulee kaikkien noudattaa, oli tilanne mikä tahansa. Itse jouduin toisessa yhdistyksessä eroamaan hallituksesta koska en halunnut rikosepäilyjä/-syytteitä niskaani.

Lainaus käyttäjältä: Teemu Salonen
En ole lakimies, mutta ammattini puolesta paljonkin tekemisissä lakiasioitten kanssa. Suomessa laki on rakennettu niin, että uusi säädettävä laki ei koskaan ole ristiriidassa aikaisemmin säädetyn lain kanssa. Jos tälläinen ristiriita huomataan, muokataan tarpeen vaatiessa myös sitä vanhaa lakia.

Koskaan ei myöskään olla tilanteessa, jossa joku laki ajaisi jonkun toisen lain ohi. Ikäänkuin joku tavoittelisi tällä omaa etuaan.

Tämä menee jo pilkunviilaukseksi, mutta tällaisia me juristit usein olemme.  :)

1) Osana hallituksen poikkeustilan järjestelyjä säädettiin laki (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200290), jonka nojalla mm. yhdistysten vuosikokoukset voidaan pitää yhdistysten sääntöjen estämättä viimeistään 30 syyskuuta. Samalla lailla mahdollistetaan etäosallistuminen em. kokouksiin, vaikka sitä ei olisi yhdistyksen säännöissä sallittu tai se olisi erikseen kielletty.

2) Itse suhtaudun vähän varauksellisesti sellaisen ideaalitilanteen saavuttamiseen, jossa mikään laki ei olisi ristiriidassa toisen kanssa. Vaikka kuinka lainmuutosten valmisteluissa pyritään huomioimaan asiaan liittyvät muut lait, joskus jokin laki tai lainkohtaa jää huomaamatta. Onneksi juridiikassa on omat tulkintaperiaatteensa tilanteisiin, joissa kaksi lainkohtaa tai säädöstä on keskenään ristiriidassa. Näitä ovat mm., että uusi laki syrjäyttää vanhemman, erityislaki syrjäyttää yleislain ja ylemmän tason säädös syrjäyttää alemmantasoisen (esim. perustuslaki syrjäyttää tavallisen lain, laki syrjäyttää asetuksen). Näitäkin tosin joudutaan joskus punnitsemaan toisiaan vasten, eivätkä ole ehdottomia ohjeita.

Itse asiaan ainoa kommenttini on, että tosiaan minäkin HMVY:n jäsenenä kuulisin mielelläni asiasta lisää.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Topi Lajunen - Kesäkuu 22, 2020, 21:57:00
Mites muuten tämä hommeli lopulta selvisi?

http://vaunut.org/keskustelut/index.php/topic,7559

Selvisikö viestien lähettäjä ja se, oliko toiminnalla HMVY:n silloisen hallituksen siunaus?


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Olli Aalto - Kesäkuu 22, 2020, 22:46:29
Harmi, että tämä asia piti tuoda julki tällä lähestymistavalla. Tutkinta ja tapahtunut etsintä on totta, mutta tutkinnan alla oleva rikoskokonaisuus ei viranomaisten mukaan liity yhdistykseen tai sen toimintaan millään tapaa niin, että yhdistys siitä saisi ryhtyä toimenpiteisiin tai itse ryhtyä keräämään mitään todisteita (viitaten alkuperäisen viestin toiseksi viimeiseen osioon) etenkin kun tutkinta on kesken. Kotietsintöjä tehdään yleisesti ottaen paikkoihin, joissa epäilty saattaa säilyttää tutkinnan kannalta merkityksellistä aineistoa, eikä tapahtunut siten anna takeita siitä, että
tämän tutkitun paikan omistava taho muutoin asiaan millään tapaa liittyisi. Ketään ei ole tuomittu mistään, on vain epäiltyjä, ja siksi olisi äärimmäisen kyseenalaista alkaa jo tässä vaiheessa ennen syyllisyyden toteamista suorittamaan "mahdollisia henkilövaihdoksia" – millaisessa valossa sellaiset toimenpiteet näyttäytyisivät siinä tapauksessa, jos ketään ei koskaan tullakaan tuomitsemaan? Tämä on moneen kertaan käyty läpi tutkintaa hoitavien kanssa.

Kukaan ei ole pimittänyt mitään asiaa, vaan keskeneräisen rikosprosessin tiedottaminen on viranomaisten tehtävä. Nyt he eivät ole millään muulla tavalla kommentoineet asiaa tutkintaan liittymättömille, edes yhdistyksen hallitukselle, pl. tämä yhdistykseen liittymättömyys. Yhdistys ei voi ottaa sellaisessa tilanteessa vastuuta kenenkään yksittäisen ihmisen teoista. Jos jokin tuomio tulisi, niin sitten jäsenet saavat päättää, voiko sellainen henkilö enää jatkaa luottamustehtävissä.

Yksi allekirjoittajista on ollut yhdistyksen hallituksessa vuosina 2018-2019 mutta hän ei ole hallituskautensa aikana tuonut esille mitään epäkohtia yhdistyksessä.

Viranomaisten työtä ei ole syytä vaikeuttaa asian julkisella käsittelyllä eikä tällaisella "varjopoliisitoiminnalla". En yleisesti ottaen suojele missään nimessä keitään rikoksentekijöitä, mutta sivistyneessä oikeusvaltiossa epäily on eri asia kuin syyllisyys, eikä sitä ratkaise kansankokoukset vaan erillinen tuomioistuin. Nyt tutkitaan henkilöiden, ei yhdistyksen, tekemiä toimia.  

Edit: Jos kyseessä olisi vaikka vaikka kavallus, kirjanpitorikos, veropetos tai ympäristön turmeleminen yhdistyksen toiminnassa, niin silloin voitaisiin puhua yhdistyksen tekemistä tai siihen liittyvistä rikoksista joista hallitus olisi vastuussa. Nyt mistään tällaisesta ei ole tullut tietoa.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Topi Lajunen - Kesäkuu 22, 2020, 23:53:59
Käsittääkseni kritiikin ydin ei ole itse tapauksessa, vaan siitä tiedottamisessa jäsenille, ja aiheen käsittelyn estämisessä yhdistyksen kokouksessa.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Tuukka Ryyppö - Kesäkuu 23, 2020, 03:22:42
Poliisilla on varmasi kyky pyytää apua, jos se sitä kokee tarvitsevansa. Sillä on mahdollisuus kysellä asioita yhdistyksen jäseniltä pyytämällä listan yhdistyksen jäsenistä ja ottamalla näihin yhteyttä. Sillä on myös mahdollisuus pyytää vaikkapa yhdistyksen hallitusta välittämään yhdistyksen jäsenille pyyntö kertoa johonkin aiheeseen liittyvistä asioista, jos se kokee sellaiset tiedot tarpeellisiksi.
Sinänsä en siis pidä kovin toimivana argumenttia, että poliisin toiminnalle olisi jotenkin tarpeellista, että yhdistyksen jäsenet ovat asiasta hyvin perillä.

Sitten taas, ei siitä tiedosta kyllä oikeasti, ainakaan riittävän yleisellä tasolla, haittaakaan ole. Ihan hirveästi käynnissä olevasta poliisitutkinnasta ei toki voi julkisessa yhteydessä, kuten yhdistyksen kokous, keskustella, koska siinä aika helposti päädytään kunnianloukkauksen puolelle. Ihmisellä on yksityisyydensuojansa, vaikka sitten olisi poliisitutkinnassa. Yhdistyksen olisi kannattanut sallia asian käsittely, mutta tuoda se kokouksessa esiin sellaisissa raameissa, että tulee selväksi ettei ole asiallista sanoa ketä rikoksesta epäillään tai kertoa mitään sellaista epäillystä rikoksesta, mistä voisi päätellä, kuka on epäiltynä. Asian voi ilmaista vaikkapa niin, että "poliisi epäilee erästä yhdistyksen jäsentä vakavasta rikoksesta, joka ei liity yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen tiloihin on tehty kotietsintä, koska rikoksesta epäilty on viettänyt aikaa myös yhdistyksen tiloissa." ja sitten joko maininta että "rikos ei ole sellainen, että se aiheuttaisi syytä uskoa epäillyn voivan toimia yhdistystä vahingoittavalla tavalla, vaikka hänen yksityiselämäänsä liittyen vakavasta epäilystä onkin kyse" tai että "epäilty rikos on sellainen, että se aiheuttaa syyn uskoa epäillyn voivan toimia yhdistystä vahingoittavalla tavalla, joten hallitus esittää, että _________ tai hallitus on päättänyt että __________."

Ja sitten jos kyseessä on tosiaan jotain, mikä tekee henkilöstä uhkan HMVY:lle, henkilön nimenkin saanee kyllä jo mainita.

Jos yhdistyksen tiloissa on tehty kotietsintä, vaikka sitten liittyen yhdistyksen jäsenen yksityiselämään, yhdistyksen jäsenten on asiallista saada tieto yhdistyksensä tiloihin kohdistuneesta kotietsinnästä. Hirveästi mitään tuon enempää ei tarvitse kertoa. Kun sitten joskus tuomio tulee, voi yhdistys toimia järkeväksi katsomallaan tavalla. Ja hallitushan voi äänestää henkilön ulos erilaisista luottamustehtävistä tai vaatia häneltä mahdolliset avaimet pois, tai mitä vaan, jos katsotaan että henkilö ei ole enää riittävän luotettava kyseiseen luottamustehtävään/avainten hallintaan/muuhunmihin.

Se, että HMVY ei näyttäisi tahtovan päästää ketään pihahtamaankaan asiasta kokouksessa, on käytännössä asian piilottelua jäseniltä. Yleensä on hyvin huono asia, jos yhdistys salailee asioita jäsenistöltään.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Teppo Niemi - Kesäkuu 23, 2020, 07:39:16
Käsittääkseni kritiikin ydin ei ole itse tapauksessa, vaan siitä tiedottamisessa jäsenille, ja aiheen käsittelyn estämisessä yhdistyksen kokouksessa.

Jäljet  johtivat pitkälti silloiseen yhdistyksen hallituksen jäseneen. Mutta eipä hallitus saanut muuta aikaiseksi kuin sen, että asian julkiseksim tuonut sai lähteä. Hallitus kun ei halunnut puuttua muuten tuohon asiaan ilman rikostuomiota.

Olen saanut lisäksi tietoja, että tuo yhdistyksen hallituksen toiminta tainnut muutenkaan mennä ihan yhdistyksen sääntöjen muksisesti.




Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Mauri Lagerstedt - Kesäkuu 23, 2020, 08:42:34
Käsittääkseni kritiikin ydin ei ole itse tapauksessa, vaan siitä tiedottamisessa jäsenille, ja aiheen käsittelyn estämisessä yhdistyksen kokouksessa.

Lähtökohtaisesti käynnissä oleva esitutkinta on salassa pidettävää lain mukaan joten siitä on vain rajalliset mahdollisuudet tiedottaa mitään. Tiedotusvastuu on poliisilla.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri Sallinen - Kesäkuu 23, 2020, 09:19:54
Jos yhdistyksen tiloissa on tehty kotietsintä, vaikka sitten liittyen yhdistyksen jäsenen yksityiselämään, yhdistyksen jäsenten on asiallista saada tieto yhdistyksensä tiloihin kohdistuneesta kotietsinnästä. Hirveästi mitään tuon enempää ei tarvitse kertoa. Kun sitten joskus tuomio tulee, voi yhdistys toimia järkeväksi katsomallaan tavalla. Ja hallitushan voi äänestää henkilön ulos erilaisista luottamustehtävistä tai vaatia häneltä mahdolliset avaimet pois, tai mitä vaan, jos katsotaan että henkilö ei ole enää riittävän luotettava kyseiseen luottamustehtävään/avainten hallintaan/muuhunmihin.

Se, että HMVY ei näyttäisi tahtovan päästää ketään pihahtamaankaan asiasta kokouksessa, on käytännössä asian piilottelua jäseniltä. Yleensä on hyvin huono asia, jos yhdistys salailee asioita jäsenistöltään.

Tässä onkin asian ydin. Esitutkinnan alaisesta asiasta ei tietenkään voi tiedottaa — mutta kaikesta muusta sen sijaan voi. Viime kädessä yhdistyksen hallitus on "mahdollistaja". Se on vastuussa mm. siitä, mitä yhdistyksen omistamissa/hallitsemissa tiloissa tapahtuu. Reagoinnillaan se joko mahdollistaa tai estää ei-toivottujen asioiden tapahtumisen.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Juhani Pirttilahti - Kesäkuu 23, 2020, 22:15:35
Poliisilla on varmasi kyky pyytää apua, jos se sitä kokee tarvitsevansa.

Olen itse poliisin pyynnöstä osallistunut esitutkintaan todistajan asemassa. Vaikka todistaminen on yleinen kansalaisvelvollisuus, en ole voinut puhua vapaasti ilman kielteisiä seurauksia. Minuun on kohdistunut vaikuttamisyrityksiä. Painostuksesta huolimatta olen vienyt ongelmalliseksi kokemiani asioita mukaan jo käynnissä olleeseen rikosoikeudelliseen prosessiin. Olen myös konsultoinut sosiaalialan ammatti-ihmisiä, jotta osaisin toimia oikein.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Lauri Helke - Kesäkuu 24, 2020, 00:22:09
Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on kai rikos, jossa syytetty, asianomistajat ja rikosilmoituksen tekijä jäävät kaikki salaisiksi. Eli emme koskaan tule kuulemaan julkisuudessa mitään heistä, tuli tuomiota tai ei. Ymmärrettävää, että aika hankala on yhdistyksen tiedottaa mitään, prosessin aikana tai sen jälkeen.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Teppo Niemi - Kesäkuu 24, 2020, 07:44:40
Mutta eikö näistä yleensä julkaista kuitenkin tiedote, josta selviää tapahtumapaikka, asia ja saatu tuomio.

Julkisuudessa on ollut useita tapauksia, joista viimeinen taitaa olla Keski-Suomessa netissä tapahtunut tapaus. Kyllä siitäkin lehdistö keroi oleellisen osan, vaikkei ,itään nimiä kerrottukkaan. Siinä kerrotiin kuitenkin, miten kiinni jäänti tapahtui.



Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Eero Karttunen - Kesäkuu 24, 2020, 11:07:52
Minulla on tietoa näistä salaisista jutuista. Eli aikaisempina aikoina salaiset jutut tosiaan jäivät salaisina juttuina punaisissa kansissa tuomioistuimien arkistoon.  Monet salaisista jutuista koskevat tosiaan seksuaalirikoksia, mutta myös esimerkiksi maanpetokseen liittyvät jutut kuuluvat salaisiin. Joskus kymmenisen vuotta sitten tuomioistuimet alkoivat julkaista salaisistakin jutuista yhä enemmän tiedotteita, ei välttämättä nykyisinkään kaikista jutuista.

Tiedotteita laaditaan sitten "kieli keskellä suuta", ja esimerkiksi juurikin seksuaalirikoksissa erityisesti ottaen huomioon rikoksen uhrin oikeusturva. Jos joku on tuomittu seksuaalirikoksesta, niin periaatteessa rikoksesta tuomitun nimi voidaan kertoa. Mutta sitten on oltava varma, että rikoksen uhria ei tiedotteen perusteella tunnisteta, mikäli tekijän nimi ilmenisi tiedotteesta. Eikä aina rikoksentekopaikkaakaan voi kertoa. Jos esimerkiksi (tositapaus) tyttö marssii 15-vuotispäivänään poliisiasemalle ja kertoo, että hänen isänsä on käyttänyt häntä hyväksi vuosikausia, niin eihän tuon isän nimeä tietenkään kerrottaisi, ja tapahtumapaikkakunnaksi kerrottaisiin esimerkiksi "pienellä paikkakunnalla Uudellamaalla".


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Rainer Silfverberg - Kesäkuu 24, 2020, 15:44:24
Minulla on tietoa näistä salaisista jutuista. Eli aikaisempina aikoina salaiset jutut tosiaan jäivät salaisina juttuina punaisissa kansissa tuomioistuimien arkistoon.  Monet salaisista jutuista koskevat tosiaan seksuaalirikoksia, mutta myös esimerkiksi maanpetokseen liittyvät jutut kuuluvat salaisiin. Joskus kymmenisen vuotta sitten tuomioistuimet alkoivat julkaista salaisistakin jutuista yhä enemmän tiedotteita, ei välttämättä nykyisinkään kaikista jutuista.
Jos rikoksentekijät tai uhrit ovat alaikäisiä oli kyse vaikka tavallisesta tappelusta tai varkaudesta, niin nimiä ei julkaista ennenkuin tuomio on saanut lainvoiman, eli käsittely lopullisesti korkeammassa oikeusasteessa jos tuomiosta on valitettu.



Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Eero Karttunen - Kesäkuu 24, 2020, 17:13:25
Siis minun kirjoituksessani oli kysymys vain OIKEASTI SALAISISTA jutuista ja niistäkin vain yleisistä periaatteista. Niistähän oli edellisissä viesteissäkin puhetta.

Eiväthän normaalisti sellaiset tavalliset jutut, joissa rikoksentekijät tai uhrit ovat alaikäisiä, tai joissa on kysymys tavallisista tappeluista tai varkauksista, ole edes oikeuden tuomion jälkeen mitään salaisia asioita, eikä niistä yleensä edes julkaista mitään tuomioistuimen tiedotteita. Ei ole tarvetta, kun kuka vain saa yleensä tulla tuomioistuimen kansliaan tutkimaan ei-salaisia tuomioita ja asiakirjoja tai tilata niistä jäljennöksiä. Esimerkiksi lehdistöä kiinnostavat oikeuksien kanslioissa myös ei-lainvoimaiset tuomiot, joita niitäkin voi tulla heti katsomaan. Toki asiakirjavihossa voi olla salaiseksi merkittyjä erillisiä asiakirjoja, joita ei anneta nähtäväksi kuin asianosaisille. On myös huomattava, että on aivan eri asia mitä esimerkiksi sanomalehtien yleisissä ohjeissa nimien julkaisemisesta lehdissä on sanottu ja toisaalta mitä julkusuuslainsäädännössä on tietojen salaamisesta kerrottu. Näitä asioita ei kannata alkaa pohtia enempää tällä palstalla.



Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Mikko Nyman - Kesäkuu 24, 2020, 18:59:32
Tulen minäkin nyt muiden rohkaisemana sanakaapistani ulos.

Tiedän tasan tarkkaan, mitä Haapamäellä on tapahtunut, olen nähnyt kaiken mahdollisen ja mahdottoman vuosien varrella, mutta se on sivuseikka tässä nimenomaisessa kontekstissa.

Sen sijaan olennaista on oheinen Petri Sallisen alustama ja siteeraama pätkä maanantaisesta tiedotteesta (https://salattujasenilta.blogspot.com/).
--
Rautatieharrastajien piirissä näyttää tapahtuvan muutakin kuin museokaluston rassailua. Tänään julkistetun tiedotteen perusteella HMVY:n jäsenten lienee syytä aktivoitua myös siivoustalkoisiin.

Haapamäen Museoveturiyhdistys on salannut vakavan rikosepäilyn

Poliisi teki Haapamäen Museoveturiyhdistys Ry:n museovarikolle kotietsinnän vuodenvaihteessa. Poliisi on tutkinut yhdistyksessä toimivien henkilöiden toimintaa epäiltyinä rikoksiin, joita pidetään yleisen käsityksen mukaan erittäin vakavina.

Tämä ei ole johtanut yhdistyksessä mihinkään toimenpiteisiin. Yhdistyksen hallitus ei kokoontunut välittömästi kotietsinnän ja rikosepäilyn ilmettyä reagoidakseen asiaan. Rikosepäily oli esillä vasta rutiinikokouksessa helmikuun lopulla, ja se käsiteltiin vain kohdassa "muut asiat".

Hallitus ei tuossa kokouksessa päättänyt ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. Kukaan ei ole väistynyt tehtävistään tutkinnan ajaksi. Kukaan ei ole jäävännyt itseään. Yhdistyksen jäsenistölle ei ole tiedotettu rikosepäilystä mitenkään.

On ilmiselvää, että tämänkaltaiset tekstit, väitteet tai kommentit aiheuttavat ihmetystä ulkopuolisessa porukassa. Niin ikään on luonnollista, että äkkiseltään ajatellen kyseessä olisi "mustamaalausyritys", "aiheeton toimenpide" tai vaikkapa "kateellisten panettelu", vaikkei mistään tällaisesta ole kyse. Uskoisin, että jokainen harrastaja haluaa rautatieharrastuksen ja rautatiehistoriaperinteen jatkuvan, sekä vanhojen ja vakiintuneiden yhdistysten toiminnan jatkumisen. Niin minäkin haluan.

Toivoisin kuitenkin jengiltä ymmärryksen seuraaviin seikkoihin ja näiden asioiden erottamiseen toisistaan:
– poliisi suorittaa esitutkinnan, mikäli esitutkintakynnys ylittyy
– esitutkinnan valmistuttua materiaalit lähtevät poliisilta syyttäjälle syyteharkintaan
– syyttäjä tekee joko syyttämättäjättämispäätöksen tai nostaa syytteen
– oikeuslaitos tuomitsee

Summa summarum: poliisi tutkii, syyttäjä syyttää ja tuomioistuin tuomitsee. Näistä mikään ei ole meidän siviilien tehtävä.

Korostan edelleen sitä, että tiedän, mistä on kyse, mutten toisaalta toivo sitä, että kukaan meistä rivi-ihmisistä lähtisi tuomitsemaan ketään ennalta, osoittamaan sormella ihmisiä tai viemään keskustelua pois siltä raiteelta, mistä tässä asiassa on tällä hetkellä kyse.

Nostan hattua erityisesti seuraaville henkilöille tämän keskusteluketjun kommenteista (nimet kronologisessa järjestyksessä): Petri Sallinen, Topi Lajunen, Juhani Pirttilahti ja Lauri Helke.

Respect.

Mikko Nyman 24.6.2020 klo 18.59


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Eero Karttunen - Kesäkuu 25, 2020, 06:28:33
Kun nyt on ilmennyt, että poliisi on tehnyt kotietsinnän HMVY:n museovarikolle jo vuodenvaihteen tienoilla, minäkin HMVY:n jäsenenä haluan mahdollisimman pian kuulla asiasta enemmän.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri P. Pentikäinen - Kesäkuu 25, 2020, 19:47:26
Harmi, että tämä asia piti tuoda julki tällä lähestymistavalla. Tutkinta ja tapahtunut etsintä on totta, mutta tutkinnan alla oleva rikoskokonaisuus ei viranomaisten mukaan liity yhdistykseen tai sen toimintaan millään tapaa niin, että yhdistys siitä saisi ryhtyä toimenpiteisiin tai itse ryhtyä keräämään mitään todisteita (viitaten alkuperäisen viestin toiseksi viimeiseen osioon) etenkin kun tutkinta on kesken. Kotietsintöjä tehdään yleisesti ottaen paikkoihin, joissa epäilty saattaa säilyttää tutkinnan kannalta merkityksellistä aineistoa, eikä tapahtunut siten anna takeita siitä, että
tämän tutkitun paikan omistava taho muutoin asiaan millään tapaa liittyisi. Ketään ei ole tuomittu mistään, on vain epäiltyjä, ja siksi olisi äärimmäisen kyseenalaista alkaa jo tässä vaiheessa ennen syyllisyyden toteamista suorittamaan "mahdollisia henkilövaihdoksia" – millaisessa valossa sellaiset toimenpiteet näyttäytyisivät siinä tapauksessa, jos ketään ei koskaan tullakaan tuomitsemaan? Tämä on moneen kertaan käyty läpi tutkintaa hoitavien kanssa.

Kukaan ei ole pimittänyt mitään asiaa, vaan keskeneräisen rikosprosessin tiedottaminen on viranomaisten tehtävä. Nyt he eivät ole millään muulla tavalla kommentoineet asiaa tutkintaan liittymättömille, edes yhdistyksen hallitukselle, pl. tämä yhdistykseen liittymättömyys. Yhdistys ei voi ottaa sellaisessa tilanteessa vastuuta kenenkään yksittäisen ihmisen teoista. Jos jokin tuomio tulisi, niin sitten jäsenet saavat päättää, voiko sellainen henkilö enää jatkaa luottamustehtävissä.

Yksi allekirjoittajista on ollut yhdistyksen hallituksessa vuosina 2018-2019 mutta hän ei ole hallituskautensa aikana tuonut esille mitään epäkohtia yhdistyksessä.

Viranomaisten työtä ei ole syytä vaikeuttaa asian julkisella käsittelyllä eikä tällaisella "varjopoliisitoiminnalla". En yleisesti ottaen suojele missään nimessä keitään rikoksentekijöitä, mutta sivistyneessä oikeusvaltiossa epäily on eri asia kuin syyllisyys, eikä sitä ratkaise kansankokoukset vaan erillinen tuomioistuin. Nyt tutkitaan henkilöiden, ei yhdistyksen, tekemiä toimia.  

Edit: Jos kyseessä olisi vaikka vaikka kavallus, kirjanpitorikos, veropetos tai ympäristön turmeleminen yhdistyksen toiminnassa, niin silloin voitaisiin puhua yhdistyksen tekemistä tai siihen liittyvistä rikoksista joista hallitus olisi vastuussa. Nyt mistään tällaisesta ei ole tullut tietoa.
Tässä viestissä on sellaista yhdistyksen valkopesua, että siihen on syytä puuttua, jotteivät ulkopuoliset niele tällaista kaunisteltua faktaa.

Ensinnäkin, viesti maalaa kuvaa jonkin jäsenen vain omassa siviilielämässään ehkä tekemiin asioihin liittyneestä poliisin käväisystä varikolla, ja yrittää puhua yhdistystä täysin ulkopuoliseksi.

Tosiasiassa rikosepäilyjä on

1) useita
2) pitkältä aikaväliltä ja
3) niitä epäillään tapahtuneen yhdistyksen toiminnan yhteydessä

On pöyristyttävää, että yhdistyksestä käsin vielä tässä tilanteessa esitetään muunlaisia väitteitä.

Lisäksi juostaan kaikkien mahdollisten viranomaisten selän taakse oikeuttamaan täydellistä toimimattomuutta asiassa. Esitutkinta-aineistojen salassapitosäädökset eivät ole sitä varten, että joku poikkeuksellista moraalia noudattava taho jättää kokonaan reagoimatta vakaviin rikosepäilyihin. On mautonta, että erilaisten rikosten uhrien turvaksi laadittua lainsäädäntöä käytetään yhdistyksen piileskelyn oikeuttamiseen ja vedetään myös poliisi mukaan argumentteihin.

Kun joukko jäseniä teki hallitukselle vaatimuksen asiakohdasta kevätkokouksessa, siinä ei ilmaistu millään tavalla rikosnimikettä, vaan ehdotettu asiakohta kuului "Yhdistyksessä toimiviin henkilöihin liittyvä rikosepäily, hallituksen toiminta ja mahdolliset henkilövaihdokset". Kukaan ei ole esittänyt mahdollisten salassa pidettävien asiakirjojen tai yksityiskohtien levittelyä kokouksessa tai missään, vaan sen käsittelyä, mitä rikosepäily merkitsee yhdistykselle.

Tätä esitystä tehtäessä asioitiin myös poliisin kanssa, mutta esityksen tekijät vastaavat sataprosenttisesti itse sanoistaan, eivätkä kyyristele poliisin helmoissa.

Mitä tulee "mahdollisiin henkilövaihdoksiin", niiden järkevyydellä spekulointi ei ole yhdistyksen toimihenkilön tai hallituksen tehtävä, vaan valta näissä asioissa kuuluu jäsenille, jotka käyttävät sitä saapumalla yleiskokouksiin. Henkilövaihdokset ilmaistiin nimenomaan siksi monikossa, että niillä ei tarkoiteta mitään yksittäistä henkilöä tai oteta kantaa, onko epäiltyjä tässä joukossa, vaan kokouksessa arvioidaan luottamushenkilöiden luottamusta, esimerkiksi hallituksen uskottavuutta. Jäsenistö voi sitten kokouksessa päättää saamiensa tietojen perusteella, mitä johtopäätöksiä tehdään.

Tämän normaaliin yhdistysdemokratiaan kuuluvan mahdollisuuden hallitus riisti jäseniltä, ja koska asiaa ei suostuttu laittamaan asialistalle eikä kokouskutsuun, koko rikosepäily salattiin jäsenistöltä.

Yhdistyksen hallituksen toiminta asiassa on kautta linjan ollut niin luokatonta ja yhdistyksen uskottavuutta vievää, että sopivin henkilövaihdos olisi koko hallituksen eroaminen.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Pekka V. Puhakka - Kesäkuu 25, 2020, 19:50:04
Yksi allekirjoittajista on ollut yhdistyksen hallituksessa vuosina 2018-2019 mutta hän ei ole hallituskautensa aikana tuonut esille mitään epäkohtia yhdistyksessä.

Kun yhdistyksen sisältä julkisille palstoille lähetettävissä viesteissä on mukana tämänkaltaisia, lähinnä kiusaamiseksi luokiteltavia ja asiaan liittymättömiä outoja tölväisyjä, yhdistyksen kannattaisi ainakin keskittää asiasta tiedottaminen yhdelle, hallituksessa toimivalle henkilölle.

-Pekka


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Roope Prusila - Kesäkuu 25, 2020, 21:10:36
yhdistyksen kannattaisi ainakin keskittää asiasta tiedottaminen yhdelle, hallituksessa toimivalle henkilölle.


Pekka puhuu asiaa. Olen seurannut tätä ketjua maanantaista lähtien ja yhdistyksen jäsenenä kaipaisi esim juurikin hallituksen jäseneltä kommenttia siitä, mitä ihmettä yhdistyksessä oikein tapahtuu. Ensin suhtauduin tähän niin, että kyseessä olisi mustamaalaus yritys, mutta blogitekstin ovat allekirjoittaneet henkilöt, jotka varmasti tietää, että perättömien huhujen levittämisestä olisi äkkiä itse syytettynä.



Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Tino Sahisalmi - Kesäkuu 25, 2020, 22:42:07
Näin ensiksi haluan tehdä selväksi, että vaikka istun HMVY:n hallituksessa, seuraava viesti on puhtaasti minun henkilökohtainen mielipide, eikä sillä ole mitään tekemistä HMVY:n kanssa.

Ajattelin aluksi olla vain hiljaa asiasta, mutta kun asiasta nousi näin kova myrsky niin ajattelin että sanon sanottavani. On mielestäni erittäin mielenkiintoista että henkilöt, jotka eivät käy aktiivisesti talkoissa Haapamäellä, näkevät rikoksia tapahtuvan, mutta sitten esimerkiksi minä, käyn lähes joka viikonloppu haapamäellä, en ole nähnyt mitään. Mielenkiintoisinta asiassa on se että poliisi on kuulustellut minua rikoksen uhrina.

Näin poliisin sanoin, minä itse tiedän parhaiten, mitä olen kokenut ja mitä en. Ja tiedän sen erittäin hyvin että epäiltyä rikosta ei ole minun kohdalla tapahtunut, vaikka jotkut tänne kirjoittaneet ovat poliisille niin väittäneet.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Pekka V. Puhakka - Kesäkuu 26, 2020, 08:39:18
On mielestäni erittäin mielenkiintoista että henkilöt, jotka eivät käy aktiivisesti talkoissa Haapamäellä, näkevät rikoksia tapahtuvan, mutta sitten esimerkiksi minä, käyn lähes joka viikonloppu haapamäellä, en ole nähnyt mitään.

Lainauksessa oleva argumentti siitä kuinka usein joku käy talkoissa ja joku toinen ei, toistuu usein ja mitä erilaisimmissa yhteyksissä Haapamäellä käydyissä keskusteluissa.

Todettakoon että näköala usein selkenee ja asiat kirkastuvat kun niihin saa sopivasti etäisyyttä. Tämä pätee toki yleisesti ja oman kokemukseni perusteella erityisesti Haapamäen kaltaisessa yhteisössä.

-Pekka


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri Sallinen - Kesäkuu 26, 2020, 09:32:17
Kaikkein selkeintä olisi kutsua koolle ylimääräinen yhdistyskokous käsittelemään asiaa niissä puitteissa kuin se on mahdollista. Tätä on kaikesta päätellen yritettykin, mutta hallitus ei ole tarttunut aloitteentekijöiden tekemiin esityksiin. HMVY:n säännöt eivät erikseen määrittele sitä, millä tavalla ylimääräinen yhdistykskokouus pitäisi kutsua koolle. Silloin noudatetaan yhdistyslain 20 pykälän määräyksiä:

"Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle. Jollei kokousta ole kutsuttu koolle tai vaatimusta ole voitu esittää hallitukselle, aluehallintoviraston tulee kokouksen pitämistä vaatineen jäsenen hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous koolle yhdistyksen kustannuksella tai velvoittaa hallitus siihen sakon uhalla."


Yhden kymmenesosan kerääminen ylimääräisen kokouksen järjestämisen taakse on varmin — mutta myös työläin — tapa saada kokous järjestettyä. Jos tällaisen joukon saa kasaan, niin hallituksella ei ole mitään keinoa olla kutsumatta ylimääräistä kokousta koolle. Mikäli hallitus ei kuitenkaan reagoi asiaan, voidaan aluehallintovirasto kutsua hätiin.

Jos yhdistyksessä on esimerkiksi 500 jäsentä, niin yksi kymmesosa olisi silloin vähintään 50 henkilöä. Nimien kerääminen on oma hommansa, mutta silloin aloite on kokonaisuudessaan — myös kokouksen aiheen osalta — aloitteentekijöiden käsissä. Kannattaa miettiä hyvin tarkkaan, mitä kaikkea ylimääräisessä kokouksessa halutaan käsitellä, koska vain kokouskutsussa etukäteen määriteltävistä asioista voidaan päättää. Kannattaa varautua myös siihen, että ylimääräinen kokous voi tarpeen vaatiessa tai asiaan liittyvien selvitysten seurauksena erottaa koko hallituksen ja valita uuden. Tämäkin asia on syytä kirjata vähintään ehdollisena, kun aloitetta ylimääräisestä kokouksesta laaditaan.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Juhani Pirttilahti - Kesäkuu 26, 2020, 11:22:53
On mielestäni erittäin mielenkiintoista että henkilöt, jotka eivät käy aktiivisesti talkoissa Haapamäellä, näkevät rikoksia tapahtuvan, mutta sitten esimerkiksi minä, käyn lähes joka viikonloppu haapamäellä, en ole nähnyt mitään.
Lainauksessa oleva argumentti siitä kuinka usein joku käy talkoissa ja joku toinen ei, toistuu usein ja mitä erilaisimmissa yhteyksissä Haapamäellä käydyissä keskusteluissa.

Tätä tarvetta korostaa käymistä Haapamäellä minäkin olen ihmetellyt jo pitkään. Sitä argumenttia on käytetty ikään kuin olisi tarve painaa joitain jäseniä tai kokonaisia ihmisryhmiä alemmas. Siitä tulee väistämättä vaikutelma, että kaikki yhdistyksen jäsenet eivät ole tasavertaisia keskenään.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Erkki Nuutio - Kesäkuu 26, 2020, 11:23:24
Vaikka vorg ei olekaan virallinen reitti HMVY:n asioiden käsittelyyn, on myös HMVY:n hallituksen ja toiminnantarkastajien otettava vähättelemättä huomioon tätäkin kautta tulleet lukuisten HMVY:n jäsenten kannanotot.

Yhdistyksen kevätkokouksen siirtämiseen vaikuttaneet koronarajoitukset ovat poistuneet.
KAIKKI perusteet kokouksen lisälykkäämiseen ovat poistuneet. Lisälykkäys on sääntöjen ja yhdistyslain vastainen toimi, joka väistämättä merkitsisi sellaiseen osallistuvien syyllisyyttä.

Esillä oleva, poliisitutkintaan liittyvä asia ilmoitettiin sääntöjen mukaisella tavalla HMVY:n hallitukselle ja toiminnantarkastajille jo alkuperäisessä kevätkokouksessa käsiteltäväksi.
Siksi hallituksen esteettömien jäsenten ja esteettömien toiminnantarkastajien TULEE huolehtia virkavastuulla, että asiat tulevat riittävillä taustatiedoilla varustettuina käsiteltäviksi tulevassa kokouksessa.

Samat henkilöt huolehtivat virkavastuullaan, että mahdolliset asiassa esteelliset hallituksen jäsenet eivät osallistu asian käsittelyyn.

Viivästynyt kevätkokous on joka tapauksessa viipymättä kutsuttava koolle kokouskutsulla, joka mahdollistaa asian yhdistystä sivuavien kohtien sekä henkilöiden luottamuksen sitovan käsittelyn.
Siten hallituksen esteettömät jäsenet voivat harkita kutsuvatko he yhdistyksen ylimääräisen kokouksen käsittelemään poliisitutkintaan liittyvää asiaa ja vastuuhenkilöiden luottamusta jo ennen viipymättä kutsuttavaa kevätkokousta, vai yhdistävätkö he myös ensinmainitut asiat kevätkouksessa käsiteltäviksi.

Oleellista on kokouskutsujen tietojen riittävyys asioiden ja luottamuksen käsittelylle kokouksessa. Käsittelyn PITÄÄ olla avointa koskien kaikkea yhdistystä koskevia ja sivuavia asioita, vaikka ne olisivat muuten luottamuksellisia.

Yhdistyksen säännöt ovat jäsenille tarpeen, ja monelta säännöt ovat ehkä kateissa.
Olen siksi pyytänyt HMVY:tä lisäämään säännöt pikaisesti nettisivuilleen.

Erkki Nuutio, HMVY:n jäsen


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Miko Rautiainen - Kesäkuu 26, 2020, 23:11:46
Minusta on mielenkiintoista että havaintoja rikoksista tekee ainoastaan erittäin harvaan haapamäellä käyvät ihmiset? Minäkään aktiivisena en ole havainnut mitään, varsinkaan itseeni liittyvää. Silti olen päässyt kuulusteltavaksi uhrina. Varsin perättömiä nämä ilmassa olevat rikosasiat tällä hetkellä...

Mutta eniten ihmettelen sitä, että minkä takia yhdistyksen hallituksen pitäisi tiedottaa jokaista jäsentä siitä, että poliisi on tehnyt kotietsinnän. Vaikka kotietsintä kohdistui yhdistyksen tiloihin, niin yhdistys ei liity asiaan mitenkään, ainoastaan yksityishenkilöt...

Parissa viimeisessä yhdistyksen syyskokouksessa on äänestetty erittäin ahkerasti hallituspaikoista, kun pieni porukka yrittää päästä hallituspaikoille. Nyt näemmä yritetään vaihtaa hallitus tällä tavalla.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Jorma Toivonen - Kesäkuu 27, 2020, 00:35:56
En valitettavasti tunne ns. "yhdistyslakia" - kokouksen peruuntuminen? Olenko ymmärtänyt oikein, ettei HMVY ole tutkinnan kohteena vaan YKSITYIShenkilö/-t? Olisiko aiheellista pitää tuo peruuntunut ns. "kevät kokous"  vasta mahd. syytteiden luvun jälkeen (mahd. eräiden henkilöiden toivomat henk.vaihdokset)? Samalla tiedotus jäsenistölle, mikäli aiheuttaa toimenpiteitä? Vaatimus ylim. kokouksen pitämisestä, mikäli 10% jäsenistä sitä vaatii (jäsenrekisterin tietojen luovutus?)? Pari henkilöä on uskaltautunut tunnustamaan jouduttuaan kuulusteltaviksi "perättömien" huhujen vuoksi - heidän oikeusturvansa? Pari "maalaisjärkeä" askarrattanut kysymys? Oikeusoppineet voinevat selventää ajatuksiani...
Jorma Toivonen
myös HMVY:n jäsen.   


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Tuukka Ryyppö - Kesäkuu 29, 2020, 16:36:36
On mielestäni erittäin mielenkiintoista että henkilöt, jotka eivät käy aktiivisesti talkoissa Haapamäellä, näkevät rikoksia tapahtuvan, mutta sitten esimerkiksi minä, käyn lähes joka viikonloppu haapamäellä, en ole nähnyt mitään. Mielenkiintoisinta asiassa on se että poliisi on kuulustellut minua rikoksen uhrina.

Tämän ketjun muista viesteistä näkyy, että poliisi epäilee rikoksen tapahtuneen muualla kuin HMVY:n tiloissa ja että rikoksen ainoa linkki HMVY:hyn on, että siitä epäilty on myös aktiivinen HMVY:ssä.
Poliisi on ilmeisesti pitänyt mahdollisena, että henkilö olisi tehnyt vastaavia rikoksia myös HMVY:n jäsenille ja siksi varmuuden vuoksi kuulustelee heidätkin kaikki.

Kaikissa poliisin kuulusteluissa kerrotaan, missä roolissa kuulusteltavaa kuullaan. Se on aina joku näistä:
* Epäiltynä
* Todistajana
* Uhrina

Tuo on merkityksellistä siksi, että noilla kolmella eri kuulusteltavatyypillä on eri oikeudet ja velvollisuudet.

Sun ei ole epäilty tehneen mitään, eikä uskota että sä olisit nähnyt sivusta mitään sellaista, mikä tekisi susta mahdollisen todistajan, mutta poliisi on joistain omista syistään näemmä pitänyt mahdollisena, että olet saattanut joutua rikoksen uhriksi, ja on tarkistanut asian.

Eli: väitteesi
Lainaus
henkilöt, jotka eivät käy aktiivisesti talkoissa Haapamäellä, näkevät rikoksia tapahtuvan
on virheellinen. Kukaan Haapamäellä aktiivisesti käynyt ei ole nähnyt rikoksia tapahtuvan. HMVY:tä kohtaan ei nytkään ole rikosepäilyitä, vaan joku HMVY:n aktiivi on muulla omalla ajallaan jossain muualla ilmeisesti tehnyt rikoksen.

Olen aiemmin kuullut ilmapiirin myrkyttyneisyydestä HMVY:llä vain viittauksia, enkä ole tiennyt mitä se on pitänyt sisällään. Sitä on vuosien saatossa aina välillä sieltä tai täältä saanut kuulla, että ilmapiiri on myrkyttynyt, mutta mitään tarkempaa ei ole saanut kuulla. Näiden kahden hyvin nuoren, joita on varmuuden vuoksi mahdollisena rikosuhrina kuulusteltu, kommenteista kuitenkin ilmenee todella paljon! He eivät liene itse keksineet tuota ajatustaan siitä, että on porukka joka syyttelee toista porukkaa turhan päiten. Tässähän syytöksiä on todellisuudessa tullut vain poliisin suunnasta, eivätkä jäsenet ole mahdollisesta rikoksesta tienneet ennen kuin poliisi alkoi tutkia yhden jäsenen tekemisiä myös hänen harrastusajallaan. Kuitenkin jotenkin on ainakin nuoremmille tullut mielikuva, että jotkut jäsenet ovat pyrkineet syyttelemään toisia isoista rikoksista ja että näitä rikoksia ei olisi lainkaan tapahtunut.

Toisessa ketjussa sanottiin tällaista:
Viime viikolla keskusteltiin rikosepäilyistä HMVY:n ympärillä. Jostain syystä se keskustelu hiljeni kun asiaan saatiin myös kahden ”uhrin” näkemykset.

Mauri Lagerstedt näyttäisi olevan HMVY:llä aktiivinen. Guugletus kertoo hänen olevan HMVY:n rahastonhoitaja.
Tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta kun näen tuollaista törkeää hyssyttelyä sellaiselta ihmiseltä, jonka tiedän olevan HMVY:n luottamustehtävässä, eli kai sitten hallituksessakin?

Näyttää mun silmiin aika karsealta touhulta, ja ymmärrän vähitellen miksi hallituksen täydellistä vaihtamista on vaadittu. Ei välttämättä lainkaan huono idea!


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Miko Rautiainen - Kesäkuu 29, 2020, 17:14:23

 Näiden kahden hyvin nuoren, joita on varmuuden vuoksi mahdollisena rikosuhrina kuulusteltu, kommenteista kuitenkin ilmenee todella paljon! He eivät liene itse keksineet tuota ajatustaan siitä, että on porukka joka syyttelee toista porukkaa turhan päiten. Tässähän syytöksiä on todellisuudessa tullut vain poliisin suunnasta, eivätkä jäsenet ole mahdollisesta rikoksesta tienneet ennen kuin poliisi alkoi tutkia yhden jäsenen tekemisiä myös hänen harrastusajallaan. Kuitenkin jotenkin on ainakin nuoremmille tullut mielikuva, että jotkut jäsenet ovat pyrkineet syyttelemään toisia isoista rikoksista ja että näitä rikoksia ei olisi lainkaan tapahtunut.


Mielikuva on syntynyt valkoisista papereista joissa lukee mustalla fontilla selkeästi nimien kera kuinka yhdistyksen jäsen (jäsenet) syyttävät toista jäsentä (jäseniä) siitä, että olisivat tehneet vaikka ja mitä.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Tuukka Ryyppö - Kesäkuu 29, 2020, 17:17:15

 Näiden kahden hyvin nuoren, joita on varmuuden vuoksi mahdollisena rikosuhrina kuulusteltu, kommenteista kuitenkin ilmenee todella paljon! He eivät liene itse keksineet tuota ajatustaan siitä, että on porukka joka syyttelee toista porukkaa turhan päiten. Tässähän syytöksiä on todellisuudessa tullut vain poliisin suunnasta, eivätkä jäsenet ole mahdollisesta rikoksesta tienneet ennen kuin poliisi alkoi tutkia yhden jäsenen tekemisiä myös hänen harrastusajallaan. Kuitenkin jotenkin on ainakin nuoremmille tullut mielikuva, että jotkut jäsenet ovat pyrkineet syyttelemään toisia isoista rikoksista ja että näitä rikoksia ei olisi lainkaan tapahtunut.


Mielikuva on syntynyt valkoisista papereista joissa lukee mustalla fontilla selkeästi nimien kera kuinka yhdistyksen jäsen (jäsenet) syyttävät toista jäsentä (jäseniä) siitä, että olisivat tehneet vaikka ja mitä.

Viittaatko tämän ketjun aloitusviestissä olevaan tekstiin vai johonkin muuhun?


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Mauri Lagerstedt - Kesäkuu 29, 2020, 17:25:05
Mauri Lagerstedt näyttäisi olevan HMVY:llä aktiivinen. Guugletus kertoo hänen olevan HMVY:n rahastonhoitaja.
Tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta kun näen tuollaista törkeää hyssyttelyä sellaiselta ihmiseltä, jonka tiedän olevan HMVY:n luottamustehtävässä, eli kai sitten hallituksessakin?

Huomasitko että siteerasit viestisi alussa yhdistyksen varapuheenjohtajaa? Mikset syyttänyt häntäkin ”törkeästä hyssyttelystä”?


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Erno Palonheimo - Kesäkuu 29, 2020, 17:30:07
Tätäkö on HMVY:n tiedotus ja reagointi tapahtuneeseen? Upean oloinen yhteisö. Olen vuosia miettinyt, liittyisinkö jäseneksi ihan kannatusmielessä, mutta eipä tarvitse miettiä enää.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Miko Rautiainen - Kesäkuu 29, 2020, 17:59:12

 Näiden kahden hyvin nuoren, joita on varmuuden vuoksi mahdollisena rikosuhrina kuulusteltu, kommenteista kuitenkin ilmenee todella paljon! He eivät liene itse keksineet tuota ajatustaan siitä, että on porukka joka syyttelee toista porukkaa turhan päiten. Tässähän syytöksiä on todellisuudessa tullut vain poliisin suunnasta, eivätkä jäsenet ole mahdollisesta rikoksesta tienneet ennen kuin poliisi alkoi tutkia yhden jäsenen tekemisiä myös hänen harrastusajallaan. Kuitenkin jotenkin on ainakin nuoremmille tullut mielikuva, että jotkut jäsenet ovat pyrkineet syyttelemään toisia isoista rikoksista ja että näitä rikoksia ei olisi lainkaan tapahtunut.


Mielikuva on syntynyt valkoisista papereista joissa lukee mustalla fontilla selkeästi nimien kera kuinka yhdistyksen jäsen (jäsenet) syyttävät toista jäsentä (jäseniä) siitä, että olisivat tehneet vaikka ja mitä.

Viittaatko tämän ketjun aloitusviestissä olevaan tekstiin vai johonkin muuhun?
Viranomaisten papereihin.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri P. Pentikäinen - Kesäkuu 29, 2020, 19:04:06
"Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme hallituksen jäsentä on
läsnä."


Mikäli esteellisiä olisikin hallituksessa useampia, voi edessä olla
tilanne jossa hallitus ei ole enää päätösvaltainen ja pelkästään tästä
syystä täytyisi viipymättä muodostaa uusi hallitus ja järjestää sitä
varten yleiskokous.

Onko tällainen tilanne nyt?
Pekan lihavoitu sitaatti oli yhdistyksen säännöistä.

Varapuheenjohtaja on kertonut tulleensa kuulluksi uhrin asemassa. Näin ollen asia liittyy hänen yksityiseen etuunsa, ja hänen ei tarvitse (eikä hän voi) osallistua käsittelyyn hallituksessa. Se on ok.

Varapuheenjohtaja on siis esteellinen.

Näin ollen, ollakseen toimintakykyinen, sääntöjen mukaan hallitus tarvitsee välttämättä vähintään seuraavat ei-esteelliset henkilöt:

1 puheenjohtaja
3 hallituksen jäsentä

Haapamäen Museoveturiyhdistys ry: miten asia on, onko hallitus päätösvaltainen? Kyllä vai ei?


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Tuukka Ryyppö - Kesäkuu 29, 2020, 19:09:12
Mauri Lagerstedt näyttäisi olevan HMVY:llä aktiivinen. Guugletus kertoo hänen olevan HMVY:n rahastonhoitaja.
Tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta kun näen tuollaista törkeää hyssyttelyä sellaiselta ihmiseltä, jonka tiedän olevan HMVY:n luottamustehtävässä, eli kai sitten hallituksessakin?

Huomasitko että siteerasit viestisi alussa yhdistyksen varapuheenjohtajaa? Mikset syyttänyt häntäkin ”törkeästä hyssyttelystä”?

En huomannut. Kiitos huomautuksesta.
Tässä on vaillinaisen tiedon varassa aika paljon ihmeteltävää juuri nyt.
Vaikea sanoa ihmisestä, jonka ekaa kertaa näen tänne kirjoittavan.
FB:ssä näkyvästä vähästä julkisesta voi päätellä hänen iäkseen jotain 21-26-vuotta, eli enemmän kuin olin viestistään päätellyt.

Kyllä kai hän sitten on riittävän vanha, että joo, kyllä hänen periaatteessa pitäisi tietää mitä tapahtuu.

Tuo hänen viestinsä toki asettuu tuon huomiosi myötä hyvin mielenkiintoiseen kontekstiin. VPJ on hyvin eri asia kuin ihan vaan hallituksen jäsen. Jos poliisi tekee järjestön tiloihin kotietsinnän, silloin kyseessä on joku hyvin aktiivinen jäsen, koska kotietsinnässä on mitään järkeä vain jos on uskottavaa että epäillyllä on järjestön tiloissa jotain omia asioita säilössä. Yhdistysten hallituksissakin on usein jonkinasteisia "hallituksen rivijäseniä", mutta jos on VPJ, ei ehkä kuitenkaan ole ihan pihalla siitä, mitä tapahtuu. Mutta siitähän se riippuu, miten hyvin HMVY:n hallituksen jäsenet ovat asioista kärryillä ja onko VPJ:llä mitään valtaa. Ei välttämättä ole.

Tää vyyhti on todella hämmentävä!


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Topi Lajunen - Kesäkuu 29, 2020, 20:20:43
Kun täällä aihetta kommentoivat HMVY:n hallituksen jäsenet ilman, että kertovat samalla olevansa sellaisia, ainakin minulle on jäänyt vähän epäselväksi, missä roolissa/mandaatilla kukin keskustelija asiaa kommentoi. Siispä laitan tähän HMVY:n hallituksen kokoonpanon, jottei muiden tarvitse tietoa erikseen etsiä:

Kimmo Alanko (puheenjohtaja)
Tino Sahisalmi (varapuheenjohtaja)
Tuomas Myllylä (sihteeri)
Mauri Lagerstedt (rahastonhoitaja)
Jani Niemelä
Niko Padatsu
Lasse Tauriainen (varajäsen)

Lähde: HMVY:n nettisivut.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Miko Rautiainen - Kesäkuu 29, 2020, 20:42:41
Kun täällä aihetta kommentoivat HMVY:n hallituksen jäsenet ilman, että kertovat samalla olevansa sellaisia, ainakin minulle on jäänyt vähän epäselväksi, missä roolissa/mandaatilla kukin keskustelija asiaa kommentoi. Siispä laitan tähän HMVY:n hallituksen kokoonpanon, jottei muiden tarvitse tietoa erikseen etsiä:

Kimmo Alanko (puheenjohtaja)
Tino Sahisalmi (varapuheenjohtaja)
Tuomas Myllylä (sihteeri)
Mauri Lagerstedt (rahastonhoitaja)
Jani Niemelä
Niko Padatsu
Lasse Tauriainen (varajäsen)

Lähde: HMVY:n nettisivut.
Oletko sattunut miettimään jos täällä kommentoivat HMVY:n hallituksen jäsenet eivät kommentoi asiaa hallituksen jäsenenä, vaan yksityishenkilönä? Kertoen omia mielipiteitään, ei hallituksen?


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Topi Lajunen - Kesäkuu 29, 2020, 20:52:18
Oletko sattunut miettimään jos täällä kommentoivat HMVY:n hallituksen jäsenet eivät kommentoi asiaa hallituksen jäsenenä, vaan yksityishenkilönä? Kertoen omia mielipiteitään, ei hallituksen?

Hallitukseen liittyvässä keskustelussa hallituksen jäsenet _eivät voi_ olla muussa kuin hallituksen jäsenen ominaisuudessaan. Oma mielipide voi toki erota hallituksen enemmistön (eli hallituksen) mielipiteestä, mutta se eroavaisuus tulee tuoda selvästi ilmi. Tällöinkin kuitenkin kyseessä on hallituksen yksittäisen jäsenen mielipide.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Jorma Rauhala - Kesäkuu 29, 2020, 22:10:13
Tämähän on mielenkiintoisampaa kuin "Höyryveturimatkat 1009" koskaan...


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Timo Oikarinen - Kesäkuu 29, 2020, 22:39:15
Ainakin kolme herraa näistä ovat esteellisiä.

Tänään asian varmistettuani tämä tutkinta ei tee kenestäkään hallituksen jäsenestä esteellistä kun tämä ei vieläkään viranomaisten mukaan liity yhdistykseen vaan yksityishenkilöihin. Hallitus edustaa tietääkseni edelleenkin vain yhdistystä eikä yksityishenkilöitä jolloinka tällä tutkinnalla ei ole vaikutusta siihen voiko joku toimia hallituksessa vai ei. Yhdistys ei ole millään tavalla asianosainen.
Sen kummemmin asiaa muuten kommentoimatta, juuri hallitusjäsenten yksityishenkilörooli asiassa tekee heistä mielestäni mahdollisesti esteellisen asian käsittelyssä. Pykälähän kuuluu näin:

37 §

Esteellisyys

Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri P. Pentikäinen - Kesäkuu 29, 2020, 23:15:33
Hallituksen jäsenet kertovat lausunnoillaan kaiken kyvystään hoitaa yhdistystä uskottavalla tavalla.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri Sallinen - Kesäkuu 29, 2020, 23:40:37
Yhdistyksessä jäsenten edustama yhdistyskokous käyttää aina korkeinta päätöksentekovaltaa. Hallitus saa toimeenpanovaltansa yhdistyskokoukselta ja on tekemisistään myös vastuussa yhdistyskokoukselle. Tämä tarkoittaa sitä, että hallituksen toimia ohjaa parlamentaarinen vastuu — vastuu yhdistyksen jäsenille. Hallituksen on siis noudatettava yhdistyskokouksen tekemiä päätöksiä.

Yhdistyskokous voi erottaa hallituksen, jos se ei noudata yhdistyskokouksen tekemiä päätöksiä tai jos hallitus on menettänyt jäsentensä luottamuksen. Luottamuksen menettämiseen ei tarvita sen kummallisempia perusteluita. Luottamus mitataan ylimääräisessä yhdistyskokouksessa siten, että kokous erottaa hallituksen tai valitsee kokonaan uuden hallituksen. Tämä voidaan tehdä myös kesken hallituksen toimikauden. Siis peräti yksinkertaista ja ilmaa puhdistavaa.

Valitettavan usein yhdistysten hallitukset saattavat ryhtyä elämään kuin valtio valtiossa — nostavat itsensä jäsenten yläpuolelle ja unohtavat sen, mihin hallituksen toimeenpanovalta oikeasti perustuu.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Jorma Toivonen - Kesäkuu 29, 2020, 23:52:29
Mitkähän lienevät näiden muutaman henkilön todelliset intressit "musta maalata" HMVY meidän tavallisten vorgia seuraavien harrastajien silmissä? Oletettavasti (?) sama pieni piiri sai osittain virheellisten tietojensa avulla poliisin tutkimaan yksityishenkilöiden asioita, senjälkeen samat henkilöt availivat tämän "salailupalstan", nyt tutkitaan yhdistyslakia suurennuslasi kourassa - millähän saisi HMVY:n hallituksen kaadettua. Tässähän alkaa olla jo TV:n rikos-sarjan täydelliset ainekset. Mitähän seuraavaksi...

Ps. Ovatko kaikki HMVY:tä vastaan taistelijat edes yhdistyksen jäseniä?


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Tuukka Ryyppö - Kesäkuu 30, 2020, 01:32:35
Mitkähän lienevät näiden muutaman henkilön todelliset intressit "musta maalata" HMVY meidän tavallisten vorgia seuraavien harrastajien silmissä? Oletettavasti (?) sama pieni piiri sai osittain virheellisten tietojensa avulla poliisin tutkimaan yksityishenkilöiden asioita, senjälkeen samat henkilöt availivat tämän "salailupalstan", nyt tutkitaan yhdistyslakia suurennuslasi kourassa - millähän saisi HMVY:n hallituksen kaadettua. Tässähän alkaa olla jo TV:n rikos-sarjan täydelliset ainekset. Mitähän seuraavaksi...

Ps. Ovatko kaikki HMVY:tä vastaan taistelijat edes yhdistyksen jäseniä?

Tässä ollaan päästy jännään tilanteeseen, että näemmä vastakkain ovat yhdellä puolella rautatiehistorian säilyttäminen yhdessä HMVY:n kanssa ja toisella puolella sitten ainakin jokin osa HMVY:n hallituksesta.

Yleensä tapana on, että yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat yhdistyksen jäseniä, joten kyllä – uskallan väittää että yhdistyksen jäseniä ovat.

Yllä on mainittu, että tässä olisi kyseessä rikosnimike "lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö". Olen tässä päivän mittaan pohtinut, miten uskottava tuo väite on, ja kahdessa vaunut.orgin keskusteluketjussa on tullut esille paljon sellaista, mikä vahvasti viittaa tuohon suuntaan. Ja lisäksi sellaista, että epäilty touhu ei edes ole ollut ihan lyhytaikaista. Jos yli 20-vuotiasta on tuohon liittyen kuulusteltu mahdollisena uhrina, silloin katsotaan että tuollaista on voinut tapahtua jo ennen kuin kyseinen ihminen oli 16-vuotias, eli yli viisi vuotta sitten. Sitä, miten paljon yli viisi vuotta, en osaa sanoa kun ensinnäkin epäilys ei välttämättä ole kohdistunut aikaan jolloin mahdollinen uhri on ollut tasan 16, vaan sitä aikaisempikin aika on mahdollinen. Lisäksi siitä, miten kauan aikaa edes tuosta 16 vuoden rajasta on, ei ole mulla tietoa. Käsittääkseni tuo on rikos, joka vanhenee nopeammin kuin viidessä vuodessa, joten jos sitä nyt tutkitaan, touhun on pitänyt kestää kohtuullisen pitkään.

Jos poliisi tekee yhdistyksen tiloihin kotietsinnän, silloin epäillyssä on kyse henkilöstä, joka viettää yhdistyksen tiloissa niin paljon aikaa, että hänellä on siellä jotain tavaroita säilytyksessä.

HMVY:n toiminta on luonteeltaan sellaista, että HMVY:n tiloissa käy enemmän alle 16-vuotiaita kuin yhdistysten tiloissa tyypillisesti. Jos nyt sitten tosiaan on kyse lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön epäilystä sellaisen henkilön kohdalla, joka viettää huomattavia aikoja HMVY:n tiloissa, silloin on tietysti tärkeää pitää huolta, että alaikiäisiä ei päästetä HMVY:n tiloihin silloin, kun kyseinen henkilö on paikalla tai saattaa olla paikalla.

Jos epäilyllä on pohjaa, kyseessä on siis merkittävä lapsiin/nuoriin kohdistuva vaara. Silloin HMVY:n tulee toki tehdä toimenpiteet sen eteen, että nuoret voivat turvallisesti viettää aikaansa HMVY:n tiloissa. Siis, HMVY:n tulisi luoda strategia sen varmistamiseksi, että nuoren osallistuminen sen toimintaan ei tuota hänelle vaaraa tulla seksuaalisesti hyväksikäytetyksi. Tuossa ei ole kyse siitä, että syytettäisiin jotakuta tai lähdettäisiin osoittamaan sormella. On vain järjestettävä sellaiset käytännöt, että tunnistetaan uhkan olemassaolo ja että jos HMVY:n tiloissa jotain sellaista tapahtuu, ihmisillä on mahdollisimman pieni kynnys nostaa asiasta meteli. Voi olla, että epäily sitten osoittautuu vääräksi. Jos niin käy, silloin on tullut tehtyä ehkäiseviä toimenpiteitä turhaan. Se ei ole mitenkään merkityksellinen tappio.

Yhdistyksen on tärkeää pitää huoli siitä, että siellä toimivilla nuorilla on tieto siitä, millaiset asiat lasketaan seksuaaliseksi hyväksikäytöksi ja tieto siitä, mihin asiasta voi olla yhteydessä. Asiasta voisi pistää HMVY:n tiloihin ihan vaikkapa A3-kokoisia julisteita sinne tänne. On tärkeää ymmärtää, että jos joku on syyllistynyt lapsen törkeään hyväksikäyttöön yhdessä paikassa elämässään, hänellä on sen verran vinksahtanut mieli, että hän kykenee syyllistymään samaan myös toisessa paikassa ollessaan.

Ja jotain tällaista ihan itsestäänselvästi mikä tahansa yhdistys tekisi, jos siellä on paljon alaikäisiä mukana toiminnassa. Mä olen nyt katsellut tätä keskustelua aikani, ja se, että mihinkään toimiin ei ole ryhdytty lasten turvallisuuden varmistamiseksi, näyttää mun silmiin todella oudolta. Ja epäilyttävältä. Syystä tai toisesta hallitus uskoo tietävänsä, kenestä on kyse, ja haluaa sitten suojella kyseisen henkilön oikeutta toimia haluamallaan tavalla. Sellainen hallitus on epäluotettava niitä jäseniään lukuun ottamatta, jotka tekevät jotain korjatakseen tilannetta.
Hyvin hämmästyttävästi en ole nähnyt edes YHDEN hallituksen jäsenen olevan asiasta jotain järkevää mieltä.

Hallituksen toiminta on johtanut kerta toisensa jälkeen jäsenten luopumiseen yhdistyksen toiminnassa mukana olemisesta. Talkoolaisista on joka maassa rautatiemuseotoiminnassa huutava pula, ja toimiessaan tavalla joka työntää talkoolaisia ulos, yhdistyksen hallitus vaarantaa HMVY:n toimintaa. Ja koska HMVY on tärkein rautatiekalustoa entisöivä taho Suomessa, HMVY:n hallitus vaarantaa koko Suomen rautatiehistorian ylläpitoa merkittävällä tavalla.

Ja nyt tapahtunut juttu, että tuo vakava epäily ei ole johtanut MIHINKÄÄN turvallisuutta varmistaviin toimenpiteisiin, lyö hallituksen aiemmat laiminlyönnit todella perusteellisesti laudalta.

Itse en tosiaan ole HMVY:n jäsen. Tarkoituksena on ollut jo vuosia liittyä, koska se on tosi tärkeä yhdistys. Olisi tärkeää antaa taloudellista tukea niin tärkeää työtä tekevälle järjestölle. Jos olisin jäsen (nyt kaduttaa, etten ole saanut aikaiseksi liittyä), voisin tehdä asialle jotain muutakin kuin kirjoitella tähän. Nyt mun mahdollisuuksieni kirjo on tässä kirjoittaminen, joten niin sitten toimin. Yhdistyksen sisältä käsin kun on hankala toimia kun ei ole yhdistyksen jäsen. Aktiivisuus tässä keskustelussa on tapa jolla voin tukea HMVY:tä, vaikken (vielä) ole saanut yhdistykseen jäseneksi liityttyä.

Arvaan, että Jorma tuossa on oikeasti tarkoittanut HMVY:n hallituksen joitain jäseniä vastaan taistelevia, kun kyseli "HMVY:tä vastaan taistelevista". Minua hän sellaiseksi ei liene laskenut, mutta tätä keskustelua nyt muutaman päivän seuranneena voin kyllä sanoa, että tietyllä tavalla mä kai vähitellen alan olla niitä HMVY:n puolesta taistelevia. Joten vastaanpa:

Mun intresseissäni tässä kirjoittamisessani on (tässä järjestyksessä):
* Nuorten turvallisuuden varmistaminen
* Suomen rautatiehistorian vaaliminen ja vaalimisen pitkäjänteinen turvaaminen

Uskon, että muiden kohdalla asia on samoin. On näkynyt vihjailuja, että joku HMVY:n hallituksesta tykkäämätön olisi tehnyt perättömän ilmiannon. Sille ei ole mitään kovin ilmeistä motiivia esitetty, joten väite vaikuttaa aika tuulesta temmatulta. Lisäksi hallituksen suorastaan aktiivinen passiivisuus viittaa siihen, että se kokee poliisin epäilylle olevan pohjaa ja haluaa suojella epäiltyä aktiivia. Se taas viittaa siihen, että kyse ei ole tekaistusta syytöksestä.
...ja samalla se vetää HMVY:tä yhdistyksenä mukaan tuohon soppaan.

Epäilyssä kyse on ollut ilmeisesti yksityishenkilön tekemästä toiminnasta, ja ilmeisesti – ainakin nyt epäillyn rikoksen osalta – jossain muualla kuin HMVY:n tiloissa. Lähtemällä suojelemaan kyseistä henkilöä, HMVY:n hallitus on tehnyt HMVY:stä osallisen. Silloin HMVY:n hallitus pitää saada vaihdettua.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Erno Palonheimo - Kesäkuu 30, 2020, 08:14:01
Mitkähän lienevät näiden muutaman henkilön todelliset intressit "musta maalata" HMVY meidän tavallisten vorgia seuraavien harrastajien silmissä? Oletettavasti (?) sama pieni piiri sai osittain virheellisten tietojensa avulla poliisin tutkimaan yksityishenkilöiden asioita, senjälkeen samat henkilöt availivat tämän "salailupalstan", nyt tutkitaan yhdistyslakia suurennuslasi kourassa - millähän saisi HMVY:n hallituksen kaadettua. Tässähän alkaa olla jo TV:n rikos-sarjan täydelliset ainekset. Mitähän seuraavaksi...

Ps. Ovatko kaikki HMVY:tä vastaan taistelijat edes yhdistyksen jäseniä?
Kerrotko myös, miten tällaisessa tilanteessa mielestäsi pitäisi reagoida?

En usko, että kukaan tässä on varsinaisesti HMVY:tä vastaan. Sen sijaan yhdistykseen pesiytynyttä toimintakulttuuria tunnutaan vastustavan, ja tästä toimintakulttuurista näkee tässäkin viestiketjussa esimerkkejä.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Matti Grönroos - Kesäkuu 30, 2020, 14:56:15
Yhdistyksen kevätkokouksen siirtämiseen vaikuttaneet koronarajoitukset ovat poistuneet.
KAIKKI perusteet kokouksen lisälykkäämiseen ovat poistuneet. Lisälykkäys on sääntöjen ja yhdistyslain vastainen toimi, joka väistämättä merkitsisi sellaiseen osallistuvien syyllisyyttä.

Laki 290/2020 on voimassa, eli kokouksen pitäminen syyskuun loppuun mennessä on täysin laillista.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Tuukka Ryyppö - Kesäkuu 30, 2020, 17:28:56
Yhdistyksen kevätkokouksen siirtämiseen vaikuttaneet koronarajoitukset ovat poistuneet.
KAIKKI perusteet kokouksen lisälykkäämiseen ovat poistuneet. Lisälykkäys on sääntöjen ja yhdistyslain vastainen toimi, joka väistämättä merkitsisi sellaiseen osallistuvien syyllisyyttä.

Laki 290/2020 on voimassa, eli kokouksen pitäminen syyskuun loppuun mennessä on täysin laillista.

Lainaamassasi kommentissa puhuttiin lisälykkäämisestä. Nyt ei enää voi tehdä tuollaista lykkäyspäätöstä, koska laki jonka voimalla päätös tehtäisiin, ei ole voimassa. Lain voimassaoloaikana tehdyt lykkäykset toki ovat voimassa itsestäänselvästi.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Matti Grönroos - Kesäkuu 30, 2020, 17:30:29
Neuvoisin herroja (rouvia ja neitejä ei keskustelussa liene läsnä) laittamaan jäitä hattuunsa, elleivät halua laajojen kansalaispiirien leimaavan rautatieharrastajat täydellisiksi tomppeleiksi ja riitapukareiksi.

Siitäkin huolimatta, että epäillyn rikoksen epäillään tapahtuneen rekisteröidyn yhdistyksen tiloissa ja epäiltyä epäillään yhdistyksen hallituksen jäseneksi, asia loppujen lopuksi ei kuulu yhdistyksen jäsenille millään tavoin. Hallitus toki voi toimintakertomuksessaan halutessaan mainita viranomaisten tehneen kotietsinnän yhdistyksen tiloihin osana esitutkintaa. Lausuman perusteella jäsenet voivat sitten yhdistyksen kokouksessa päättää, ketä katsovat voivansa kannattaa hallituksen jäseneksi.

Yleisen uskottavuuden nimissä asianomaisen tietenkin kannattaa harkita, jos epäilyissä on perää, mahdollisuuksiaan mielekkäästi toimia kyseisenlaisen yhdistyksen hallintoelimissä.

Muutenkin salailuväitteitä esitettäessä on hyvä muistaa esitutkintalain 11 luvun 5 §:n mukainen ilmaisukielto. Saattaa olla, emme tiedä, että esitutkinnassa läsnä olleita on kielletty ilmaisemasta mitään tutkintaa koskevaa tietoa sivullisille, joita tässä tapauksessa ovat muun muassa yhdistyksen jäsenet. Yhtä lailla on hyvä muistaa saman lain keskeinen periaate: syyttömyysolettama. Epäilty voi muuttua syylliseksi vasta tuomioistuinkäsittelyssä. Siksi sen lynkkausköyden rasvaamisessa ei kannata olla etunojassa.

Keskustelun perusteella neuvon kaikkia asianosaisia harjoittelemaan kalustetuissa huoneissa liikkumista sekä veitsellä ja haarukalla syöntiä, koska näissä taidoissa saattaa olla aukkoja. Yhdistyslaki antaa kyllä mahdollisuuden muuttaa yhdistyksen toimintatapaa ja vastuuhenkilöitä sivistyneelläkin tavalla. Se toki edellyttää riittävää enemmistöä. Jos enemmistöä ei löydy, eikä meno miellytä, on varmaakin hyvä hakeutua jonkin muun ajankulun pariin.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Juhani Pirttilahti - Kesäkuu 30, 2020, 21:54:22
Siitäkin huolimatta, että epäillyn rikoksen epäillään tapahtuneen rekisteröidyn yhdistyksen tiloissa ja epäiltyä epäillään yhdistyksen hallituksen jäseneksi, asia loppujen lopuksi ei kuulu yhdistyksen jäsenille millään tavoin. Hallitus toki voi toimintakertomuksessaan halutessaan mainita viranomaisten tehneen kotietsinnän yhdistyksen tiloihin osana esitutkintaa. Lausuman perusteella jäsenet voivat sitten yhdistyksen kokouksessa päättää, ketä katsovat voivansa kannattaa hallituksen jäseneksi.

Niin, lain edessä yhdistyksen hallituksella ei ole kattavaa vastuuta jäsenistön hyvinvoinnista. Tässä on pahoja aukkoja nykyisessä lainsäädännössä. (Jos HMVY olisi työnantaja, asia olisi taas hyvin erilainen.) Mutta moraalisesti ajateltuna asia olisi kuulunut saattaa jäsenistön tietoon. Oleellisin peruste siihen on lasten ja nuorten parissa työskentely. Yhdistyksessä on paljon lapsia ja nuoria ja he eivät kykene itse huolehtimaan kaikista niistä rajoista, mitä he tarvitsevat.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Tuukka Ryyppö - Kesäkuu 30, 2020, 22:14:20
Siitäkin huolimatta, että epäillyn rikoksen epäillään tapahtuneen rekisteröidyn yhdistyksen tiloissa ja epäiltyä epäillään yhdistyksen hallituksen jäseneksi, asia loppujen lopuksi ei kuulu yhdistyksen jäsenille millään tavoin.

Kun epäillään alaikäisiin kohdistunutta seksuaalirikosta tiloissa, joissa on paljon alaikäisiä, totta hemmetissä kuuluu. Ainakin siinä tapauksessa, että hallitus ei tee turvallisuuden varmistamiseksi itse mitään.
Tämä ei tarkoita, että epäilty täytyisi nimetä (eikä häntä pidä nimetä, koska epäillyn nimeäminen tekisi samalla selväksi, ketä epäillään uhriksi!) mutta toimenpiteitä pitää silti tehdä. Koska hallituksella ei selvästikään ole motivaatiota asiaan puuttua, silloin jäsenistöllä on oltava tieto siitä, että hallitus olisi tarpeen vaihtaa.

Tämä ei ole mikään ihan pieni juttu.
Tuollainen epäily vaatii HMVY:ltä toimia, vaikka epäilty olisi kuka. Ja ilmeisesti epäily ei ole perätön, mutta vaikka se jotenkin olisikin, sillä ei ole lopulta väliä sen kannalta, mitä toimia hallitukselta vaaditaan.
Merkitystä on sillä, että kohdatessaan tuollaisen rikosepäilyn, hallituksen on ehdottomasti tehtävä toimenpiteet tiloja käyttävien alaikäisten turvallisuuden takaamiseksi. Nyt niin ei ole tehty. Sen myötä hallitus on selvästi menettänyt luottamuksen.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri Sallinen - Heinäkuu 01, 2020, 11:32:31
Asian voi ratkaista yksinkertaisella tavalla. Hallitus kutsuu koolle pikaisesti ylimääräisen yhdistyskokouksen. Sen aiheena on "selvitys yhdistyksen tiloissa tapahtuneesta kotietsinnästä ja siihen johtaneista seikoista". Selvityksen lopuksi kokouksessa äänestetään hallituksen luottamuksesta. Tämäkin asia on syytä mainita kokouskutsussa.

Yhdistyskokous voi myös päättää jatkotoimista tai valita vaikka selvitysryhmän kartoittamaan yhdistyksessä vallitsevaa työilmapiiriä ja muita ongelmia. Yhdistyksessä olisi varmaan syytä laatia myös eettiset ohjeet ohjaamaan käyttäytymistä.

Ylimääräisessä yhdistyskokouksessa jokainen yhdistyksen jäsen pääsee halutessaan kysymään, keskustelemaan ja päättämään asioista. Kun näin toimitaan pysyy asian käsittely yhdistyksen jäsenten piirissä. Samalla loppuu tarve käsitellä aihetta muualla. Ylimääräinen yhdistyskokous antaa jokaiselle jäsenelle mahdollisuuden tulla paikan päälle ja osallistua käytännössä asia ratkaisemiseen.

Halutessaan hallitus voi laukaista tilanteen. Samalla se olisi osoitus jäsenten arvostamisesta ja avoimuudesta. Ylimääräinen yhdistyskokous tarvitaan joka tapauksessa — muuten tilanne ei ratkea. Mitä kauemmin hallitus vetkuttelee asiassa, sitä suuremmat vahingot hallitus aiheuttaa yhdistykselle. Keskustelu aiheesta velloo ja alkaa elää omaa elämäänsä. Jossain vaiheessa tämä saavuttaa myös yhteistyökumppanien korvat, jotka saattavat tehdä omat johtopäätöksensä.

Paljon työläämpi tie on kerätä yksi kymmenesosa jäsenistä vaatimaan ylimääräistä yhdistyskokousta (näin järeää vaatimusta hallitus ei enää pysty torppaamaan). HMVY:n tapauksessa se tarkoittanee noin 50 jäsentä. Jos tälle tielle mennään, niin se tarkoittaa lähes väistämättä koko hallituksen erottamista ja uuden hallituksen valitsemista.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Teppo Niemi - Heinäkuu 01, 2020, 12:15:13
Epäilen, että yhdistyksen hallitus ei kykene nykyisillä jäsenillään toimimaan, ennen kuin asiasta on tullut lainvoimainen oikeuden päätös. Ja siihen menee aikaa, sillä Rautatiemuseon säätiössähän tuli esille 2012 työpaikkakiusaaminen. Oikeuteen se päätyi vasta vuonna 2014, jolloin myös säätiön hallitus joutui vastaamaan syytteisiin, vaikkei se osallistunut tuohon kiusaamistapaukseen. Käräjaoikeuden tuomio tuli alkuvuodesta 2015. http://vaunut.org/keskustelut/index.php/topic,4945.0.html http://vaunut.org/keskustelut/index.php/topic,7124.0.html.


Nythän ollaan vasta esitutkintavaiheessa. Eli aikaa kuluu ja pahimmillaan koko sen ajan HMVY on 'löysässä hirressä'. 
Kuntapuolellahan tapaus Kittilä on myös mielenkiintoinen tapaus.....

Kunhan tuo ratkaisu joskus aikanaan tulee, niin sen jälkeen on syytä selvittää 'oman pesän likaajat'. Mutta nyt on toimittava niin kuin Tuukka, Erkki ja Petri esittävät.

Jos hallitus joutuu rikosoikeudelliseen vastuuseen, niin kuin se joutui tuossa Rautatiemuseon säätiön tapauksessa, kiinnoistaisi olla paikalla yleisönä, ellei istunto sitten ole suljettujen ovien takana. Niin paljon tämä keskustelu on minussa mielenkiintoa herättänyt.

Nyt jos missä olisi HMVY:llä uudistumisen paikka.



Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Rainer Silfverberg - Heinäkuu 01, 2020, 13:16:18
Keskustelu tästä on jo päässyt Vauva-lehden Aihe vapaa -foorumiin jossa keskustellaan anonyymisti. Siellä ei tosin mainita yhdistyksen nimeä eilkä edes mitä se tekee, mutta aiheena on juuri seksuaalirikosepäily. Ketjun aloittaja esiintyy yhdistyksessä toimivan pojan äitinä, mutta voi todellisuudeessa olla ihan kuka vaan.

Itse olen ymmärtänyt että rikos voi, kun poliisi vasta tutkii, olla mikä tahansa, ja tämän tyyppisessä yhdistyksessä jolla on paljon omaisuutta voi olla kyseessä omaisuuteen kohdistunut rikos, ilkivalta, laitteiden tai junakaluston lainvastainen käyttö, tai lainvastaiset sähköasennukset  tai vaarallisten aineiden lainvastainen käsittely tms. Näitä spekuloisin ennenkuin alkaisin ihmisiin kohdistuvilla rikosnimikkeillä leimata yhdistystä.

Hallituksen kannattaisi kyllä tulla ulos jonkinlaisella tiedotteella ennenkuin leviää valtakunnanmediaan.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Miko Ojala - Heinäkuu 01, 2020, 14:03:14
Keskustelu tästä on jo päässyt Vauva-lehden Aihe vapaa -foorumiin jossa keskustellaan anonyymisti. Siellä ei tosin mainita yhdistyksen nimeä eilkä edes mitä se tekee, mutta aiheena on juuri seksuaalirikosepäily. Ketjun aloittaja esiintyy yhdistyksessä toimivan pojan äitinä, mutta voi todellisuudeessa olla ihan kuka vaan.

Itse olen ymmärtänyt että rikos voi, kun poliisi vasta tutkii, olla mikä tahansa, ja tämän tyyppisessä yhdistyksessä jolla on paljon omaisuutta voi olla kyseessä omaisuuteen kohdistunut rikos, ilkivalta, laitteiden tai junakaluston lainvastainen käyttö, tai lainvastaiset sähköasennukset  tai vaarallisten aineiden lainvastainen käsittely tms. Näitä spekuloisin ennenkuin alkaisin ihmisiin kohdistuvilla rikosnimikkeillä leimata yhdistystä.

Hallituksen kannattaisi kyllä tulla ulos jonkinlaisella tiedotteella ennenkuin leviää valtakunnanmediaan.


Kyseessä oleva rikosnimike on täällä jo ainakin kertaalleen mainittu.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Tuukka Ryyppö - Heinäkuu 01, 2020, 15:05:49
Keskustelu tästä on jo päässyt Vauva-lehden Aihe vapaa -foorumiin jossa keskustellaan anonyymisti. Siellä ei tosin mainita yhdistyksen nimeä eilkä edes mitä se tekee, mutta aiheena on juuri seksuaalirikosepäily. Ketjun aloittaja esiintyy yhdistyksessä toimivan pojan äitinä, mutta voi todellisuudeessa olla ihan kuka vaan.

Itse olen ymmärtänyt että rikos voi, kun poliisi vasta tutkii, olla mikä tahansa, ja tämän tyyppisessä yhdistyksessä jolla on paljon omaisuutta voi olla kyseessä omaisuuteen kohdistunut rikos, ilkivalta, laitteiden tai junakaluston lainvastainen käyttö, tai lainvastaiset sähköasennukset  tai vaarallisten aineiden lainvastainen käsittely tms. Näitä spekuloisin ennenkuin alkaisin ihmisiin kohdistuvilla rikosnimikkeillä leimata yhdistystä.

Hallituksen kannattaisi kyllä tulla ulos jonkinlaisella tiedotteella ennenkuin leviää valtakunnanmediaan.


Kyseessä oleva rikosnimike on täällä jo ainakin kertaalleen mainittu.

Lisäksi on sanottu asioita, jotka vahvasti viittaavat siihen, että epäilty rikosnimike todella on tuo. Aika harvan rikoksen epäillylle uhrille poliisi sanoo "itsehän sinä tiedät parhaiten mitä olet kokenut".


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Lauri Uusitalo - Heinäkuu 01, 2020, 15:55:31
Kyseessä oleva rikosnimike on täällä jo ainakin kertaalleen mainittu.

Kaimani tuon mainitsi kait ensimmäisenä ja vaikutti jostain syystä aika varmalta.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Henri Jacobsson - Heinäkuu 01, 2020, 16:17:37
Onpa erikoinen keskustelu. En tunne tapahtumia yhdistyksessä ja olen vain tämän ketjun varassa tietämykseni osalta. Jos kyseessä on tosiaan henkilöön kohdistuva rikosepäily, ei yhdistys voi oikein tulla asiasta mitenkään ulos saatika käsitellä sitä yhdistyksen kokouksessa. Toki taustalla voidaan tehdä toimia mahdollisen riskin pienentämiseksi liittyen mahdolliseen ikävään toimintaan yhdistyksen tiloissa. Ketäänhän ei ole tuomittu, eli mitään rikollista ei siinä mielessä ole tapahtunut, että sitä voitaisiin yhdistyksen toimesta käsitellä.

Oma arvaukseni on, että joku ryhmittymä käyttää tätä keppihevosena hallituksen maineen lokaamiseksi ja vallan siirtämiseksi itselleen. Tähän on helppo masinoida tueksi ns. "hyödyllisiä idiootteja", aiheen ollessa näin arkaluonteinen. Keskustelu on lähtenyt vahvasti laukalle ja olisi hyvä siirtyä takaisin sivistyneeseen keskusteluun.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Miko Ojala - Heinäkuu 01, 2020, 16:24:39
Kyseessä oleva rikosnimike on täällä jo ainakin kertaalleen mainittu.

Kaimani tuon mainitsi kait ensimmäisenä ja vaikutti jostain syystä aika varmalta.

Aika usea henkilö joita keskustelussa on osallisina tietää tasan tarkkaan mistä on kyse.
Minäkin ihan yksityiskohtia myöten, mutten tietenkään ala niitä tänne julkisesti sen enempää avaamaan.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Pekka V. Puhakka - Heinäkuu 01, 2020, 16:32:34
Keskustelu on lähtenyt vahvasti laukalle ja olisi hyvä siirtyä takaisin sivistyneeseen keskusteluun.

Alla olevassa lainauksessa kirjoittaja antaa mielestäni hyvän esimerkin yllä mainitsemastaan laukasta.

Oma arvaukseni on, että joku ryhmittymä käyttää tätä keppihevosena hallituksen maineen lokaamiseksi ja vallan siirtämiseksi itselleen. Tähän on helppo masinoida tueksi ns. "hyödyllisiä idiootteja", aiheen ollessa näin arkaluonteinen.

Totta puhuen yhdistyksen tilanne on niin sekava, etten usko hallintoon olevan tungosta yli päätään, saatikka että siihen olisi haluja tämän puheena olevan asian julkituoneiden keskuudessa.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Henri Jacobsson - Heinäkuu 01, 2020, 16:39:09
Alla olevassa lainauksessa kirjoittaja antaa mielestäni hyvän esimerkin yllä mainitsemastaan laukasta.

Olet tuossa ihan oikeassa, harkitsematon kommentti.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri P. Pentikäinen - Heinäkuu 01, 2020, 19:29:13
Hyvä, kun sait asiaan valaistusta.

Meistä, jotka olemme katsoneet velvollisuudeksemme tuoda rikosepäilyn julkisuuteen, levitetään tarkoituksella tietoa, että toimintamme on ajojahtia, valtataistelua ja mustamaalaamista. Kukaan meistä ei ole tällä julkistuksella pyrkinyt yhdistyksessä mihinkään tehtäviin, vaan olemme tuoneet asian esiin, koska emme hyväksy sen salaamista jäseniltä. Yhdistys mustamaalaa itse itsensä toimimalla niin tökerösti kuin se on toiminut.

Huomautan myös, että koko tämä prosessi lähti liikkeelle yhdistyksen ulkopuolelta, Facebook-keskustelusta, jossa tuotiin esiin, että alan yhdistyksessä on saattanut tapahtua rikoksia. Me olemme toimineet yhdistyksen sisällä asian selvittämiseksi jo alkuvuodesta lähtien, tuloksetta.

Kuten Pekka totesi, on melko suureellinen kuvitelma, että HMVY:n hallintoon olisi jono pyrkijöitä.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Henri Jacobsson - Heinäkuu 01, 2020, 19:52:25
Hyvä, kun sait asiaan valaistusta.

Meistä, jotka olemme katsoneet velvollisuudeksemme tuoda rikosepäilyn julkisuuteen, levitetään tarkoituksella tietoa, että toimintamme on ajojahtia, valtataistelua ja mustamaalaamista. Kukaan meistä ei ole tällä julkistuksella pyrkinyt yhdistyksessä mihinkään tehtäviin, vaan olemme tuoneet asian esiin, koska emme hyväksy sen salaamista jäseniltä. Yhdistys mustamaalaa itse itsensä toimimalla niin tökerösti kuin se on toiminut.

Huomautan myös, että koko tämä prosessi lähti liikkeelle yhdistyksen ulkopuolelta, Facebook-keskustelusta, jossa tuotiin esiin, että alan yhdistyksessä on saattanut tapahtua rikoksia. Me olemme toimineet yhdistyksen sisällä asian selvittämiseksi jo alkuvuodesta lähtien, tuloksetta.

Kuten Pekka totesi, on melko suureellinen kuvitelma, että HMVY:n hallintoon olisi jono pyrkijöitä.

Julkistamisen vaatiminen on ongelmallista, koska epäily ei koske yhdistystä. Jos yhdistys kertoo tilanteesta ja se kohdistuu yksittäiseen henkilöön tai pieneen joukkoon henkilöitä, voivat yhdistyksen vastuuhenkilöt olla pian raastuvassa kunnianloukkauksesta syytettynä. Yhdistyksen tehtävä ei ole tiedottaa tai edes keskustella sen henkilöjäseneen kohdistuvasta rikosepäilystä julkisesti tai yhdistyksen kokouksessa. Vastuuhenkilöiden on toki hyvä tukea poliisin tutkintaa. Tehtävä on myös asian tietoon tulon jälkeen varmistaa että epäillyn kaltaista tekoa ei voida yhdistyksen piirissä jatkaa, mutta tuolloinkin asiasta yhdistyksen toimesta voi puhua vain asianosaisten kanssa. Jos joskus tuomio tulee ja todetaan että yhdistyksen järjestämän toiminnan yhteydessä on harjoitettu rikollista toimintaa, on tilanne toinen, mutta siinä vaiheessa ei vielä olla.

Mielestäni asian julkisen käsittelyn vaatiminen täällä osoittaa lähinnä tilannetajun puutetta.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Timo Oikarinen - Heinäkuu 01, 2020, 21:16:21
Tehtävä on myös asian tietoon tulon jälkeen varmistaa että epäillyn kaltaista tekoa ei voida yhdistyksen piirissä jatkaa, mutta tuolloinkin asiasta yhdistyksen toimesta voi puhua vain asianosaisten kanssa.
Niin, tästä asiasta sitä tietoa nimenomaisesti kaivataan hallitukselta. Miten alaikäisten turvallisuus on varmistettu yhdistyksen toiminnassa, mitä toimia sen eteen on jo tehty ja mitä tullaan tekemään.

Viittaus "epäillyn kaltaista tekoa ei voida yhdistyksen piirissä jatkaa, mutta tuolloinkin asiasta yhdistyksen toimesta voi puhua vain asianosaisten kanssa" on väärä, koska hallituksen tehtävänä on (ja olisi ollut jo ennalta ehkäisevästi) varmistaa jäsenten turvallisuus ja koskemattomuus toiminnan yhteydessä yleisestikin. Uusia toimia voidaan helposti tehdä julkistamatta tähän tapaukseen liittyviä tietoja.



Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Henri Jacobsson - Heinäkuu 01, 2020, 21:20:05
Viittaus "epäillyn kaltaista tekoa ei voida yhdistyksen piirissä jatkaa, mutta tuolloinkin asiasta yhdistyksen toimesta voi puhua vain asianosaisten kanssa" on väärä, koska hallituksen tehtävänä on (ja olisi ollut jo ennalta ehkäisevästi) varmistaa jäsenten turvallisuus ja koskemattomuus toiminnan yhteydessä yleisestikin. Uusia toimia voidaan helposti tehdä julkistamatta tähän tapaukseen liittyviä tietoja.

Hei,

Kirjoitin epätarkasti. Toki toimenpiteistä pitää puhua, mutta rikosepäilystä voi puhua vain asianomaisten kanssa.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Tuukka Ryyppö - Heinäkuu 01, 2020, 22:15:53
Viittaus "epäillyn kaltaista tekoa ei voida yhdistyksen piirissä jatkaa, mutta tuolloinkin asiasta yhdistyksen toimesta voi puhua vain asianosaisten kanssa" on väärä, koska hallituksen tehtävänä on (ja olisi ollut jo ennalta ehkäisevästi) varmistaa jäsenten turvallisuus ja koskemattomuus toiminnan yhteydessä yleisestikin. Uusia toimia voidaan helposti tehdä julkistamatta tähän tapaukseen liittyviä tietoja.

Hei,

Kirjoitin epätarkasti. Toki toimenpiteistä pitää puhua, mutta rikosepäilystä voi puhua vain asianomaisten kanssa.

Ainakin itse tässä olen tosiaan kaivannut niitä toimenpiteitä. Tuosta rikosepäilystä ei saisi oikeastaan olla tuonkaan vertaa tietoa ilmoilla, koska ainakin itselleni on jo muodostunut aika vahva käsitys siitä, mitä kyseinen ihminen yhdistyksen tiloissa suunnilleen tavallisesti tekee. Nettikeskusteluissa mainittuja tietoja yhdistelemällä on saanut jo aika hyvän kuvan siitä, kenestä todennäköisimmin on kyse. Ja se ei ole ihan hirveän hyvä asia, koska tällaisessa rikoksessa epäillyn nimen julkistuminen tuottaa samalla julkisuuteen uhrien nimiä.

Sen sijaan hallitus voisi kertoa, millaisiin toimenpiteisiin asian suhteen on ryhdytty.
Mun mielestä aivan erinomainen teko olisi, että siellä olisi seinillä A3-kokoisia julisteita, joissa kerrottaisiin, millaiset teot ovat seksuaalista häirintää ja tehtäisiin selväksi että jos sellaista joku kokee, yhteys välittömästi poliisiin.
Monilla teineillä ei ole käsitystä siitä, millaiset teot voivat vahingoittaa heidän psyykettään.
Sen huomaavat vasta sitten kymmenen tai viidentoista vuoden päästä ihmetellessään parisuhdeongelmiaan tai masennustaan. Ja silloin on myöhäistä.

Siksi tavalla tai toisella paikalla käyville nuorille tulisi luoda mahdollisimman hyvä kyky tunnistaa heihin kohdistuva seksuaalinen häirintä ja järjestää matala kynnys tehdä rikosilmoitus jos jotain sitten tapahtuu (tai on tapahtunut). Rikosilmoituksen paikkahan voi olla jo sopivalla tavalla vihjaava puhe, takapuolen koskettaminen, suudelma, tai jokin. Tässä tosin on nyt kyse törkeän rikosmuodon tutkinnasta ilmeisesti, jolloin kyse on noita isommasta jutusta. Silti, jo tuollaiset edellämainitut teot voivat vahingoittaa nuoren mieltä pitkäaikaisesti.

(Esimerkkinä: Aika moni jätkä olisi 12-vuotiaana suostunut seksiin vaikkapa 24-vuotiaan naisen kanssa, eikä olisi kokenut siinä tapahtuvan mitään pahaa vaan olisi ollut suorastaan erittäin ilahtunut. Silti on erittäin hyvät perusteet sille, että tuossa tilanteessa se nainen tuomittaisiin vakavasta rikoksesta. Alaikäinen kun helposti antaa suostumuksensa asioihin jotka sitten rikkovat heidän mielenterveyttään. Mainittakoon vielä, että tuo 24 vuotta on määritelty ihan vain 2*12, eikä perustu tähän käsiteltävänä olevaan tapaukseen, johon liittyviä ikiä en tiedä)


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Henri Jacobsson - Heinäkuu 01, 2020, 22:35:23
Sen sijaan hallitus voisi kertoa, millaisiin toimenpiteisiin asian suhteen on ryhdytty.
Mun mielestä aivan erinomainen teko olisi, että siellä olisi seinillä A3-kokoisia julisteita, joissa kerrottaisiin, millaiset teot ovat seksuaalista häirintää ja tehtäisiin selväksi että jos sellaista joku kokee, yhteys välittömästi poliisiin.
Monilla teineillä ei ole käsitystä siitä, millaiset teot voivat vahingoittaa heidän psyykettään.
Sen huomaavat vasta sitten kymmenen tai viidentoista vuoden päästä ihmetellessään parisuhdeongelmiaan tai masennustaan. Ja silloin on myöhäistä.

Sopivampi toimenpide olisi esimerkiksi sopia epäillyn kanssa että hän ei osallistu toimintaan, missä on riski kyseiselle toiminnalle ja valvoa sitä. Julisteiden liimaaminen on turhaa, koska ilmeisesti poliisi on jo kontaktoinut mahdolliset uhrit. Julisteiden liimaaminen on aivan turhaa hysterian lietsomista ja hyperventiloimista. Yhtiön hallituksen tulee hallita tilanne sivistyneellä tavalla turhaa hysteriaa aiheuttamatta ja asian turhaa levittämistä ei asianomaisille välttäen. Tämä asia ei yksinkertaisesti kuulu yhdistyksen yksittäiselle jäsenelle, joka ei ole mahdollista kohderyhmää tai osallinen.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Timo Oikarinen - Heinäkuu 01, 2020, 23:00:20
Yhtiön hallituksen tulee hallita tilanne sivistyneellä tavalla turhaa hysteriaa aiheuttamatta ja asian turhaa levittämistä ei asianomaisille välttäen. Tämä asia ei yksinkertaisesti kuulu yhdistyksen yksittäiselle jäsenelle, joka ei ole mahdollista kohderyhmää tai osallinen.
Tämä kommenttini on kirjoitettu "alaikäisen lapsen vanhempi" -hattu päässä, jolloin toimenpiteet ja reaktiot voivat olla huomattavasti vahvemmat kuin muuten. Ja vanhemman näkökulmasta katsottuna tämä asia todellakin kuuluu koko jäsenistön tietoon.

Eli: Jos kuulisin, että lapseni olisi osallistunut minkä tahansa yhdistyksen toimintaan, jonka toiminnan yhdeydessä olisi ollut epäily vakavasta rikoksesta (vaikka se olisi jopa myöhemmin osoittautunut perättömäksi), ja yhdistyksen johto olisi tästä jättänyt avoimesti jäsenistölle kertomatta, ei reaktioni todellakaan olisi ymmärtäväinen tai hyväksyvä. Etenkin, jos epäilyn kohde olisi saanut jatkaa harrastusta esitutkimuksen aikana. Henkilökohtaisesti en voisi enää luottaa yhdistykseen, että se pitäisi lapseni turvassa. Saattaisin jopa kysyä yksityisesti lakimieheltä neuvoa, onko lapseni oikeusturvaa vaarannettu ja voiko yhdistystä kohtaan kohdistaa oikeustoimia valvonnan puutteen / lasten hyvinvoinnin vaarantamisen osalta. Joka tapauksessa lapseni harrastus loppuisi tässä yhdistyksessä välittömästi.

Kannattaa siis huomioida ja kunnioittaa myös sitä, mitä nuorempien harrastajien vanhemmat yhdistykseltä odottavat. Osa vanhempien odotuksista voi olla jopa lievästi ristiriidassa julkisuuspykälien kanssa, mutta vanhemmat suojelevat ensisijaisesti lapsiaan. Se, mitä jollekin yhdistykselle tai sen hallitukselle käy, on täysin toissijainen asia tässä yhteydessä.

"Alaikäisen lapsen vanhempi" -hattu pois päästä.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Jussi Laukkanen - Heinäkuu 02, 2020, 17:47:15
Tämä viestiketju on nyt jälleen lueattavissa. Erityinen kiitos asiasta kuuluu Teemulle, joka tänään teki kaiken käytännön työn tämän ketjun saattamiseksi sellaiseksi, että se voidaan tuoda takaisin foorumille. Sama työ tuli tehdyksi Porkkanan kunnostusprojektiin liittyvään ketjuun.

Toivon hartaasti, että ylläpidon ei tarvitsisi puuttua keskusteluun vastaisuudessa.

Ylläpidon puolesta
Jussi Laukkanen


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri Sallinen - Heinäkuu 02, 2020, 18:58:01
Keskusteluketjun palauttaminen oli päätoimittajalta miehekäs teko. Kiitokset tästä.

HMVY:n tilannetta ja Dm9-projektia koskevia keskusteluketjuja on lyhyen ajan kuluessa klikkailtu yhteensä noin 16 200 kertaa. Lienee ennätys Vorgin historiassa. Aiheilla on siis valtava yhteisöllinen merkitys. Tätä ei ole syytä väheksyä. Toivottavasti asia on nyt saavuttanut suurimman osan HMVY:n jäsenistä, jotta yhdistys pääsee tekemään asianmukaisesti päätöksiä.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Pekka V. Puhakka - Heinäkuu 03, 2020, 15:14:47
Hei Petri ja Miko

Kiitos että otitte esille tämän tärkeän asian. Kiusaaminen, olipa kyseessä sitten henkinen tai fyysinen väkivalta kasvotusten tai verkossa, ei ole milloinkaan eikä missään oiosuhteissa hyväksyttävä asia. Onpa kyseessä sitten työyhteisö, koulu tai vapaaehtoistoimintaan nojautuva yhdistys, tulee kiusaamisella olla mielestäni nollatoleranssi. Mitä onkaan tapahtunut, on todella ikävää saada korviinsa signaaleja siitä että talkossa käyvät jäsenet ovat saaneet kokea henkistä tai fyysistä väkivaltaa osallistuessaan Haapamäen Museoveturiyhdistyksen harrastustoimintaan. Näin ei asian pitäisi olla missään tapauksessa, ja kaikkein ikävimmäksi asian tekee se, kuten Petri viestissään kirjoittaa, jos asiasta pelätään puhua.

Kiusaamisasia otetaan esille seuraavassa yhdistyksen hallituksen kokouksessa ja koska yhdistyksen yleiskokous on ylin päättävä elin ja foorumi, jossa jokaisella yhdistyksen jäsenellä on sana vapaa, on kaikilla tästä asiasta tietävillä syytä ottaa asia tarkastelun aiheeksi myös siellä.

Tuomas Myllylä
hallituksen jäsen, sihteeri toimikaudella 2019 - 2020, Haapamäen Museoveturiyhdistys ry

Tuomas on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa hallituksen jäsen joka kommentoi meneillään olevaa asiaa virallisesti nimellään ja hallituspositiollaan. Siitä pienen pieni hatunnosto.

Jos kuitenkin on riski että myös kiusaamisessa on osallisena hallituksen jäseniä, on yhdistyksen hallitus tässäkin asiassa sopimaton taho asian käsittelemiseksi.

Yhdistyksen ilmapiiriongelmia käsiteltiin vuoden 2018 syyskokouksen yhteydessä jäsenistölle tarkoitetun yleisen keskustelutilaisuuden puitteissa. Tilaisuuden anti oli kuitenkin melkoinen pettymys. Kun yksi osallistujista kertoi kokemuksestaan jossa yhdistyksen puheenjohtaja oli kohdistanut raivokkaan hyökkäyksen uusiin hallituksen jäseniin, kiirehti joku yleisöstä perustelemaan että täytyyhän puheenjohtajan saada tarvittaessa ojentaa ihmisiä. Keskustelun vetäjää myöten tyydyttiin pitkin tilaisuutta toteamaan latteuksia tyyliin ”täytyy vaan olla riittävän kova nahka”.

Yllä mainitusta johtuen pidän epätodennäköisenä että yleiskokouskaan on paras mahdollinen paikka asian käsittelemiseksi. Mutta tietysti jos sinne tulee riittävästi jäsenistöä paikalle niin ehkä on vielä mahdollisuuksia.

Ensi sijaisesti suosittelen asianomaisia kuitenkin toimimaan kuten Petri P. yllä lainaamani ketjuun kirjoittamassaan viestissä ohjeistaa: kertomalla asiasta luotettavalle aikuiselle ja olemalla tarvittaessa yhteydessä poliisiin.

-Pekka


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri Sallinen - Heinäkuu 03, 2020, 15:51:59
Yhdistyksen ilmapiiriongelmia käsiteltiin vuoden 2018 syyskokouksen yhteydessä jäsenistölle tarkoitetun yleisen keskustelutilaisuuden puitteissa. Tilaisuuden anti oli kuitenkin melkoinen pettymys. Kun yksi osallistujista kertoi kokemuksestaan jossa yhdistyksen puheenjohtaja oli kohdistanut raivokkaan hyökkäyksen uusiin hallituksen jäseniin, kiirehti joku yleisöstä perustelemaan että täytyyhän puheenjohtajan saada tarvittaessa ojentaa ihmisiä. Keskustelun vetäjää myöten tyydyttiin pitkin tilaisuutta toteamaan latteuksia tyyliin ”täytyy vaan olla riittävän kova nahka”.

Yllä mainitusta johtuen pidän epätodennäköisenä että yleiskokouskaan on paras mahdollinen paikka asian käsittelemiseksi. Mutta tietysti jos sinne tulee riittävästi jäsenistöä paikalle niin ehkä on vielä mahdollisuuksia.

"Paha saa vallan, koska hyvät ihmiset eivät tee mitään". CBS:n toimittaja Howard K. Smith pelkistää aika hyvin yhdistysmuotoisen toiminnan perusongelman. Yhdistyksessä saattaa olla satoja jäseniä, jotka eivät aktiivisesti osallistu yhdistyksen päätöksentekoon, vaan luovuttavat käytännössä päätöksenteko-oikeutensa pienelle aktiiviselle vähemmistölle. Pahimmillaan tämä johtaa vääristyneisiin valtasuhteisiin ja kyseenalaisten toimintatapojen vakiintumiseen — muodollisesti kaikki on ehkä päätetty oikein, mutta ainoastaan vähemmistön ehdoilla.

Suurten muutosten ja toimintalinjojen kääntäminen edellyttäisi passiivisen enemmistön aktivoitumista. On helppo sanoa, että kyseenalaisiin toimintatapoihin mieltynyt hallitus pitäisi heivata yli laidan — siis erottaa. Samalla tämä edellyttää sitä, että jotkut muut uhrautuvat uuteen hallitukseen tekemään töitä yhteisen hyvän eteen — ohjastamaan yhdistystä uuteen suuntaan.

Haastajilla on kova paikka, mikäli vanha hallitus pitää kynsin ja hampain kiinni valta-asemastaan. Haastajien pokerin on pidettävä loppuun asti — kävi miten kävi. Kesken ei sovi luovuttaa eikä riitelyyn kannata provosoitua. Jäätävän asiallinen suhtautuminen ja perehtyminen yhdistysmuotoisen päätöksenteon kiemuroihin ovat parhaat työvälineet.  Samalla olisi kyettävä masinoimaan riittävä määrä passiivisia jäseniä päättämään muutoksesta.

Ikuiset hallituspaikat voi ainakin osin torpata sääntömuutoksella. Muutetaan säännöt sellaisiksi, että sama henkilö voi olla korkeintaan kaksi kautta hallituksessa putkeen — eli vuosittain valitaan uusia henkilöitä erovuoroisten tilalle. Tosin sääntömuutoskin edellyttää sitä, että muutosten vaatima määrä päättäjiä tulee paikalle päättämään sääntöjen muuttamisesta.

Yhdistystoiminta on monelle harrastus. Harrastukselta odotetaan mukavia asioita. Kaikenlaiset yhdistystoiminnan väännöt eivät mahdollisine riitoineen ole sitä. Siksi moni jättää tulematta kokouksiin, koska he eivät halua olla osallisina mahdollisessa riitelyssä. Vaikka tämä on inhimillistä, johtaa juuri tällainen asenne vääristyneisiin valtasuhteisiin ja harvainvaltaan.

Kannattaa kuitenkin kokeilla. Jos tämä ei johda mihinkään, niin silloin päätä ei kannata hakata seinään vuodesta toiseen. Silloin ei auta muuta kuin luovuttaa ja etsiä joku muu harrastusyhteisö, jossa ilmapiiri on parempi. Kun riittävän moni tekee näin, niin lopulta yhteisö kutistuu ja häviää.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Miko Ojala - Heinäkuu 03, 2020, 16:31:57
Hei Petri ja Miko

Kiitos että otitte esille tämän tärkeän asian. Kiusaaminen, olipa kyseessä sitten henkinen tai fyysinen väkivalta kasvotusten tai verkossa, ei ole milloinkaan eikä missään oiosuhteissa hyväksyttävä asia. Onpa kyseessä sitten työyhteisö, koulu tai vapaaehtoistoimintaan nojautuva yhdistys, tulee kiusaamisella olla mielestäni nollatoleranssi. Mitä onkaan tapahtunut, on todella ikävää saada korviinsa signaaleja siitä että talkossa käyvät jäsenet ovat saaneet kokea henkistä tai fyysistä väkivaltaa osallistuessaan Haapamäen Museoveturiyhdistyksen harrastustoimintaan. Näin ei asian pitäisi olla missään tapauksessa, ja kaikkein ikävimmäksi asian tekee se, kuten Petri viestissään kirjoittaa, jos asiasta pelätään puhua.

Kiusaamisasia otetaan esille seuraavassa yhdistyksen hallituksen kokouksessa ja koska yhdistyksen yleiskokous on ylin päättävä elin ja foorumi, jossa jokaisella yhdistyksen jäsenellä on sana vapaa, on kaikilla tästä asiasta tietävillä syytä ottaa asia tarkastelun aiheeksi myös siellä.

Tuomas Myllylä
hallituksen jäsen, sihteeri toimikaudella 2019 - 2020, Haapamäen Museoveturiyhdistys ry

Tuomas on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa hallituksen jäsen joka kommentoi meneillään olevaa asiaa virallisesti nimellään ja hallituspositiollaan. Siitä pienen pieni hatunnosto.

Jos kuitenkin on riski että myös kiusaamisessa on osallisena hallituksen jäseniä, on yhdistyksen hallitus tässäkin asiassa sopimaton taho asian käsittelemiseksi.

Yhdistyksen ilmapiiriongelmia käsiteltiin vuoden 2018 syyskokouksen yhteydessä jäsenistölle tarkoitetun yleisen keskustelutilaisuuden puitteissa. Tilaisuuden anti oli kuitenkin melkoinen pettymys. Kun yksi osallistujista kertoi kokemuksestaan jossa yhdistyksen puheenjohtaja oli kohdistanut raivokkaan hyökkäyksen uusiin hallituksen jäseniin, kiirehti joku yleisöstä perustelemaan että täytyyhän puheenjohtajan saada tarvittaessa ojentaa ihmisiä. Keskustelun vetäjää myöten tyydyttiin pitkin tilaisuutta toteamaan latteuksia tyyliin ”täytyy vaan olla riittävän kova nahka”.

Yllä mainitusta johtuen pidän epätodennäköisenä että yleiskokouskaan on paras mahdollinen paikka asian käsittelemiseksi. Mutta tietysti jos sinne tulee riittävästi jäsenistöä paikalle niin ehkä on vielä mahdollisuuksia.

Ensi sijaisesti suosittelen asianomaisia kuitenkin toimimaan kuten Petri P. yllä lainaamani ketjuun kirjoittamassaan viestissä ohjeistaa: kertomalla asiasta luotettavalle aikuiselle ja olemalla tarvittaessa yhteydessä poliisiin.

-Pekka



Kuten totesin toisessa ketjussa, niin kiusaamisessa todella on mukana hallituksen jäseniä. Mielellään en lähtisi ketään nimeään mutta yksi kiusaajista on rivijäsen ja toinen sitten vastuuhommassa oleva.



Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Mikko Nyman - Heinäkuu 03, 2020, 16:55:40
Olen itse ollut omin silmin todistamassa, kuinka yhdistyksen nykyinen hallituksen jäsen vetää nyrkillä silmään erästä Haapamäki-aktiivia sillä seuraamuksella, että kyseisen aktiivijäsenen silmälasit hajosivat tuhannen päreiksi ja siinä sivussa lensi myös urakalla veri.

Reipasta toimintaa, sitä en kiistä, mutta onko tällä mitään tekemistä terveen rautatieharrastuksen kanssa, sitä en osaa sanoa.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Miko Ojala - Heinäkuu 03, 2020, 17:12:18
Olen itse ollut omin silmin todistamassa, kuinka yhdistyksen nykyinen hallituksen jäsen vetää nyrkillä silmään erästä Haapamäki-aktiivia sillä seuraamuksella, että kyseisen aktiivijäsenen silmälasit hajosivat tuhannen päreiksi ja siinä sivussa lensi myös urakalla veri.

Reipasta toimintaa, sitä en kiistä, mutta onko tällä mitään tekemistä terveen rautatieharrastuksen kanssa, sitä en osaa sanoa.

Kysymys kuuluu että miten hallitus voi puuttua kiusaamiseen jos hallituksen jäsenet itse ovat niitä kiusaajia.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Timo Salminen - Heinäkuu 03, 2020, 18:08:21
Kysymys kuuluu että miten hallitus voi puuttua kiusaamiseen jos hallituksen jäsenet itse ovat niitä kiusaajia.

Siinäpä se, ei voikaan - paitsi tietysti tekemällä omassa porukassaan täydellisen suunnanmuutoksen, ja kuka moiseen uskoo? Siksi yhdistys tarvitsisi uuden hallituksen, mutta onko halukkaita ja pääseekö riittävän moni jäsen edes paikalle yleiskokoukseen? Haapamäen yhdistyksen ongelma on, että se on Haapamäen yhdistys, siis toimii siellä hornan tuutissa, jonne kukaan ei ainakaan vahingossa osu. Yhdistystoiminnassa on sitten omat riesansa byrokratioineen ja muineen, jotka hallituksen jäsenten täytyy ottaa kantaakseen.

Miko, on kunnioitettavaa, että olet nostanut kissan pöydälle, vaikka tiedät itsekin, etteivät kiusaajat sinua siitä kiitä. Toivottavasti tämä julkinen keskustelu johtaisi sentään johonkin positiiviseen kehitykseen.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Miko Ojala - Heinäkuu 03, 2020, 18:19:49
Kysymys kuuluu että miten hallitus voi puuttua kiusaamiseen jos hallituksen jäsenet itse ovat niitä kiusaajia.

Siinäpä se, ei voikaan - paitsi tietysti tekemällä omassa porukassaan täydellisen suunnanmuutoksen, ja kuka moiseen uskoo? Siksi yhdistys tarvitsisi uuden hallituksen, mutta onko halukkaita ja pääseekö riittävän moni jäsen edes paikalle yleiskokoukseen? Haapamäen yhdistyksen ongelma on, että se on Haapamäen yhdistys, siis toimii siellä hornan tuutissa, jonne kukaan ei ainakaan vahingossa osu. Yhdistystoiminnassa on sitten omat riesansa byrokratioineen ja muineen, jotka hallituksen jäsenten täytyy ottaa kantaakseen.

Miko, on kunnioitettavaa, että olet nostanut kissan pöydälle, vaikka tiedät itsekin, etteivät kiusaajat sinua siitä kiitä. Toivottavasti tämä julkinen keskustelu johtaisi sentään johonkin positiiviseen kehitykseen.

Kiitos Timo, tässä jo vähän osaan tosin oottaa että millo alkaa tulee keskel yötä puheluita ja millo mua aletaa muutoin mustamaalaan.

Ja kuten aikaisemmin on todettu, jäsenistö voi kaataa hallituksen ja kokoukseen tarvittaisiin oikeasti (täysjärkisiä) jäseniä äänestämään. Minun suustani tälläiset lausunnot ovat tosin hyvin riskialttiita, tässä sitä vaa ootan ja pelkään et millo se niinsanottu mun maahanlyöminen alkaa.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Timo Oikarinen - Heinäkuu 03, 2020, 18:39:45
Kiitos Timo, tässä jo vähän osaan tosin oottaa että millo alkaa tulee keskel yötä puheluita ja millo mua aletaa muutoin mustamaalaan.

Ja kuten aikaisemmin on todettu, jäsenistö voi kaataa hallituksen ja kokoukseen tarvittaisiin oikeasti (täysjärkisiä) jäseniä äänestämään. Minun suustani tälläiset lausunnot ovat tosin hyvin riskialttiita, tässä sitä vaa ootan ja pelkään et millo se niinsanottu mun maahanlyöminen alkaa.
Jos esim. yöllisiä soitteluita alkaa tulemaan, niin suosittelen ottamaan välittömästi yhteyttä poliisiin ja hakemaan lähestymiskieltoa. Itse asiassa, mainitsemasi tapahtumat juhannuksena täyttävät ymmärtääkseni lievän pahoinpitelyn määritelmän, joten jos tuollaista on tapahtunut, niin rikosilmoituksen tekeminen asiasta olisi ehdottoman järkevää.  


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri Sallinen - Heinäkuu 03, 2020, 18:47:23
Jos joudut kiusatuksi tai asiattoman käyttäytymisen kohteeksi, niin toimi seuraavalla tavalla:

1. Laadi asiasta dokumentti, josta käy ilmi aika ja paikka.
2. Nimeä kiusaajasi dokumenttiin. Nimeä myös kaikki muut jotka olivat paikalla.
3. Kuvaile mahdollisimman tarkasti, mikä tapahtui: mitä kiusaajasi teki ja sanoi.
4. Kuvaile myös, mitä muut läsnäolijat tekivät vai tekivätkö mitään ja mikä he sanoivat vai sanoivatko mitään.
5. Nimeä myös ne, jotka mahdollisesti yrittivät puuttua tilanteeseen eli tulla hätiin.
6. Kuvaile myös omia tuntemuksiasi vapaamuotoisesti lopussa.
7. Käytä mahdollisuuksiesi mukaan älypuhelimen tallentimia — kuvaa ja ääntä.

Tallenna dokumentti. Sen voi toimittaa tiedoksi yhdistyksen hallitukselle ja yhdistyskokoukselle. Kerro asiasta myös vanhemmillesi tai aikuiselle, johon luotat. Ihmisen muisti on sellainen, että asiat tuppaavat unohtumaan melko nopeasti. On tärkeää tallentaa tällaisia tapahtumia, jotta saadaan selville ketkä tällä tavalla käyttäytyvät. Jos kyseessä on jatkuvasti samat henkilöt, niin toivon mukaan yhdistyskokous ryhtyy toimiin asiassa. Itse olen sitä mieltä, että yhdenkin kerran kiusaamiseen syyllistynyt henkilö olisi erotettava yhdistyksestä.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Mikko Nyman - Heinäkuu 03, 2020, 19:32:10
Juuri saamani tiedon mukaan yhdistyksen hallituksen jäsen nukkuu samassa sängyssä erään yhdistyksen alaikäisen jäsenen kanssa Haapamäen lepohuoneella.

Sillai.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Miko Ojala - Heinäkuu 04, 2020, 17:12:55
Tässä vaiheessa kehottaisin kaikkia liittymään yhdistyksen jäseniksi osoitteessa http://www.hmvy.fi/wp/talkootoiminta/liity-jaseneksi/

Jäsenyys antaa täysi-ikäiselle äänioikeuden kokouksessa ja sitä kautta mahdollisuuden vaikuttaa yhdistyksen asioihin.



Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Roope Prusila - Heinäkuu 04, 2020, 17:56:24
Tässä vaiheessa kehottaisin kaikkia liittymään yhdistyksen jäseniksi osoitteessa http://www.hmvy.fi/wp/talkootoiminta/liity-jaseneksi/

Jäsenyys antaa täysi-ikäiselle äänioikeuden kokouksessa ja sitä kautta mahdollisuuden vaikuttaa yhdistyksen asioihin.



Kyllä tässä melkein enemmän miettii, että kannattaako jäsenenä enää olla ja en ole ainut joka samaa miettii. Mutta katsotaan nyt miten asiat etenee.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Mika Hakala - Heinäkuu 04, 2020, 19:32:48
Suosittelen, että nämä asiat käydään vähintään jonkinlaisessa lainoppineisuuden piirissä. Sillä nimittäin:

Ei olisi ensimmäinen kerta, jos todellakin rikoksessa ryvettynyt henkilö saa oikeudessa siunauksen, syyttömänä mitätöitynä, koska todistemateriaali tai syytetty rikos ei liity asiaan. On mahdollista, ettei yritys tai järjestö itsekkään sitä kannata, muttei voi sille silloin mitään. Silloin sillä olisi hankaluuksia päästä vääriksi havaitsemastaan henkilöstä eroon.

Tämän vuoksi suosittelen, että se moraali irroitetaan näkemyksestään tai etiikasta erilleen ja haetaan sille sanaa sieltä lainoppineiden puolelta.

Jos syytökselle löytyy aihe ja todiste, toivottu tulos syntyy itsessään jo olemassa olevasta "materiaalista".

Syytön, kunnes toisin todistetaan on siis lähtökohtani. Epäilykselle kannattaa siten hakea ne todisteet ja ainakaan mikään instituutio tai ry ei ohita sitä, että syytön kunnes toisin todistetaan.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Tuukka Ryyppö - Heinäkuu 04, 2020, 19:42:44
Yhdistys voi äänestää hallituksen jäseniä pois hallituksesta tarvitsematta siihen mitään perusteita.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Mika Hakala - Heinäkuu 04, 2020, 19:56:13
Yhdistys voi äänestää puheenjohtajan pois hallituksesta tarvitsematta siihen mitään perusteita.

No tämä kannattaa sitten tehdä, jos puheenjohtaja on sille syytökselle korkki (Tietämättä, onko tuo "korkki" se tekijä vai vain passaava osapuoli).

On valitettavaa, jos koko Haapamäki kuihtuu jonkun yhden dominoivan vuoksi. Passaavan on siinä vain hyvä luopua koko hommasta, jos se vain tittelistä on kiinni.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Miko Ojala - Heinäkuu 04, 2020, 21:15:49
Tässä vaiheessa kehottaisin kaikkia liittymään yhdistyksen jäseniksi osoitteessa http://www.hmvy.fi/wp/talkootoiminta/liity-jaseneksi/

Jäsenyys antaa täysi-ikäiselle äänioikeuden kokouksessa ja sitä kautta mahdollisuuden vaikuttaa yhdistyksen asioihin.



Kyllä tässä melkein enemmän miettii, että kannattaako jäsenenä enää olla ja en ole ainut joka samaa miettii. Mutta katsotaan nyt miten asiat etenee.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan, liity jäseneksi jos haluat ottaa kantaa ja ilmaista mielipiteesi, jos et niin sitten ei


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Tuukka Ryyppö - Heinäkuu 04, 2020, 21:37:07
No, mun käsitys on, että aika HMVY:n toiminnan saamiseksi terveelle ja turvalliselle pohjalle, hallituksen "ikijäsenten" vaihtaminen on aikalailla pakko. Oon yrittänyt kaivaa ihmisten puhelinnumeroita esiin ja kysellä eri ihmisistä kun en Haapamäen porukoista oikein ketään tunne, ja aika vahva kuva on muodostunut, että jonkinlaisen yleisen pahoinvoinnin jäädyttävänä Brežnevinä kaiken juurisyynä on puheenjohtaja, jolla motiivina näyttäisi olevan ensisijaisesti vallankäyttö, jolle yhdistyksen hyvinvoinninkin on sitten alistuttava.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Juhani Pirttilahti - Heinäkuu 04, 2020, 21:50:55
No, mun käsitys on, että aika HMVY:n toiminnan saamiseksi terveelle ja turvalliselle pohjalle, hallituksen "ikijäsenten" vaihtaminen on aikalailla pakko. Oon yrittänyt kaivaa ihmisten puhelinnumeroita esiin ja kysellä eri ihmisistä kun en Haapamäen porukoista oikein ketään tunne, ja aika vahva kuva on muodostunut, että jonkinlaisen yleisen pahoinvoinnin jäädyttävänä Brežnevinä kaiken juurisyynä on puheenjohtaja, jolla motiivina näyttäisi olevan ensisijaisesti vallankäyttö, jolle yhdistyksen hyvinvoinninkin on sitten alistuttava.

Brežnevin valtakausi huipentui siihen, että henkilön ympärille alettiin rakentaa henkilökulttia. Myöhemmin Gorbatšov osuvasti kutsui Brežnevin valtakauden viimeistä vuosikymmentä pysähtyneisyyden ajaksi.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Miko Ojala - Heinäkuu 05, 2020, 00:05:31
No, mun käsitys on, että aika HMVY:n toiminnan saamiseksi terveelle ja turvalliselle pohjalle, hallituksen "ikijäsenten" vaihtaminen on aikalailla pakko. Oon yrittänyt kaivaa ihmisten puhelinnumeroita esiin ja kysellä eri ihmisistä kun en Haapamäen porukoista oikein ketään tunne, ja aika vahva kuva on muodostunut, että jonkinlaisen yleisen pahoinvoinnin jäädyttävänä Brežnevinä kaiken juurisyynä on puheenjohtaja, jolla motiivina näyttäisi olevan ensisijaisesti vallankäyttö, jolle yhdistyksen hyvinvoinninkin on sitten alistuttava.

Brežnevin valtakausi huipentui siihen, että henkilön ympärille alettiin rakentaa henkilökulttia. Myöhemmin Gorbatšov osuvasti kutsui Brežnevin valtakauden viimeistä vuosikymmentä pysähtyneisyyden ajaksi.

Nytkun asiaa ajattelee niin Brezhnevin Neuvostoliitolla ja HMVY:llä on paljon yhteistä


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Mika Hakala - Heinäkuu 05, 2020, 06:19:59
No, mun käsitys on, että aika HMVY:n toiminnan saamiseksi terveelle ja turvalliselle pohjalle, hallituksen "ikijäsenten" vaihtaminen on aikalailla pakko. Oon yrittänyt kaivaa ihmisten puhelinnumeroita esiin ja kysellä eri ihmisistä kun en Haapamäen porukoista oikein ketään tunne, ja aika vahva kuva on muodostunut, että jonkinlaisen yleisen pahoinvoinnin jäädyttävänä Brežnevinä kaiken juurisyynä on puheenjohtaja, jolla motiivina näyttäisi olevan ensisijaisesti vallankäyttö, jolle yhdistyksen hyvinvoinninkin on sitten alistuttava.

Arvokasta ulostuloa, tabuna vaarallista ja pitkään jatkuneena myös erittäin haitallista sekä henkiselle terveydelle, kuin myös tuolle harrastuksen pohjalle. Arvostan (vaikkei tätä arvostusta taidettu hakeakkaan)
Olen yllättynyt, minkälaisia kuvioita museoiminen kätkee taakseen. Ei tosin valitettavasti olisi jälkeenpäin ajatellen yllätys, jos laskelmointia haetaan harrastuspohjalle.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri Sallinen - Heinäkuu 05, 2020, 10:43:57
HMVY:n ja sen liepeillä tapahtuvaan toimintaan on jo pidempään liitetty kolme negatiivista asiaa (mielikuvaa): epäilykset lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kiusaamiseen perustuva toimintakulttuuri ja piittaamattomuus yhdistystoiminnan pelisäännöistä. Asioista on kaivattu sekä sisäistä että ulkoista viestintää. Yhdistyksen ja hallituksen vaikenemista on perusteltu mm. sillä, että osa asioista on keskeneräisiä tai tutkinnanalaisia eikä niistä siksi voi/saa viestiä. Kaikki em. asiat ovat kuitenkin sellaisia, että niillä on valtava mainehaitta yhteisölle.

Aina voi kuitenkin viestiä. Monissa yhdistyksissä on tapana julkaista säännöllisesti kannaottoja tai "periaatteellisia julistuksia" erilaisista yhdistyksen toimialaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Em. ikäviin asioihin voidaan ottaa kantaa yksinkertaisella tavalla, ilman että joudutaan viittaamaan keskeneräisiin asioihin. Samalla voidaan ottaa etäisyyttä itse tekijöihin ja korostaa yhdistyksen arvoja.

Tässä esimerkki HMVY:n kuvitteellisen yhdistyskokouksen kannantosta ja tiedotteesta.

"HMVY:n vuoden 2020 syyskokous muistuttaa, että ihmisten fyysinen koskemattomuus on tärkeä ihmisyyden mittari. Siksi yhdistys ei hyväksy toiminnassaan minkäänlaisia ihmisten fyysiseen koskemattomuuteen liittyviä loukkauksia. On tärkeää, että rautateistä kiinnostuneet aikuiset ja lapset voivat harrastaa rauhallisin mielin yhdistyksen tiloissa ja tilaisuuksissa.

Seksuaalinen häirintä, henkinen ja fyysinen väkivalta tai kiusaaminen eivät ole yhdistyksen arvoja. Niiden osalta yhdistyksessä on nollatoleranssi. Jos tällaista käyttäytymistä ilmenee, johtaa se välittömään yhdistyksen jäsenen erottamiseen."


Se ei kuitenkaan vielä riitä, että yhteisö viestii. Viestinnässä luvatuille toimille on oltava katetta — muuten kyseessä on puhdas viestintää hyödyntävä viherpesu. Tämä tarkoittaa sitä, että negatiivinen käyttäytyminen on toden teolla kitkettävä yhdistyksestä — erotettava rötöstelijät olipa heidän asemansa yhdistyksessä mikä tahansa.

Nykyaikana jokaisen yhdistyksen olisi syytä miettiä eettisten sääntöjen laatimista — etenkin silloin, jos yhdistyksessä harjoitetaan nuorisotoimintaa. Eettisissä säännöissä on kuvattu yhdistyksen arvot ja toimintamallit — myös seuraamukset, mikäli joku rikkoo eettisiä sääntöjä.

Sekin on hyvä muistaa, että yhdistyksessä jokainen jäsen on tasa-arvoinen. Käytännössä tämä näkyy siinä, että yhdistyskokouksessa jokaisella äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni. Aika monesti yhteisössä osa jäsenistä on luontaisesti aktiiviisempia kuin muut — osa tarttuu toimeen ja tekee paljon asioita, osa vain hengailee tai ei koskaan osallistu edes sääntömääräisiin kokouksiin. Tämä voi johtaa harhakuvitelmaan, että aktiiviset ja paljon asioita tekevät voisivat käyttäyttyä eri tavalla kuin muut — ikäänkuin yhdistyksen aktiivit tai avainhenkilöt voisivat nostaa itsensä muiden yläpuolelle ja toimia omilla säännöillään. Yhdistyksessä säännöt ovat kuitenkin kaikille samat — ja tästä on myös pidettävä huolta.

Odotan mielenkiinnolla, minkälainen on HMVY:n tulevan yhdistyskokouksen kannanotto ja siitä laadittu tiedote.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Erkki Nuutio - Heinäkuu 05, 2020, 13:00:38
Yhdistys ei ole oikeusistuin, vaan se toimii tarkoitustensa hyväksi sääntöjensä, Yhdistyslain ja vakiintuneen yhdistyskäytännön mukaan.

Yhdistyksen kokous (ylin toimielin) voi päättää että hallituksen puheenjohtaja ja/tai yksi tai useampi jäsen ja/tai toiminnantarkastaja on menettänyt tehtävässään yhdistyksen luottamuksen.

Luottamuksen menettämistä koskeva kokouksen päätös ei riipu mahdollisista käynnissä olevista poliisin tutkimustoimista eikä mahdollisista oikeustoimista yhdistyksen ja sen hallituksen jäseniä kohtaan.
Mahdollinen epäluottamuspäätös astuu voimaan heti, eli luottamuksen menettäneet vapautetaan heti asianomaisista tehtävistään.

Näilläkin sivuilla ja toisaalla jäsenten kesken on nähty vakavia perusteluja luottamuksen epäämiselle ainakin puheenjohtajalta ja joltakin hallituksen jäseneltä. Näitä perusteluja tulee käsitellä ja täsmentää riittävästi jo seuraavassa yhdistyksen kokouksessa (viivästynyt keväkokous). Kokous voi katsoa perusteiksi epäluottamukselle esimerkiksi:

- Talkootoiminnan taantuminen parantuneista majoituspuitteista huolimatta, johtuen  ilmapiirin heikentymisestä, tasapuolisuuden puutteesta toiminnassa ja ääritapauksissa jopa jäseniin kohdistuneesta painostuksesta tai käsiksikäymisestä.
Jos kokous toteaa näin käyneen, on se pelkästäänkin riittävä peruste kokouksen epäluottamus-päätökselle. Päätös kohdistuu tällöin yhdistyksen puheenjohtajaan jo tämän asemasta johtuen, sekä mahdollisesti yksittäisiin muihin hallituksen jäseniin.

- Perusteltu EPÄILYS yhdistyksen toiminnassa ja/tai tiloissa erityisesti alaikäiseen jäseneen tai jäseniin kohdistuneista koskemattomuuden loukkauksista.
Vastuullisia ovat tällaiseen havaitusti syyllistyneet, erityisesti jos nämä ovat tällöin toimineet jäsenten johtotehtävässä. Osavastuulliseksi voi kokous tällöin katsoa myös puheenjohtajan koko toiminnan johtajana ja valvojana.  
Jos kokous arvioi näin tapahtuneen, on pelkästäänkin se riittävä peruste kokouksen  epäluottamus-päätökselle.
Päätös EI RIIPU mahdollisista poliisin tai oikeuden nykyisistä tai tulevista toimista.

- Yhdistyksen kokousten päätösten laiminlyöminen. Kokouksiin on viime vuosina tuotu sääntömääräisten asioiden lisäksi vain syyskokoukseen 1.12.2018 HMVY:n pitkän ajan toimintasuunnitelma. Olipa kevätkokouksen lykkääntymistä edeltäneestä kokouskutsusta vieläpä jätetty pois kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu ehdotusasia, joka sääntöjen mukaan olisi kuulunut kutsussa mainita.

Pitkän tähtäyksen suunnitelma 2020-2029 on kolmisivuinen huolellisesti laadittu suunnitelma, joka on tukeutunut jäseniltä saatuihin näkemyksiin. Se käsitteli erityisesti yhdistyksen museotehtävää - arvokkaan veturi- ja vaunukaluston säilymistä jälkipolville.

Muiden tärkeiden asioiden ohella se vaati sisäsäilytyksessä pidettäväksi vain sitä tarvitsevaa kalustoa, mutta ei kalustoa jolla ei ole merkittävää arvoa eikä näkymiä - kun samanaikaisesti arvokasta kalustoa tuhoutuu vuosikymmenien ulkosäilytyksessä [kuten esimerkiksi Hv4, osa Dm9-junasta].
Samoin se korosti määrätietoisia toimia säilytyshallin aikansaamisen hyväksi.

PTS 2020-2029 hyväksyttiin syyskouksessa 1.12.2018 yksimielisesti ja kiitoksin sen laatijoita kohtaan.
Tietääkseni Pts:n suhteen ei ole tehty sen koommin mitään.
Tietääkseni sitä ei ole edes tuotu hyväksymisensä jälkeen eikä myöhemminkään hallituksen käsiteltäväksi.

Syskokouksessa läsnä ollut yhdistyksen puheenjohtaja ei esittänyt huomautuksia sitä vastaan, mutta saattoi havaita ettei tällä ollut aikomustakaan pyrkiä edistämään sen toteuttamista.

Kokous voi päättää puheenjohtajan menettäneen luottamuksensa, jos tämä laiminlyö ja jopa vastustaa yhdistyksen kokouksen tärkeän päätöksen [jota Pts epäilemättä oli] toteuttamista, eikä edes tiedota jäsenille toimimisestaan tällä tavalla.  

Myös yhdistyksen toiminnantarkastajan tehtävään kuuluu yhdistyksen kokousten päätösten toteutumisen valvonta, ja siitä seuraavat toimenpiteet joihin saattaa kuulua jopa tili- ja vastuuvapauden epääminen.



Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Mika Hakala - Heinäkuu 05, 2020, 13:04:29
HMVY:n ja sen liepeillä tapahtuvaan toimintaan on jo pidempään liitetty kolme negatiivista asiaa: epäilykset lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kiusaamiseen perustuva toimintakulttuuri ja piittaamattomuus yhdistystoiminnan pelisäännöistä. Asioista on kaivattu sekä sisäistä että ulkoista viestintää. Yhdistyksen ja hallituksen vaikenemista on perusteltu mm. sillä, että osa asioista on keskeneräisiä tai tutkinnanalaisia eikä niistä siksi voi/saa viestiä. Kaikki em. asiat ovat kuitenkin sellaisia, että niillä on valtava mainehaitta yhteisölle.

Aina voi kuitenkin viestiä. Monissa yhdistyksissä on tapana julkaista säännöllisesti kannaottoja tai "periaatteellisia julistuksia" erilaisista yhdistyksen toimialaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Em. ikäviin asioihin voidaan ottaa kantaa yksinkertaisella tavalla, ilman että joudutaan viittaamaan keskeneräisiin asioihin. Samalla voidaan ottaa etäisyyttä itse tekijöihin ja korostaa yhdistyksen arvoja.



Tässä esimerkki HMVY:n kuvitteellisen yhdistyskokouksen kannantosta ja tiedotteesta.

"HMVY:n vuoden 2020 syyskokous muistuttaa, että ihmisten fyysinen koskemattomuus on tärkeä ihmisyyden mittari. Siksi yhdistys ei hyväksy toiminnassaan minkäänlaisia ihmisten fyysiseen koskemattomuuteen liittyviä loukkauksia. On tärkeää, että rautateistä kiinnostuneet aikuiset ja lapset voivat harrastaa rauhallisin mielin yhdistyksen tiloissa ja tilaisuuksissa.

Seksuaalinen häirintä, henkinen ja fyysinen väkivalta tai kiusaaminen eivät ole yhdistyksen arvoja. Niiden osalta yhdistyksessä on nollatoleranssi. Jos tällaista käyttäytymistä ilmenee, johtaa se välittömään yhdistyksen jäsenen erottamiseen."


Se ei kuitenkaan vielä riitä, että yhteisö viestii. Viestinnässä luvatuille toimille on oltava katetta — muuten kyseessä on puhdas viestintää hyödyntävä viherpesu. Tämä tarkoittaa sitä, että negatiivinen käyttäytyminen on toden teolla kitkettävä yhdistyksestä — erotettava rötöstelijät olipa heidän asemansa yhdistyksessä mikä tahansa.

Nykyaikana jokaisen yhdistyksen olisi syytä miettiä eettisten sääntöjen laatimista — etenkin silloin, jos yhdistyksessä harjoitetaan nuorisotoimintaa. Eettisissä säännöissä on kuvattu yhdistyksen arvot ja toimintamallit — myös seuraamukset, mikäli joku rikkoo eettisiä sääntöjä.

Sekin on hyvä muistaa, että yhdistyksessä jokainen jäsen on tasa-arvoinen. Käytännössä tämä näkyy siinä, että yhdistyskokouksessa jokaisella äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni. Aika monesti yhteisössä osa jäsenistä on luontaisesti aktiiviisempia kuin muut — osa tarttuu toimeen ja tekee paljon asioita, osa vain hengailee tai ei koskaan osallistu edes sääntömääräisiin kokouksiin. Tämä voi johtaa harhakuvitelmaan, että aktiiviset ja paljon asioita tekevät voisivat käyttäyttyä eri tavalla kuin muut — ikäänkuin yhdistyksen aktiivit tai avainhenkilöt voisivat nostaa itsensä muiden yläpuolelle ja toimia omilla säännöillään. Yhdistyksessä säännöt ovat kuitenkin kaikille samat — ja tästä on myös pidettävä huolta.

Odotan mielenkiinnolla, minkälainen on HMVY:n tulevan yhdistyskokouksen kannanotto ja siitä laadittu tiedote.

Syytöksesi ovat ankarat ja täten toivon että ilman konkreettista esimerkkiä tai oikeuden päätöstä asiasta kukaan ei tämänkaltaisiin lähde mukaan.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Tuukka Ryyppö - Heinäkuu 05, 2020, 13:28:37
Syytöksesi ovat ankarat ja täten toivon että ilman konkreettista esimerkkiä tai oikeuden päätöstä asiasta kukaan ei tämänkaltaisiin lähde mukaan.

Ymmärsit ilmeisesti väärin. Kyse oli siitä, että moni jättää talkoisiin osallistumatta noiden epäilysten takia. Ne epäilykset ovat olemassa vaikka niihin ei kukaan erityisemmin lähtisi mukaan.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Mika Hakala - Heinäkuu 05, 2020, 13:34:57
Syytöksesi ovat ankarat ja täten toivon että ilman konkreettista esimerkkiä tai oikeuden päätöstä asiasta kukaan ei tämänkaltaisiin lähde mukaan.

Ymmärsit ilmeisesti väärin. Kyse oli siitä, että moni jättää talkoisiin osallistumatta noiden epäilysten takia. Ne epäilykset ovat olemassa vaikka niihin ei kukaan erityisemmin lähtisi mukaan.

Ok. Ei ole ensimmäinen kerta tämäkään väärinymmärtäminen, oli vaan pikaluvulla sangen musta-valkea ettei erhe tuntunut prosessissa olevan vaihtoehto.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri Sallinen - Heinäkuu 05, 2020, 15:12:08
Syytöksesi ovat ankarat ja täten toivon että ilman konkreettista esimerkkiä tai oikeuden päätöstä asiasta kukaan ei tämänkaltaisiin lähde mukaan.

Kyse on ennen kaikkea mielikuvista. Ne voivat olla totta, ne voivat olla osittain totta — tai niillä ei ole mitään todellisuuspohjaa. Olipa asetelma yhdistykseen liitettävien asioiden kannalta mikä tahansa, niin yhteisö voi aktiivisella viestinnällä ottaa etäisyyttä tai kielteisen näkökannan väitettyihin ilmiöihin.

Jos minkäänlaista viestintää ei harjoiteta, niin epäilys mielikuvien todellisuuspohjasta jää elämään. Samalla jää elämään sellainen mahdollisuus, että yhteisö peräti hiljaisesti hyväksyy sen ympärillä vellovat mielikuvat tai väittämät. Näistä muodostuu mainehaitta, jonka liudentamiseksi olisi syytä tehdä työtä.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Tuukka Ryyppö - Heinäkuu 05, 2020, 15:22:37
Mainehaittahan on ongelma siis siksi, että se vähentää talkoolaisten määrää merkittävästi (esim 70%)
Mainehaitan takia:
* kalustoa ei saada kunnostettua vaan se hapettuu pilalle
* tiloja ei saada pidettyä riittävän siisteinä (osittain siksi, että ne muutamat jotka kalustoa ylläpitävät, lyyhistyvät taakkansa alle, eikä siivoamiseen enää riitä voimia)
* juniin on vaikeaa saada pätevää henkilökuntaa kuten veturinkuljettajia tai konduktöörejä
* rahoituksen saaminen hankaloituu
* jos esim. kunta keksii haluta kaavoittaa alueen osin muuhun käyttöön, tämän estämiseen ei ole vaikutusvaltaa

Muitakin esimerkkejä varmasti löytyy paljon.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Iiro Laiho - Heinäkuu 05, 2020, 15:56:35
Aika ikävä sotku.

Ymmärrän, että asia on keskeneräinen ja epäilykset ovat epäilyksiä. Kuitenkin tutkinta on edennyt jo aika pitkälle. Näin rivijäsenenä toivoisin, että asiasta oltaisiin oltu huomattavasti avoimempia, kun tutkinta on kuitenkin edennyt jo niin pitkälle, että yhdistyksen tiloihin on tehty etsintä. Tällaiset asiat nyt vain eivät pysy salassa. Olisi yhdistyksen maineenkin kannalta parempi, että tilanteesta oltaisiin kerrottu avoimesti sen sijaan, että tieto vuosi julkisuuteen.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Kurt Ristniemi - Heinäkuu 05, 2020, 17:01:45
Yhdistyksen säännöissä voi olla määräyksiä yhdistyksestä erottamiseen. Niiden lisäksi yhdistyslaissa on asiasta selkeät määräykset:

14 §
Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistys voi erottaa jäsenen säännöissä mainitulla erottamisperusteella. Yhdistyksellä on kuitenkin aina oikeus erottamiseen, jos jäsen:
1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

15 §
Erottamismenettely

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan, jollei säännöissä ole toisin määrätty. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Jos erottamisesta sääntöjen mukaan päättää hallitus, voidaan säännöissä määrätä, että jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen säännöissä määrätyssä ajassa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

Säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan maksamatta.


https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503#a503-1989


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri P. Pentikäinen - Heinäkuu 05, 2020, 20:37:57
HMVY:n sääntöjen mukaan erottamisesta päättää hallitus, ja säännöt ovat varoituksineen varsin helläkätiset mahdollisia rajujakin kiusaamistapauksia ajatellen. Nollatoleranssia ei ole mihinkään, vaan tekojen vaaditaan tapahtuneen "toistuvasti". Esimerkiksi vuoden 2014 törkeästä kiusaamisepisodista annettiin vain muodolliset rangaistukset.

"Yhdistyksen hallitus voi antaa enemmistön päätöksellä varoituksia, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai hän toimii yhdistyksen toimintaperiaatteita vastaan.

Varoitus on annettava kirjallisena ja siinä on mainittava varoituksen syy. Jouduttaessa toistuvasti antamaan samalle jäsenelle varoituksia, on hallituksella oikeus erottaa jäsen. Toistuvaksi katsotaan kaksi kpl varoituksia vuoden sisällä.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen asiassa kirjallisesti."


Kun yksi nuori jäsen on tuonut esiin, että häneen kohdistuneessa kiusaamistilanteessa on ollut läsnä kaksi hallituksen jäsentä, tilanne on varsin synkkä. Hallituksen pitäisi olla taho, joka arvioi yhdistystä vahingoittavaa toimintaa, ja sen pitäisi olla uskottava hoitamaan tätä sääntöjen määräämää tehtävää.

Henkilö, joka osallistuu tai seuraa sivusta kiusaamista puuttumatta siihen, ei ole lainkaan sopiva hallituksen jäseneksi. Jos näin tosiaan on tapahtunut, kyseisten henkilöiden kannattaisi itse tehdä johtopäätökset saman tien. Niin hallituksen kuin yhdistyksen jäsenyydestä.

Rikosepäilyn salaamisesta syntyneen keskustelun myötä on avautunut, millaista kiusaamiskulttuuria yhdistyksessä on. Kun olin yhteydessä erään kiusatun vanhempaan, tämä kertoi soittaneensa useille yhdistyksen "aikuisille" jäsenille vaatien kiusaamiseen puuttumista. Tämä ei ole johtanut mihinkään, vaan kiusaaminen on jatkunut.

Jos yhdistyksen jäsenet haluavat toiminnan normalisointia ja uutta alkua, se ei toteudu tyhjillä ilmaa puhdistavilla keskusteluilla tai kosmeettisilla henkilövaihdoksilla, joita sitten jo seuraavassa kokouksessa juntataan takaisin entiselleen. Kaikki yhdistykseen pesiytyneet poikkeukselliset toimintakulttuurit pitää kokonaan lopettaa. Se tarkoittaa myös kyseisistä rakennelmista asemansa hankkineiden väistymistä.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Mika Hakala - Heinäkuu 05, 2020, 21:28:43
Syytöksesi ovat ankarat ja täten toivon että ilman konkreettista esimerkkiä tai oikeuden päätöstä asiasta kukaan ei tämänkaltaisiin lähde mukaan.

Kyse on ennen kaikkea mielikuvista. Ne voivat olla totta, ne voivat olla osittain totta — tai niillä ei ole mitään todellisuuspohjaa. Olipa asetelma yhdistykseen liitettävien asioiden kannalta mikä tahansa, niin yhteisö voi aktiivisella viestinnällä ottaa etäisyyttä tai kielteisen näkökannan väitettyihin ilmiöihin.

Jos minkäänlaista viestintää ei harjoiteta, niin epäilys mielikuvien todellisuuspohjasta jää elämään. Samalla jää elämään sellainen mahdollisuus, että yhteisö peräti hiljaisesti hyväksyy sen ympärillä vellovat mielikuvat tai väittämät. Näistä muodostuu mainehaitta, jonka liudentamiseksi olisi syytä tehdä työtä.

Katso vain, ettet ota mitään kunnianloukkaus syytettä itsellesi. Jätän tuon rikosnimikkeen aina ensisijaisesti mainitsematta, koska sillä taitaa olla käänteinen vaikutus, loukkaantumiselle tietoinen herkistyminen.

Metoon kaltaiselle ilmiölle olisi selvästi kysyntä tuossa piirissä, mutta näissä ilmiöissäkin tuntuu aina olevan naivi ylilyönnin haitta, ettei niitä voi kannattaa jos vähänkään päässä liikkuu mitään.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Miko Ojala - Heinäkuu 05, 2020, 23:50:32
HMVY:n sääntöjen mukaan erottamisesta päättää hallitus, ja säännöt ovat varoituksineen varsin helläkätiset mahdollisia rajujakin kiusaamistapauksia ajatellen. Nollatoleranssia ei ole mihinkään, vaan tekojen vaaditaan tapahtuneen "toistuvasti". Esimerkiksi vuoden 2014 törkeästä kiusaamisepisodista annettiin vain muodolliset rangaistukset.

"Yhdistyksen hallitus voi antaa enemmistön päätöksellä varoituksia, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai hän toimii yhdistyksen toimintaperiaatteita vastaan.

Varoitus on annettava kirjallisena ja siinä on mainittava varoituksen syy. Jouduttaessa toistuvasti antamaan samalle jäsenelle varoituksia, on hallituksella oikeus erottaa jäsen. Toistuvaksi katsotaan kaksi kpl varoituksia vuoden sisällä.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen asiassa kirjallisesti."


Kun yksi nuori jäsen on tuonut esiin, että häneen kohdistuneessa kiusaamistilanteessa on ollut läsnä kaksi hallituksen jäsentä, tilanne on varsin synkkä. Hallituksen pitäisi olla taho, joka arvioi yhdistystä vahingoittavaa toimintaa, ja sen pitäisi olla uskottava hoitamaan tätä sääntöjen määräämää tehtävää.

Henkilö, joka osallistuu tai seuraa sivusta kiusaamista puuttumatta siihen, ei ole lainkaan sopiva hallituksen jäseneksi. Jos näin tosiaan on tapahtunut, kyseisten henkilöiden kannattaisi itse tehdä johtopäätökset saman tien. Niin hallituksen kuin yhdistyksen jäsenyydestä.

Rikosepäilyn salaamisesta syntyneen keskustelun myötä on avautunut, millaista kiusaamiskulttuuria yhdistyksessä on. Kun olin yhteydessä erään kiusatun vanhempaan, tämä kertoi soittaneensa useille yhdistyksen "aikuisille" jäsenille vaatien kiusaamiseen puuttumista. Tämä ei ole johtanut mihinkään, vaan kiusaaminen on jatkunut.

Jos yhdistyksen jäsenet haluavat toiminnan normalisointia ja uutta alkua, se ei toteudu tyhjillä ilmaa puhdistavilla keskusteluilla tai kosmeettisilla henkilövaihdoksilla, joita sitten jo seuraavassa kokouksessa juntataan takaisin entiselleen. Kaikki yhdistykseen pesiytyneet poikkeukselliset toimintakulttuurit pitää kokonaan lopettaa. Se tarkoittaa myös kyseisistä rakennelmista asemansa hankkineiden väistymistä.

Yhdistyksen säännöt pitää ainakin tältä osin laittaa uusiksi.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Kurt Ristniemi - Heinäkuu 06, 2020, 05:28:11
HMVY:n sääntöjen mukaan erottamisesta päättää hallitus...

Kuten jo edellä totesin, yhdistyslain mukaan yhdistyksen jäsenen erottaminen voidaan tehdä yhdistyksen säännöistä piittaamatta, jos jäsen:
1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Timo Salminen - Heinäkuu 06, 2020, 07:40:24
HMVY:n sääntöjen mukaan erottamisesta päättää hallitus, ja säännöt ovat varoituksineen varsin helläkätiset mahdollisia rajujakin kiusaamistapauksia ajatellen. Nollatoleranssia ei ole mihinkään, vaan tekojen vaaditaan tapahtuneen "toistuvasti". Esimerkiksi vuoden 2014 törkeästä kiusaamisepisodista annettiin vain muodolliset rangaistukset.


Yhdistyksen säännöt pitää ainakin tältä osin laittaa uusiksi.

Koska hallituksen pitää ensin valmistella sääntömuutos ja sen jälkeen se vaatii kahden kolmasosan enemmistön tuen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, edessä on eräänlainen tulppa. Tietysti jos hallituksen kokoonpano muuttuu sellaiseksi, että ilmapiiri siellä alkaa suosia muutosta, asia on toinen. Eettisten toimintaohjeiden laatimista voisi esittää syyskokouksessa vaikka lisäyksenä toimintasuunnitelmaan, jolloin hallituksella olisi ainakin jonkinlainen vastuu viedä asiaa eteenpäin.

Tänä vuonna näyttää olevan vuorossa pj:n, vpj:n, sihteerin, rahastonhoitajan ja varajäsenen valinta. Ehkä varajäsentä lukuun ottamatta mihinkään noista tehtävistä ei varmaan ole kovin helppoa löytää halukkaita. HMVY:n tapaisessa yhdistyksessä, jonka toiminta on laajaa, varsinkin sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät ovat nimittäin todennäköisesti ihan oikeasti työläitä. Tämä näin rivijäsenen näkökulmasta pohdiskeltuna.

Pitääköhän hallitukselle esitettävän epäluottamuksenkin mennä yleiskokoukseen hallituksen oman valmistelun kautta??? Vaikka olen ollut mukana muutaman yhdistyksen toiminnassa, yhdessä puheenjohtajanakin, moinen asia ei ole missään niistä koskaan ajankohtaistunut. (Ei, en totisesti ole pyrkimässä HMVY:n enkä minkään muunkaan yhdistyksen puheenjohtajaksi. Se yksi viisivuotinen pj-pesti eräässä hyvin sopuisassa yhdistyksessä riitti loppuiäkseni. :) )


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Kurt Ristniemi - Heinäkuu 06, 2020, 08:59:22
Pitääköhän hallitukselle esitettävän epäluottamuksenkin mennä yleiskokoukseen hallituksen oman valmistelun kautta???

Ei pidä.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri Sallinen - Heinäkuu 06, 2020, 09:01:19
Eettisten toimintaohjeiden laatimista voisi esittää syyskokouksessa vaikka lisäyksenä toimintasuunnitelmaan, jolloin hallituksella olisi ainakin jonkinlainen vastuu viedä asiaa eteenpäin.

Eettisten sääntöjen laatimista ei kannata jättää yksin hallituksen tehtäväksi. Eettisille säännöille saadaan pari pykälää raskaampi painoarvo, mikäli yhdistyskokous päättää valita sitä varten erillisen — hallituksesta riippumattoman — työryhmän. Työryhmälle annettaisiin joku toimiaika, jonka jälkeen esitys tuodaan yhdistyskokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Tällainen työryhmä olisi vastuussa työstään suoraan yhdistyskokoukselle.

HMVY:n tapaisessa yhdistyksessä, jonka toiminta on laajaa, varsinkin sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät ovat nimittäin todennäköisesti ihan oikeasti työläitä.

Jos joku hallinnollinen tehtävä on osoittautunut kuormittavaksi, niin silloin kannattaa valita esimerkiksi kaksi sihteeriä, joiden kesken tehdään työnjako. Rahastonhoitajuuden osalta kannattaa miettiä ulkopuolisen tilitoimiston käyttöä. Tilitoimistojen veloitukset ovat nykyään peräti edullisia — samalla tilit tulevat hoidettua taiteen sääntöjen mukaisesti ja hallituksen resursseja vapautuu muihin tehtäviin.

Pitääköhän hallitukselle esitettävän epäluottamuksenkin mennä yleiskokoukseen hallituksen oman valmistelun kautta?

Ei tarvitse — sitä paitsi hallitus olisi jäävi valmistelemaan tällaista esitystä  :D Epäluottamus tulee osoitettua hyvin konkreettisesti uuden hallituksen valintatilanteessa: yhtäkään vanhaa hallituksen jäsentä ei silloin valita uudelle kierrokselle. Epäluottamus todennäköisesti tulee parhaiten esille kokousedustajien puheenvuorojen kautta.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri P. Pentikäinen - Heinäkuu 06, 2020, 19:51:08
Kokous voi katsoa perusteiksi epäluottamukselle esimerkiksi:

...

- Yhdistyksen kokousten päätösten laiminlyöminen. Kokouksiin on viime vuosina tuotu sääntömääräisten asioiden lisäksi vain syyskokoukseen 1.12.2018 HMVY:n pitkän ajan toimintasuunnitelma. Olipa kevätkokouksen lykkääntymistä edeltäneestä kokouskutsusta vieläpä jätetty pois kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu ehdotusasia, joka sääntöjen mukaan olisi kuulunut kutsussa mainita.

Pitkän tähtäyksen suunnitelma 2020-2029 on kolmisivuinen huolellisesti laadittu suunnitelma, joka on tukeutunut jäseniltä saatuihin näkemyksiin. Se käsitteli erityisesti yhdistyksen museotehtävää - arvokkaan veturi- ja vaunukaluston säilymistä jälkipolville.

Muiden tärkeiden asioiden ohella se vaati sisäsäilytyksessä pidettäväksi vain sitä tarvitsevaa kalustoa, mutta ei kalustoa jolla ei ole merkittävää arvoa eikä näkymiä - kun samanaikaisesti arvokasta kalustoa tuhoutuu vuosikymmenien ulkosäilytyksessä [kuten esimerkiksi Hv4, osa Dm9-junasta].
Samoin se korosti määrätietoisia toimia säilytyshallin aikansaamisen hyväksi.

PTS 2020-2029 hyväksyttiin syyskouksessa 1.12.2018 yksimielisesti ja kiitoksin sen laatijoita kohtaan.
Tietääkseni Pts:n suhteen ei ole tehty sen koommin mitään.
Tietääkseni sitä ei ole edes tuotu hyväksymisensä jälkeen eikä myöhemminkään hallituksen käsiteltäväksi.

Syskokouksessa läsnä ollut yhdistyksen puheenjohtaja ei esittänyt huomautuksia sitä vastaan, mutta saattoi havaita ettei tällä ollut aikomustakaan pyrkiä edistämään sen toteuttamista.

Kokous voi päättää puheenjohtajan menettäneen luottamuksensa, jos tämä laiminlyö ja jopa vastustaa yhdistyksen kokouksen tärkeän päätöksen [jota Pts epäilemättä oli] toteuttamista, eikä edes tiedota jäsenille toimimisestaan tällä tavalla.  

Myös yhdistyksen toiminnantarkastajan tehtävään kuuluu yhdistyksen kokousten päätösten toteutumisen valvonta, ja siitä seuraavat toimenpiteet joihin saattaa kuulua jopa tili- ja vastuuvapauden epääminen.
Erkin mainitseman PTS:n kohtalo on tyypillinen esimerkki yhdistyksessä tapahtuvasta ns. rakenteellisesta kiusaamisesta. Pitkän tähtäimen suunnitelma on normaalia yhdistystoimintaa, mutta HMVY:ssä sen liepeillä leijui koko ajan negatiivisuus sitä kohtaan, että yhdistyksen tulevaisuudesta pyritään päättämään demokraattisesti ja yhdessä. Ikuista virkaansa hoitava puheenjohtaja ja yhdistyksen omakseen ottanut sisäpiiri ovat tottuneet siihen, että pitkän tähtäimen suunnittelu - jos sitä ylipäätään on olemassa - tapahtuu yhden ihmisen päässä.

Demokraattisesti laaditussa PTS:ssä tehtiin aivan oikeita havaintoja siitä, että yhdistyksellä on resursseihin nähden aivan liian paljon kalustoa, ja sen suojaus on puutteellista. Vähäisetkin puheet kalustomassan rajaamisesta kuitenkin hermostuttivat tahoja, jotka ovat tottuneet päättämään nämä asiat keskenään. Niissä päätöksissä on aina ollut lopputulos, että kalustomäärä kasvaa jatkuvasti, eikä edes kaluston suojaukseen ole resursseja.

Kuten Erkki toteaa, PTS kuitenkin hyväksyttiin, samalla todeten, että sen konkretisoimiseksi laaditaan kalustolajikohtaiset luettelot siitä, mitä tehdään ja mistä luovutaan. Vaikka hallituksen tehtävä on Yhdistyslain mukaan viedä yleiskokouksissa päätetyt asiat täytäntöön, kalustolinjausten tekemistä ei ole käynnistetty. PTS jäi siis tyhjäksi paperiksi, jonka tekemisellä ei ollut mitään merkitystä.

Tällainen demokraattisesti tehtyjen päätösten vesittäminen on kiusaamisen yksi laji HMVY:ssä. PTS:n kohtalo on myös käytännön esimerkki siitä, mitä vahinkoa HMVY:n epänormaalista harvainvaltiusjärjestelmästä tulee rautatiehistorian tallentamiselle. Ihmisiä lähtee toiminnasta epämotivoituneina palvelemaan tällaista hämärää valtarakennelmaa, tuoreimpana esimerkkinä Dm9-projektin hyytyminen.

PTS:n lisäksi monia yhdessä tehtyjä päätöksiä on vesitetty mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla. Epämieluisan hankkeen päällystakiksi ja portinvartijaksi voidaan yhtäkkiä perustaa joku virka, jonka tarpeellisuudesta ei ole ollut mitään keskustelua. Viranhoitaja sitten käytännössä estää aloitetun hankkeen etenemisen. Tai ei-miellyttävät ja poliisitutkintaa avustaneet viranhoitajat saattavat kuulla, että heidät on hallituksen kokouksessa pidetyllä monologilla päätetty vaihtaa toiseen henkilöön, kuten helmikuussa 2020 tapahtui.

Mikäli tätä rakenteellista kiusaamisjärjestelmää ei pureta ja hävitetä totaalisesti, yhdistyksen tulevaisuus on nykyistäkin surkeampi.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Jouni Halinen - Heinäkuu 06, 2020, 21:10:39
Alkuun: en ole itse ollut koskaan tekemisissä minkään R-harrastuspiirien kanssa (vain ollut kirjaantuneena Vorgkiin). Kerran olen matkustanut (2001) Porvooseen lätällä ja kerran Hämeenlinnaan (1996) höyryvetoisella junalla.

Nyt kun tämä asia on saanut täällä aikamoiset kierrokset ja laajan polveilevan keskustelun, ja on alkanut nyt junnaamaan paikollaan (aiheena HMVY yhdistyksen omat säännöt + yhdistyksiä koskevat yleiset säännöt).'

Eikö nyt olisi kaikkein fiksuinta. että nostetaan ”kissa pöydälle”. Eli tänne tai yhdistyksen omille sivuille ilmeistyisi seuraava tiedoite. Saatas joku roti tähän asiaan. On tää harjastaja sakki kyllä aikaisen riitaisaa porukkaa, en voi muuta sanoa.

HMVY:n hallituksen tiedoite.
 
HMVY Ry:n hallitus on pitänyt xx.cc.bbbb kokouksen (Videokokous)

Kokouksessa käsiteltiin alkuun yhdistyksen yhteen hallituksen jäseneen kohdistuva vakava rikosepäily. Tutkintä on (tammikuusta 2019) ollut ja edelleen poliisin tutkinnassa.  Siihen hallitus ei ota mitään kantaa.

JH lisäys: Syyttäjä siitä sitten aikoinaan tiedoittaa sen verran kuin laki tämänkaltaisissa tapauksissa sallii, siis jos tutkinta johtaa käräjille.
 
Edelleen tiedoitteessa: Vaikka asia ei kohdistu suoraan yhdistyksen toimintaan, voi se kuitenkin aiheuttaa yhdistykselle vakavaa mainehaittaa. esim. yhdistyksen alaikäisten  jäsenien vanhempien suunnasta. Todettiin myös, että yhdistykselle pitää saada pikaisesti eettiset ohjeet. Asia otetaan alustavaan käsittelyyn kevätkokouksessa varsinaisena asiana.
 
Kun tämä oli kokouksessa keskusteltu ja todeksi todettu, niin kyseinen hallituksen jäsen ilmoitti, että hän pidättäytyy samantien kaikesta yhdistyksen toiminnasta ja asettää hallituspaikkansa täytettäväksi yhdistyksen kevätkokouksessa.
 
Lisäksi päätettiin että koronan vuoksi peruttu kevätkokous pidetään rr.yy.xxxx kello jj.yy ja siitä ilmoitetaan asianmukaisesti yhdistyksen jäsenille. Ja koska tulevan hallituksen valintaan vaikuttaa ratkaisevasti edellä mainitti vakava rikosepäily, niin päätettiin että kokouskutsussa se ilmoitetaan käsiteltäväksi varsinaisena asiana (ei kohdassa muut asiat), ennenkuin tuleva (uusi) hallitus valitaan.

Jos hallitus ei saa kevätkokousta aikaan niin sehän voidaan pitää 2 tuntia (se on kai yhdistyksen sääntöjen mukaan ehdoton takaraja) ennen kuin pidetään syyskokous, näin säästyy jäsenten aikaa ja matkakuluja.

Kokous päättyi kello ss.öö

Läppärin ääressä olleet hallituksen jäsenet:

Kimmo Alanko, Tino Sahisalmi, Tuomas Myllylä, Mauri Lagerstedt, Jani Niemelä, Niko Padatsu ja Lasse Tauriainen, Lähde: HMVY:n nettisivut.

Ja jos HMVY:n hallitus ei asiaa täällä halua ilmoittaa, niin katsoa voi käydä yhdistyksen sivuilla (josko tiedoite sinne ilmestyy) osoitteessa    

 http://www.hmvy.fi/wp/ajankohtaista/

 Ps. Jos ei toimita ylläolevan mukaan, niin yhdistyksen ”kevät kokouksesta” tulee kyllä aikamoiset ”bakkanaalit”, eli siellä ei varmaan keskustella muusta kuin tästä rikosepäilystä ja haetaan nimeä ko. henkilölle (jos sitä ei vielä joku tiedä). Eli kun saataisiin edellä olevan mukaista ennakkotietoa, niin kokous voisi pysyä jonkinlaisessa ”kuosissa”.
 
Jouni Halinen


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Jouni Halinen - Heinäkuu 06, 2020, 21:56:47
Vielä lisäys. Kevätkokouksessa ei tarvitse käsitellä itse asiassa ollenkaan "vakavaa rikosepäilyä" sen voisi vaikka sijoittaa "osioon muut asiat", jos joku kuitenkin haluaa keskustella aiheesta, Ao. henkilö kun on siirtynyt "takavasemmalle" jo ennen ko. kokousta ja hänen(kin) tilalleen on valittu kokouksessa uusi henkilö, eli asia on käsitelty yhdistyksen osalta loppuun. Pl. ne eettiset ohjeet. Käyttöönhän voitaisiin ottaa sama käytäntö kun kaikkien lapsien kanssa työskentelevien  (ainakin kuntasektorilla) kohdalla toimitaan eli poliisin todistus että mitä henkilö on "puuhastellut" ao. sektorilla.

Eli hallituksen pitämässä kokouksessa todetut asiat ja siitä avoin tiedottaminen johtaa siihen, että kevätkokeus väki tietää jo ennen ko. kokousta että ao. henkilö ei vaikuta yhdistyksessä enää millään tasolla. Ja eihän yhdistyksen kokous ole mikään tuomioistuin.

Malmin lentokentällä toimivasssa yhdistyksessä tilanne meni niin pitkälle, että yhdelle erotetulle jäsenelle annettiin kirjallinen ukaasi tulla lentokenttäalueelle laisinkaan. Tämähän ei tietenkään ole laillista.



Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Jouni Halinen - Heinäkuu 07, 2020, 00:09:02

Jos HMVY hallitus katsoo, että se ei voi toimittaa ylläolevan kaltaista kokouksensa pöytäkirjaa julkisuuteen (ei kai siinä kuitenkaan ole mitään laillista estettä sinäänsä??), niin sen voisi lähettää ainakin ko. kokouksen jälkeen pikapikaa S-postitse noin 500 sadalle jäsenelleen, josta joku jäsen sitten referoi pääkohdat tänne. Eli vaikka vain tiedon siitä että tutkinnan alla oleva henkilö (ilman henkilön nimeä) on lopettanut kaikki toimintansa yhdistyksessä ja ilmoittanut että ei pyri enää yhdistyksen hallitukseen. Tämäkin hiukan rauhoittaisi tilannetta.

Varsinaisessa kevätkokouksessa asiasta voitaisiin kirjata varsinaisiin asioihin. "Yhdistyksen nykyiseen hallitukseen kuuluvaan "Ville Vallattomaan" (voin olla aika varma, että hän ei itse ilmaannu paikalle) kohdistuu vakava rikosepäily. Hän on ilmoittanut lopettavansa kaiken toiminnan yhdistyksessä, ja näin ollen hän ei asetu enää ehdolle yhdistyksen hallitukseen. Muuta lisättävää hänellä ei ole, asia on poliisitutkinnassa ja tiedottamisen tulee aikoinaan hoitamaan yleinen syyttäjä" (jos tapaus etenee aikanaan käräjäoikeuteen). Ville Vallaton on antanut luvan edelliseen lausuntoon. Tämän jälkeen kokouksen puheenjohtaja kysyy että sopiiko arvon kokousväelle, että asiaa käsitellään laajemmin kohdassa muut esille tulleet asiat.

Tämän jälkeen käsitellään alustavasti  eettinen ohjeistus ja valittaan yhdistykselle hallitus ja käsitellään muut varsinaiset kevätkokoukselle kuuluvat asiat. Tämän jälkeen ns. "antaa palaa" vapaasti aiheena vakava rikosepäily. Voitaisiin myös vapaasti keskustella yhdistyksen erittäin tulehtuneesta ilmapiiristä, ja mitä asialle voitaisiin tehdä?. Keskusteluun tietenkin vaikuttaa kutka henkilöt on hetkeä aikaisemmin valittu uuteen hallitukseen vetämään yhdistystä "suonsilmästä kuivalle maalle", Hehän ovat saaneet juuri yhdistyksen jäseniltä täyden "luottamuslauseen" ja entinen hallitus on ns. "menneen talven lumia". Eli kaikkinensa käännettäisiin fokus tulevaisuuteen, ja todettaisiin "että menneet ovat menneitä".

   


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Pekka V. Puhakka - Heinäkuu 07, 2020, 09:34:12
Eettisten toimintaohjeiden laatimista voisi esittää syyskokouksessa vaikka lisäyksenä toimintasuunnitelmaan, jolloin hallituksella olisi ainakin jonkinlainen vastuu viedä asiaa eteenpäin.

Eettisten sääntöjen laatimista ei kannata jättää yksin hallituksen tehtäväksi. Eettisille säännöille saadaan pari pykälää raskaampi painoarvo, mikäli yhdistyskokous päättää valita sitä varten erillisen — hallituksesta riippumattoman — työryhmän. Työryhmälle annettaisiin joku toimiaika, jonka jälkeen esitys tuodaan yhdistyskokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Tällainen työryhmä olisi vastuussa työstään suoraan yhdistyskokoukselle.

Petrin yo. huomautus on olennainen koska ainakaan yhdistyksen nykyinen hallitus ei ole sopiva taho laatimaan eettisiä ohjeita. Rikosepäilyä on käsitelty hallituksessa esteellisenä, ja esteellisten määrän takia ei ole selvää, onko hallitus edes toimintakykyinen asiassa. Mikäli hallituksen jäseniä on tosiaan ollut mukana myös äskettäisessä alaikäisen kiusaamistilanteessa, hallituksen uskottavuus eettisten ohjeiden tekijänä on hyvin heikko.

Eettisten ohjeiden tekeminen on kyllä yksi ensimmäisiä toimenpiteitä, jos yhdistys ottaa uuden alun puhtaalta pöydältä, ja nykyinen kulttuuri sekä siihen liittyvä valtakoneisto siivotaan yhdistyksestä.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Miko Rautiainen - Heinäkuu 07, 2020, 09:45:05
Jouni H, oletko ottanut viesteissäsi huomioon syyttömyysolettamaa? Jos epäilyt todetaan aiheettomiksi, miltä yhdistyksen toiminta silloin näyttää?


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Mikko Nyman - Heinäkuu 07, 2020, 11:34:55
Jouni H, oletko ottanut viesteissäsi huomioon syyttömyysolettamaa? Jos epäilyt todetaan aiheettomiksi, miltä yhdistyksen toiminta silloin näyttää?

Mikä tässä on ongelma? Jos – ja kaiketi kun – yhdistyksestä on paljastunut näin hämmästyttävän suuri joukko asioita, jotka eivät liity millään tavalla rautatieharrastukseen, niin mikä estää hallitusta jääväämästä itsensä päätöksenteosta siihen asti, kunnes koko sotku on selvitetty?

Tästä ketjusta on myös käynyt ilmi, ettei itse yhdistystä epäillä mistään rikoksesta, mutta yhdistyksen hallituksen jäsentä epäillään. Tästä asiasta vaikeneminen yhdistyksen hallituksen toimesta osoittaa täydellistä piittaamattomuutta moraalista, etiikasta ja yleisesti hyväksytyistä käytöstavoista.

Itse en ole yhdistyslain asiantuntija, mutta näin maalaisjärjellä ajatellen toiminnassa on hyvin paljon petraamisen varaa.

Lienee sanomattakin selvää, että mitä enemmän yhdistyksen hallitus yrittää selittää epätoivoisesti asioita, se ajaa todellisuudessa hallituksen ja sitä kautta myös yhdistyksen entistäkin omituisempaan valoon.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Jouni Halinen - Heinäkuu 07, 2020, 11:54:29
Miko R Jos luit kirjoitukseni kokonaat, niin havaitsitko sielä seuraavaa:

 "Yhdistyksen nykyiseen hallitukseen kuuluvaan "Ville Vallattomaan"  kohdistuu vakava rikosepäily. Hän on ilmoittanut lopettavansa kaiken toiminnan yhdistyksessä, ja näin ollen hän ei asetu enää ehdolle yhdistyksen hallitukseen. Muuta lisättävää hänellä ei ole, asia on poliisitutkinnassa ja tiedottamisen tulee aikoinaan hoitamaan yleinen syyttäjä" (jos tapaus siis etenee aikanaan käräjäoikeuteen). ”Ville Vallaton on antanut luvan edelliseen lausuntoon”.
 
Voin olla aika varma, että hän ei itse ilmesty paikalle, eli viimeistään 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista kaikki paikalla olijat tietävät kuka on tämä ”villevallaton” eli hän on se  nykyisen hallituksen jäsen joka ei ole ilmaantunut paikalle.

 Miko: lue kaikki yhden viikon iltapäivälehdet läpi, niin havaitset, että sielä ei paljon ”syyttömyysolettamasta” piitaata, ei tarvita kuin jokin nimetön vinkki, niin jo ”syyllisen” kuva on lehtien etusivuilla, ja tuomiokin julistetaan saman tien ”lapsen törkeä raiskaus, tuomio 6 vuotta ehdotonta”.
Mikkokin edellisessä kommentissa nosti ”oikean kissan pöydälle” eli Haapavetisen metsäkissan joka tykkää jahdata hiiriä yhdistyksen mailla, ja tarkkailee siinä samalla yhdistyksen hallituksen virkatoimia.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri Sallinen - Heinäkuu 07, 2020, 13:30:06
Jos epäilyt todetaan aiheettomiksi, miltä yhdistyksen toiminta silloin näyttää?

Samalta kuin tähänkin asti. Yhdistyksen ympärille jää vellomaan epäasialliseen käyttäytymiseen ja toimintaan liittyvien epäilysten sumuverho. Näistä pääsee eroon vain sanoutumalla selväsanaisesti irti kaikesta epäilyksiä aiheuttavasta toiminnasta ja pitämällä huolen siitä, että mikään toiminnassa ei synnytä uusia epäilyksiä.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Timo Salminen - Heinäkuu 07, 2020, 14:39:34
epäilysten sumuverho. Näistä pääsee eroon vain sanoutumalla selväsanaisesti irti kaikesta epäilyksiä aiheuttavasta toiminnasta ja pitämällä huolen siitä, että mikään toiminnassa ei synnytä uusia epäilyksiä,

ja jos hallituksella on puhtaat jauhot pussissaan, tämä ei ole sille mikään ongelma, mutta jos taas ei ole...


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Juhani Pirttilahti - Heinäkuu 07, 2020, 15:11:49
Jouni H, oletko ottanut viesteissäsi huomioon syyttömyysolettamaa? Jos epäilyt todetaan aiheettomiksi, miltä yhdistyksen toiminta silloin näyttää?

Syyttömyysolettama on kyllä ihmisoikeuksien kannalta keskeinen periaate. Sitä se kuitenkaan ei tarkoita, että kaikkien pitäisi teeskennellä, että mitään väärää ei ole koskaan tapahtunut.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Mikko Nyman - Heinäkuu 07, 2020, 23:32:30
Jouni H, oletko ottanut viesteissäsi huomioon syyttömyysolettamaa? Jos epäilyt todetaan aiheettomiksi, miltä yhdistyksen toiminta silloin näyttää?

Syyttömyysolettama on kyllä ihmisoikeuksien kannalta keskeinen periaate. Sitä se kuitenkaan ei tarkoita, että kaikkien pitäisi teeskennellä, että mitään väärää ei ole koskaan tapahtunut.

Näin.

Onko HMVY:n hallituksella edelleenkään mitään kommentoitavaa?


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Iiro Laiho - Heinäkuu 08, 2020, 21:17:00
Eettisten toimintaohjeiden laatimista voisi esittää syyskokouksessa vaikka lisäyksenä toimintasuunnitelmaan, jolloin hallituksella olisi ainakin jonkinlainen vastuu viedä asiaa eteenpäin.

Eettisten sääntöjen laatimista ei kannata jättää yksin hallituksen tehtäväksi. Eettisille säännöille saadaan pari pykälää raskaampi painoarvo, mikäli yhdistyskokous päättää valita sitä varten erillisen — hallituksesta riippumattoman — työryhmän. Työryhmälle annettaisiin joku toimiaika, jonka jälkeen esitys tuodaan yhdistyskokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Tällainen työryhmä olisi vastuussa työstään suoraan yhdistyskokoukselle.

HMVY:n tapaisessa yhdistyksessä, jonka toiminta on laajaa, varsinkin sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät ovat nimittäin todennäköisesti ihan oikeasti työläitä.

Jos joku hallinnollinen tehtävä on osoittautunut kuormittavaksi, niin silloin kannattaa valita esimerkiksi kaksi sihteeriä, joiden kesken tehdään työnjako. Rahastonhoitajuuden osalta kannattaa miettiä ulkopuolisen tilitoimiston käyttöä. Tilitoimistojen veloitukset ovat nykyään peräti edullisia — samalla tilit tulevat hoidettua taiteen sääntöjen mukaisesti ja hallituksen resursseja vapautuu muihin tehtäviin.

Pitääköhän hallitukselle esitettävän epäluottamuksenkin mennä yleiskokoukseen hallituksen oman valmistelun kautta?

Ei tarvitse — sitä paitsi hallitus olisi jäävi valmistelemaan tällaista esitystä  :D Epäluottamus tulee osoitettua hyvin konkreettisesti uuden hallituksen valintatilanteessa: yhtäkään vanhaa hallituksen jäsentä ei silloin valita uudelle kierrokselle. Epäluottamus todennäköisesti tulee parhaiten esille kokousedustajien puheenvuorojen kautta.
Jep. Nykyisen hallituksen uskottavuus eettisten sääntöjen laatijana on heikko. Sitten pitää myös miettiä sitä, pitäisikö sääntöjen valvomista varten perustaa joku erillinen komitea. Sekin olisi noin yleisesti hyvin epäuskottavaa, jos vaikka yhdistyksen hallitus tutkisi oman toimintansa ja toteaisi, ettei mitään moitittavaa olisi tapahtunut...


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Mikko Nyman - Heinäkuu 11, 2020, 14:44:03
Kuulin taas kummia, mutta mikään ei toisaalta enää yllätä tässä vyyhdissä. Ohessa muutama ranskalainen viiva tuoreimmista tiedoistani:

– Haapamäen museovarikolle tehdystä kotietsinnästä ei erään henkilön mielestä olisi saanut kertoa kenellekään mitään, sillä rikoksesta epäilty henkilö omaa kuulemma niin laajat verkostot rautatieskenessä. Kun kysyin, tarkoittaako tämä sitä, että epäilty henkilö saa käytännössä jatkaa toimintaansa entiseen malliin, koska hän on korvaamaton, vastaus oli "Näin se valitettavasti on".
– Haapamäellä on jatkunut erään henkilön fyysinen ja henkinen pahoinpitely yhtämittaisesti usean vuoden ajan.
– Haapamäellä on välitetty unilääkkeitä ja alkoholia alaikäisille jäsenille erään henkilön toimesta vuosikaudet.

Vaikka itse olen ollut mukana rautatieharrastuksessa noin 30 vuotta, en olisi koskaan voinut kuvitellakaan, että asioiden tila voi todellisuudessa olla tällainen.

Paheksunta on hyvin lievä ilmaus siitä, millaista myötätuntoa tunnen kyseistä toimintaa kohtaan.

Hävetkää. Jokainen tekijä.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Roope Prusila - Heinäkuu 11, 2020, 15:05:08
Kuulin taas kummia, mutta mikään ei toisaalta enää yllätä tässä vyyhdissä. Ohessa muutama ranskalainen viiva tuoreimmista tiedoistani:

– Haapamäen museovarikolle tehdystä kotietsinnästä ei erään henkilön mielestä olisi saanut kertoa kenellekään mitään, sillä rikoksesta epäilty henkilö omaa kuulemma niin laajat verkostot rautatieskenessä. Kun kysyin, tarkoittaako tämä sitä, että epäilty henkilö saa käytännössä jatkaa toimintaansa entiseen malliin, koska hän on korvaamaton, vastaus oli "Näin se valitettavasti on".


Mites tämä menikään sen kanssa mitä Jussi Laukkanen kirjoitti, että tekstin pätkä on laiton jos sen perusteella voi pystyä päättelemään, kuka on rikoksesta epäilty henkilö... Ei, en kerro nimiä, mutta itselleni ikävä kyllä tuli tämän perusteella muutama mieleen.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Jussi Laukkanen - Heinäkuu 11, 2020, 15:28:46
Tämä tilanne on äärimmäisen ikävä. On itsestään selvää, että väärinkäytöksiä ei pidä piilotella eikä ainakaan lakaista maton alle. Jos niin tehtäisiin, eivät ongelmat korjaantuisi. Siksi keskustelulle halutaan antaa mahdollisuus. Toisaalta emme voi Resiinan keskustelufoorumilla julkaista sellaisia asioita, jotka voivat johtaa oikeustoimiin Resiinan jukaisujayhdistyksiä vastaan tai olisivat jollain tapaa lain vastaisia. Tietysti haluan toimia myös niin, että täällä keskusteltaessa kukaan keskustelija ei alkaisi kirjoittamaan asioita, jotka voisivat aiheuttaa hänelle itselleen vaikeuksia.

Näiden näkökohtien väliltä pitää löytyä se polku, minkä rajoissa keskustelua käydään. Jokainen tähän keskusteluun osallistuvan on hyvä pohtia asiaa ennen enterin painamista.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Timo Salminen - Heinäkuu 12, 2020, 08:11:12
Vaikken kuulu minkäänlaisiin rautatieharrastuksen sisäpiireihin enkä paljon ulkopiireihinkään, korviini on viime aikoina kantautunut hämmentävän yksityiskohtaista tietoa Haapamäelle pesiytyneestä Absurdistanin kuningaskunnasta, jossa eletään koko ajan rinnakkain kahta todellisuutta. Toista todellisuutta esitellään julkisuudessa, mutta toinen ei kestä päivänvaloa. Tuossa todellisuudessa hallitsija tuntuu pitävän valtaa hajottamalla ja hallitsemalla eli nostamalla toisia suosikeikseen ja heidän kauttaan uhkailemalla ja kiristämällä niitä, joille suosikkiasemaa ei ole suotu. Muiden täällä jo hyvin tunnettujen seurausten lisäksi työturvallisuudestakin välitetään tai ollaan välittämättä sen mukaan, miten kulloinkin huvittaa.

Mietiskelen myös, ovatko Haapamäen nykyiset kiusaajat kenties itse entisiä kiusattuja, jotka tilaisuuden tullen ovat panneet vahingon kiertämään.

Toivottavasti toiminnantarkastajan puheenvuoro (ks. erillinen ketju tällä palstalla) nyt johtaisi siihen, että ne, jotka ovat vieneet asiat tähän pisteeseen, ymmärtäisivät vetäytyä ja tilalle saataisiin toisia, jotka ottaisivat tehtäväkseen pimeän rinnakkaistodellisuuden juurimisen kokonaan pois.

Jaa pitääkö uskoa kaikkea kuulemaansa? Ei aina välttämättä, mutta tietolähteeni ovat sellaisia, että jos he ymmärtävät mistään mitään, he tajuavat myös sen, ettei heidän ole tässä tapauksessa viisasta puhua muuta kuin totta. Siksi minun on aihetta olettaa, että kuulemani pitää ainakin pääpiirteissään paikkansa.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Mikko Nyman - Heinäkuu 16, 2020, 21:08:23
Juuri saamani tiedon mukaan HMVY:n vastuuhenkilöistä kaksi on irtisanoutunut meneillään olevan rikostutkinnan vuoksi.

Näillä kahdella irtisanoutuneella HMVY:n vastuuhenkilöllä ei ole mitään tekemistä rikostutkinnan osalta, eikä HMVY:tä yhdistyksenä tietääkseni epäillä mistään rikoksesta.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri P. Pentikäinen - Heinäkuu 16, 2020, 23:10:52
Vaikken kuulu minkäänlaisiin rautatieharrastuksen sisäpiireihin enkä paljon ulkopiireihinkään, korviini on viime aikoina kantautunut hämmentävän yksityiskohtaista tietoa Haapamäelle pesiytyneestä Absurdistanin kuningaskunnasta, jossa eletään koko ajan rinnakkain kahta todellisuutta. Toista todellisuutta esitellään julkisuudessa, mutta toinen ei kestä päivänvaloa. Tuossa todellisuudessa hallitsija tuntuu pitävän valtaa hajottamalla ja hallitsemalla eli nostamalla toisia suosikeikseen ja heidän kauttaan uhkailemalla ja kiristämällä niitä, joille suosikkiasemaa ei ole suotu. Muiden täällä jo hyvin tunnettujen seurausten lisäksi työturvallisuudestakin välitetään tai ollaan välittämättä sen mukaan, miten kulloinkin huvittaa.

Mietiskelen myös, ovatko Haapamäen nykyiset kiusaajat kenties itse entisiä kiusattuja, jotka tilaisuuden tullen ovat panneet vahingon kiertämään.

Toivottavasti toiminnantarkastajan puheenvuoro (ks. erillinen ketju tällä palstalla) nyt johtaisi siihen, että ne, jotka ovat vieneet asiat tähän pisteeseen, ymmärtäisivät vetäytyä ja tilalle saataisiin toisia, jotka ottaisivat tehtäväkseen pimeän rinnakkaistodellisuuden juurimisen kokonaan pois.

Jaa pitääkö uskoa kaikkea kuulemaansa? Ei aina välttämättä, mutta tietolähteeni ovat sellaisia, että jos he ymmärtävät mistään mitään, he tajuavat myös sen, ettei heidän ole tässä tapauksessa viisasta puhua muuta kuin totta. Siksi minun on aihetta olettaa, että kuulemani pitää ainakin pääpiirteissään paikkansa.
Timo Salminen näkee kaukaa hyvin. Kyse on kokonaisesta kulttuurista, ei mistään yksittäisestä rikosepäilystä, joka on vain jäävuoren huippu, kätkien alleen paljon isomman rakennelman kyseenalaisia asioita.

Toiminnantarkastajan julkinen lausunto on erittäin poikkeuksellinen teko ja kertoo tilanteen vakavuudesta. Kuten toiminnantarkastajakin toteaa, ongelmia on liki kaikessa yhdistyksen tekemisessä.

Poikkeuksellinen on myös viime vuoden toiminnantarkastusraportti, jonka tarkastajat jättivät äskettäin. Siinä on yleisen arvostelun lisäksi pitkä vikalista yhdistyksestä. Taloudenpidosta on useita huomautuksia, lisäksi arvostellaan pitkäjänteisen suunnittelun puutetta. Toiminnantarkastajat moittivat myös jäsenten oikeuksia saada asioita käsittelyyn ja toteavat yhdistyksessä tapahtuvan syrjintää. Kaikki nämä ovat erittäin poikkeuksellisia huomautuksia normaalissa yhdistyksessä.

Parhaillaan yhdistyksen talous on heikossa tilassa. Vaikka hallitus on kokoontunut, se ei ole käsitellyt akuuttia taloustilannetta kokouksessaan. Herääkin kysymys, missä yhdistyksen taloudenhoidosta päätetään, jos siitä ei ole olemassa mitään hallituksen kokouksissa tapahtuneita päätöksiä. Kaikkien hallituksen rivijäsenten kannattaa huomata, että vaikka yhdistyksessä valta on erittäin keskittynyt, hallituksen jäsenet vastaavat kaikesta yhtä paljon, vaikkeivät tosiasiassa pystyisikään vaikuttamaan.

Taloudenhoidon läpinäkyvyyttä ei paranna myöskään se, että yhdistys ottaa puheenjohtajaltaan tuhansien eurojen vippejä akuuttien talousvaikeuksien hoitamiseen, sen päälle, että tälle on entisiäkin isoja velkoja. On selvää, että näin yhdistykselle muodostuu riippuvuussuhde yhteen jäseneen, mikä altistaa myös mahdollisuudelle säädellä yhdistyksen tekemiä päätöksiä rahoitusta jakamalla tai jättämällä jakamatta. Tämä osaltaan vahvistaa yhden ihmisen poikkeuksellista asemaa ja vaarantaa demokratian toteutumisen.

Julkaisin aiemmin täällä luettelon vuosien mittaan yhdistyksen toimintakulttuurin takia lähteneistä vastuuhenkilöistä, ja lista näyttää nyt saavan jatkoa, kun yksi hallituksen jäsen on nyt tehnyt järkevän johtopäätöksen olla ottamatta enempää henkilökohtaista vastuuta tällaisen yhdistyksen tekemisistä. Hallituksen toimintakyky tietyissä asioissa on suuren esteellisten määrän takia jo ennestään kyseenalainen. Yhdistys ei tee mitään hallituksella, joka voi päättää vain osasta asioita.

Edellä kirjoittaneen Timo Salmisen tavoin mahdollisimman monen yhdistyksen jäsenen tulisi ymmärtää, että näin ei voi jatkua millään tasolla, eikä kyse ole enää mistään yksittäisestä rikosepäilystä tai yksittäisistä henkilövaihdoksista, vaan koko kieroutuneen kulttuurin siivoamisesta. Kyseisestä kulttuurista on huomattavasti enemmän haittaa kuin hyötyä yhdistykselle ja sen alkuperäiselle tehtävälle, rautatiehistorian tallentamiselle. Tätä tehtävää ei vaaranna yhdistyksen arvostelu, vaan se kulttuuri, jota arvostellaan.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Jaakko Pehkonen - Heinäkuu 20, 2020, 10:51:05
HMVY:n hallituksen tiedote rikosepäilystä ja julkisuudessa käydystä kiusaamiskeskustelusta http://www.hmvy.fi/wp/ajankohtaista/


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Pekka V. Puhakka - Heinäkuu 22, 2020, 17:36:01
HMVY:n hallituksen tiedote rikosepäilystä ja julkisuudessa käydystä kiusaamiskeskustelusta http://www.hmvy.fi/wp/ajankohtaista/

Yllä linkatussa lyhyessä tiedotteessaan HMVY:n hallitus toteaa muun muassa että

“…kiusaamista ei yhdistyksessä sallita missään muodossa ja siihen tullaan jatkossa puuttumaan nykyistä tiukemmin. Yhdistyksen hallitus ja turvallisuusjohto tulevat laatimaan yhdistykselle eettiset ja hyviä käytöstapoja koskevat periaatteet.”

Tässä keskusteluketjussa on useaan otteeseen tullut esille epäilyksiä siitä että kiusaamiseen on osallistunut myös hallinnon edustajia. Viimeisimpänä esimerkkinä yhdistyksen toiminnantarkastajalta välitetty painokas viesti, josta oheinen poiminta:

“Yhdistyksen toisena toiminnantarkastajana (jo vuodesta 2018) tuon esiin, että valtuuksieni puitteissa olen jo vuoden 2019 toiminnantarkastuskertomuksessa tuonut esiin yhdistyksen piirissä vallitsevan syrjivän toiminnan, jollaista esiintyy jopa joissakin hallituksen toimissa. Tällaista ei voida sallia näinkin merkittävässä ja suuressa harrastusalamme yhteisössä.”

Jos yhdistyksen nykyinen hallinto haluaa vilpittömästi ratkoa kiusaamiseen ja yleiseen ilmapiiriin liittyviä ongelmia, on välttämätöntä että jääviyskysymykset otetaan erityisen tarkasti huomioon niin tapauksia käsiteltäessä kuin myös eettisiä ohjeita laadittaessa. Uskottavuuden takaamiseksi on tarvittaessa toimittava kuten toiminnantarkastaja viestinsä viimeisessä kappaleessa toteaa:

“Mikäli edellä mainitun kaltainen toiminta jatkuu yhdistyksessä, niin hallitus ei enää voine jatkaa toimintaansa nykykokoonpanollaan, vaan joidenkin yhdistyksen toimihenkilöiden on tehtävä johtopäätökset asiantilasta ja toimittava sivistyneen hallintokäytännön mukaisesti.”



Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri P. Pentikäinen - Heinäkuu 22, 2020, 23:19:48
Eettiseksi auktoriteetiksi nyt itsensä korottanut hallitus on rikkonut yhdistyksen sääntöjä viimeksi viime viikolla. Hallitus on kokouksessaan antanut varoituksen yhdelle jäsenelle pelkästään ilmiantajan kertomuksen perusteella. Varoituksen saaneelle jäsenelle ei ole kerrottu tästä ilmiannosta ja siinä esitettävistä syytöksistä lainkaan, joten hän ei ole voinut vastata niihin, eikä ole ollut edes tietoinen, että häneen kohdistettua syytöstä käsitellään hallituksessa.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan "ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen kirjallisesti". Olen tänään pyytänyt yhdistyksen toiminnantarkastajia ryhtymään toimenpiteisiin, jotta tämä yhdistyksen sääntöjen vastaisesti annettu varoitus perutaan.

Nykyisissä sekasortoisissa olosuhteissa hallitus on täysin väärä taho eettisten ohjeiden tekijäksi. Ylipäätään yhdistyksen tilanne pitäisi vakauttaa ennen kuin mitään käytösohjeita ryhdytään laatimaan, ja parasta olisi, jos ohjeita laadittaisiin riippumattomassa työryhmässä. Valmiita eettisiä ohjeistuksia on tosin maailmalla saatavissa laatimattakin.

Hallituksen toiminta on ollut epäeettistä useissa kohtaa. Sen lisäksi, että hallitus on estänyt jäsenistöä tietämästä ja vaikuttamasta vakavaan asiaan, se on myös jättänyt huolehtimatta jääviyskysymyksistä ja tehnyt rikosepäilystä päätöksiä Yhdistyslain 37§ vastaisesti esteellisten ollessa kokouksessa läsnä.

Hallitus on ilmoittanut laativansa eettiset ohjeet yhdessä turvallisuusjohdon kanssa. Tähän turvallisuusjohtoon kuuluu mm. yhdistyksen toiminnasta vakavan häiriköinnin takia kertaalleen erotettu henkilö, joka tällä palstalla äskettäin kerrotun mukaan on myös leuhkinut operaatiolla, jolla savustettiin yksi jäsen yhdistyksestä ulos. Lisäksi yksi hallituksen jäsen on juuri saanut varoituksen kiusaamisesta.

Tällä kokoonpanolla julkaistavat eettiset ohjeet ovat jo lähtökohtaisesti täysin epäuskottava ajatus.

Hallituksen tiedotteen muotoilussa on suorastaan vastenmielisiä kielikuvia, joilla hallitus kaunistelee itseään sivulliseksi, jonka tietoon on tullut asioita. Hallitus on tosiasiassa tiennyt mm. rikosepäilyistä ensimmäisten joukossa, ja salannut koko asiakokonaisuuden jäseniltä mahdollisimman pitkään.

Kun hallituksen toiminta on tätä luokkaa vielä tässä vaiheessa, kun siihen on jo pitkään kohdistunut laajaa julkista kritiikkiä, sen tulisi ymmärtää perääntyä roolistaan eettisten ohjeistuksien laatijana.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Juhani Pirttilahti - Heinäkuu 23, 2020, 00:16:19
Eettiseksi auktoriteetiksi nyt itsensä korottanut hallitus on rikkonut yhdistyksen sääntöjä viimeksi viime viikolla. Hallitus on kokouksessaan antanut varoituksen yhdelle jäsenelle pelkästään ilmiantajan kertomuksen perusteella. Varoituksen saaneelle jäsenelle ei ole kerrottu tästä ilmiannosta ja siinä esitettävistä syytöksistä lainkaan, joten hän ei ole voinut vastata niihin, eikä ole ollut edes tietoinen, että häneen kohdistettua syytöstä käsitellään hallituksessa.

Näistä hallituksen yksipuolisista päätöksistä tulee mieleen Schrödingerin ajatusleikki myrkkykapselin kanssa suljetussa laatikossa olevasta kissasta, jonka on järkevästi ajatellen oltava joko kuollut tai elossa, mutta kissa ja sen tila nähdään vasta laatikon avaamisen jälkeen.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dingerin_kissa

Kissa kuvaa kahta totuutta, joista kummatkin ovat yhtä mahdollisia. Niin kauan kuin laatikko pysyy kiinni, voidaan puhua kummastakin totuutena.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri Sallinen - Heinäkuu 23, 2020, 09:37:49
Yhdistyksen eettiset ohjeet ovat raskaansarjan asia. Siksi niitä ei kannata jättää pelkästään hallituksen ratkottavaksi. Eettisille ohjeille saadaan paljon suurempi painoarvo, kun niistä päätetään yhdistyskokouksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhdistyskokous valitsee hallituksesta riippumattoman ryhmän laatimaan eettisiä ohjeita. Ryhmälle annetaan joku määräaika, jonka jälkeen ryhmän laatima ehdotus käsitellään ja hyväksytään yhdistyskokouksessa. Tällä tavalla eettisten ohjeiden taakse saadaan mahdollisimman laaja joukko yhdistyksen jäseniä.

Samalla yhdistyskokous voi vuosittain valita "eettisen toimikunnan", jonka tehtävänä on käsitellä mahdollisia eettisten ohjeiden rikkomuksia. Samalla on syytä päättää "eettisen toimikunnan" mandaatista, eli mitkä ovat sen toimivaltuudet. "Eettisen toimikunnan" esityksestä hallitus sitten päättää mahdollisten varoitusten antamisista yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Jouni Halinen - Heinäkuu 23, 2020, 18:17:12


Pahaenteinen hallituksen ulostulo, 13 riviä höpöhöpöä.



Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Pekka V. Puhakka - Heinäkuu 24, 2020, 10:32:43
Vahvistamattoman tiedon mukaan HMVY:n kevätkokous järjestetään lauantaina 22.8. klo 1400.

Virallista kokouskutsua ei ole vielä tullut joten paikasta ei ole tarkempaa tietoa. Yleensähän nuo on pidetty Haapamäellä Höyryveturipuiston ravintolassa.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Mikko Nyman - Heinäkuu 24, 2020, 11:12:37
Vahvistamattoman tiedon mukaan HMVY:n kevätkokous järjestetään lauantaina 22.8. klo 1400.

Kuulostaa näin ulkojäsenenä aavistuksen omituiselta, jos yhdistyksen kevätkokous järjestetään ehkä kenties jossain joskus, mutta varsinaiset jäsenet saavat tästä vain vahvistamattoman tiedon...   ???

Kuinka solmussa yhdistys nyt oikein on? Mahtaako HMVY:llä itselläkään olla tähän vastausta?


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri Sallinen - Heinäkuu 24, 2020, 12:40:19
Kuulostaa näin ulkojäsenenä aavistuksen omituiselta, jos yhdistyksen kevätkokous järjestetään ehkä kenties jossain joskus, mutta varsinaiset jäsenet saavat tästä vain vahvistamattoman tiedon...

HMVY:n sääntöjen mukaan tieto sääntömääräisistä kokouksista on toimitettava jäsenille viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Onhan tässä vielä aikaa toimittaa kokouskutsut.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Juhani Pirttilahti - Heinäkuu 25, 2020, 00:26:52
Kuinka solmussa yhdistys nyt oikein on? Mahtaako HMVY:llä itselläkään olla tähän vastausta?

Minä kuulin, että yhdistyksen jäseneksi liittymisessä on ilmennyt joitain vaikeuksia tiettyjen henkilöiden kohdalla. Tämähän tuo näkyväksi vain sen, että onko mitään demokratiaa koskaan ollutkaan olemassa?


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Petri P. Pentikäinen - Heinäkuu 27, 2020, 13:20:06
AJANKOHTAISKATSAUS
27/7 -2o

Kiusaamisesta on tehty rikosilmoitus

Osana yhdistyksessä vallitsevaa kiusaamiskulttuuria on yhtä alaikäistä jäsentä kiusattu eri tavoin useiden vuosien ajan. Tämä kokonaisuus on nyt viety poliisille rikosilmoituksen muodossa. Kiusaamisessa on ollut osallistujina tai läsnä asiaan puuttumatta myös hallituksen jäseniä tai turvallisuusjohdon edustajia. Lisäksi kiusatun vanhempi on ottanut useita kertoja yhteyttä useisiin hallituksen jäseniin kiusaamiseen puuttumiseksi, mutta kiusaaminen on jatkunut.

Hallitus rikkoo Yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä

Yhdistyksen toiminnantarkastaja M. Bergström teki poikkeuksellisen julkisen kannanoton ja kehotti siinä yhdistystä palaamaan lailliseen ja yhdistyksen sääntöjä noudattavaan toimintatapaan. Tästä välittämättä yhdistyksen hallitus on viimeisen kahden viikon aikana rikkonut sekä Yhdistyslakia että yhdistyksen sääntöjä.

Kiusaamismielessä tehty ilmianto johti sääntöjenvastaiseen varoitukseen

Kokouksessaan hallitus antoi yhdelle jäsenelle varoituksen pelkän ilmiannon perusteella ilman, että jäsenellä oli mitään tietoa hänestä tehdystä ilmiannosta. Yhdistyksen sääntöjen mukaan varoitettavalle on annettava mahdollisuus tuoda oma näkemyksensä häneen kohdistetusta syytöksestä kirjallisesti.

Käytössä olevien kirjallisten todisteiden perusteella kyseinen ilmianto oli tehty kiusantekomielessä. Osa hallituksen jäsenistä on myös tiennyt päätöstä tehtäessä ilmiannon olevan kiusaamista.

Hallitus niskoittelee toiminnantarkastajalle

Toiminnantarkastaja on ryhtynyt selvittämään yhdistyksen talouteen liittyvän päätöksenteon ja asiakirjojen asiallisuutta ja pyytänyt nähtäväkseen aineistoa, mm. velkakirjoja. Toiminnantarkastajalta saadun tiedon mukaan hallitus on ilmoittanut, että asiakirjat toimitetaan vuoden 2021 kevätkokouksessa käsiteltävää toiminnantarkastuskertomusta varten. Toiminnantarkastajalla on yhdistyslain mukaan oikeus saada tarpeellisia tietoja myös välittömästi, tarkastusvuoden kuluessa. Hallitus rikkoo yhdistyslakia pantatessaan aineistoa. Tämä herättää myös kysymyksen, onko pyydettyjä velkakirjoja olemassa.

Ovatko kaikki hallituksen jäsenet tietoisia tietopyynnöstä ja ymmärtävätkö he, että koko hallitus on vastuussa kollegiaalisesti, vaikka valta hallituksessa olisikin jakautunut epätasaisesti?

Yhdistyksellä ei ole sihteeriä

Yhdistyksen ja hallituksen sihteeri teki johtopäätöksensä kaoottisesta tilanteesta ja erosi tehtävästään hallituksessa äskettäin. Yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä sihteerin tehtävää hoitavaan henkilöä lainkaan.

Jäsenhakemuksia on jäänyt käsittelemättä

Heinäkuun aikana yhdistykseen on hakenut jäseneksi julkiseen keskusteluun osallistuneita henkilöitä tarkoituksena vaikuttaa yhdistyksen asioihin jäsenenä. Useita tällaisten henkilöiden hakemuksia on jäänyt tai jätetty hyväksymättä erilaisista syistä, mm. tekninen vika tai "negatiivinen kirjoittelu".

LOPUKSI
Yhdistyksen ylin valvoja ovat jäsenet

HMVY:n hallituksen lakia ja sääntöjä rikkova toiminta saattaa lähiaikoina johtaa viranomaiskäsittelyyn, mutta hallituksen lähin ja vaikutusvaltaisin esimies on yhdistyksen jäsenistö. Tyypillisisesti alan isoissa yhdistyksissä suurin osa jäsenistä ei ole aktiivisia, ja he ovat liittyneet "tukeakseen hyvää asiaa" tai "Resiinan tilauksen takia". Kannustan nyt hieman passiivisempiakin jäseniä vaikuttamaan asioihin, koska se jäsenmaksulla tuettu "hyvä asia" on HMVY:n sisäpiirin menettelytapojen takia uhattuna vakavimmin koskaan yhdistyksen historiassa.

Yhdistyksellä on pitkä ja pitkään salassa pysynyt kiusaamisen ja ihmisten manipuloinnin historia, ja yhdistyksestä on vuosi toisensa jälkeen lähtenyt aktiiveja vallitsevan toimintakulttuurin takia. HMVY:tä ja hyvää asiaa voi tukea nyt parhaiten vaatimalla yhdistyksen toiminnan normalisoimista ja tämän poikkeuksellisen toimintakulttuurin hävittämistä. Tilanne ei ratkea sillä, että lakeja ja sääntöjä rikkova hallitus jatkaa vallassa roikkumista ja ryhtyy laatimaan rivijäsenille eettisiä ohjeita.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Mikko Nyman - Heinäkuu 27, 2020, 16:50:42
Sillä lailla.

Mitä ihmettä yhdistyksessä oikein tapahtuu ja on tapahtunut? Tällaisella toiminnalla ei ole mitään tekemistä rautatieharrastuksen kanssa.

Pahus vieköön, kuinka muutaman hengen klaani voi myrkyttää koko rautatieharrastusskenen oman edun tavoittelun vuoksi. Tai no, kauneus on katsojan silmissä, mutta ainakaan minä en saa siitä kicksejä, jos aiheutan jollekin pahoinvointia.

Oli jotenkin surkeaa seurata sivusta, kun Facebookin Rautatieharrastus-ryhmässä väitettiin HMVY:hyn liittyvien juttujen julkaisua mustamaalaus- ja vallankaappausyritykseksi. Kun HMVY:n hallitus tuli tiedotteellaan 19.7.2020 kaapista ulos, höpinät mustamaalauskampanjasta loppuivat kuin seinään. Liekö sitten covid-19-pandemia peruuttanut näiden kyseisten esiintyvien taiteilijoiden loputkin keikat?


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Timo Salminen - Heinäkuu 27, 2020, 17:36:45
Yle 1 lähetti juuri kolmiosaisen historiasarjan, joka käsitteli kylmän sodan aikaista Afrikkaa. Mitenkähän Mobutu Sese Sekon aikaisen Zairen olot tai Somalian valtion romahtamisen syyt veivätkin etsimättä ajatukset erääseen suomalaiseen yhdistykseen??? Toiminta on kuin (lopulta epäonnistumaan tuomitun) diktatuurin oppikirjasta. "Valtio, se olen minä", kerrotaan Ranskan kuninkaan Ludvig XIV:n kuolinvuoteellaan lausuneen. Niin näyttää nyt myös erään yhdistyksen hallitus ajattelevan; mahtaako sekin olla henkitoreissaan, aika näyttää.

Hallitus on myös säälittävän taitamaton propagandassaan: lahjakkaasti se käyttää hyväkseen kaikki tilaisuudet pilata omaa mainettaan ja jättää käyttämättä ne vähät hetket, jolloin se voisi sitä kohentaa. Esimerkiksi hyväksymällä kritiikkiä esittäneet hakijat yhdistyksen jäseniksi hallitus olisi voinut ansaita edes 0,1 pluspistettä, mutta kuinkas kävikään?

Pikkulinnut laulelevat vähän väliä kaikenlaista rivijäsenenkin korville kuuluvaa. Hallituksen kannattaisi muistaa sananlasku: "Hyvä kello kauas kuuluu, paha vielä kauemmas."

(Yksi kirjoitusvirhe korjattu.)


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Jouni Halinen - Heinäkuu 30, 2020, 09:39:59

Itselle on aivan uusi ”tuttavuus” toiminnantarkastaja, täytyi oikein selvittää asiaa. Kaikki allaoleva on ”vohkittu” Wikibediasta. Toiminnatarkastaja voidaan valita siis piemenpiin yhdistyksiin joilla ei ole ammattitilintarkastajia (KHT tai HTM). Korvaamaan ns. maallikkotilintarkastajia. Toki yhdistysjärjestys voi myöskin määrittää asiantilaa. Jos olen ymmärtänyt asian väärin, niin saa korjata.

Tämän kun lukee, niin ymmärtää sitten paremmin ”kevätkokouksessa” toiminnantarkastajan roolin. Onko kokous suljettu?, vai voiko sieltä lähettää suoraa videokuvaa nettiin katsottavaksi? Ehkä jollekkin on vain "unohtunut" auki oleva älykänny povitaskuun?.
Ps. taitaa olla aikamoiset ”bakkanaalit” tulossa.

Toiminnantarkastus yhdistyksissä

Yhdistysten toiminnantarkastuksesta säädetään yhdistyslain uudessa 38 a §:ssä, joka tuli voimaan 1.9.2010. Kyseessä on aivan uusi tarkastusmuoto, jonka tarkoituksena on korvata maallikoiden tekemä tilintarkastus. Lain säännöksiä sovelletaan tilikauteen, joka alkaa 1. syyskuuta 2010 tai sitä myöhemmin.

Toiminnantarkastajan valinta[
Yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa. Tilintarkastajalla tarkoitetaan tilintarkastuslaissa määritettyä ammattimaista tilintarkastajaa eli keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymää KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Toiminnantarkastajan valitsee yhdistyksen kokous (vuosikokous). Toiminnantarkastajaa ei siis tarvitse valita ollenkaan, mikäli yhdistyksellä on ammattimainen tilintarkastaja.

Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja, on lisäksi valittava varatoiminnantarkastaja. Varatoiminnantarkastajan oikeudet ja velvollisuudet ovat samat kuin varsinaisella toiminnantarkastajalla, mutta hän astuu toimeensa vain jos toiminnantarkastaja on estynyt.
Toiminnantarkastajaa ei voi valita, jos yhdistyksen koko on niin suuri, että se edellyttää valitsemaan tilintarkastuslain mukaisen tilintarkastajan.

Toiminnantarkastajan kelpoisuus ja riippumattomuus Toiminnantarkastajan on oltava luonnollinen henkilö.

1.   Toiminnantarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin yhdistyksen toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi.
2.   Toiminnantarkastajana ei voi olla alaikäinen, muutoin vajaavaltainen taikka se, joka on konkurssissa tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu.
3.   Toiminnantarkastajan on oltava riippumaton tarkastusta suorittaessaan.
Toiminnantarkastuksen sisältöToiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

1.   Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukselle. Jos tarkastuksessa on ilmennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä on rikottu, siitä on mainittava tarkastuskertomuksessa.

Toiminnantarkastuspakko
Jos toiminnantarkastajaa ei ole valittu yhdistyslain tai yhdistyksen sääntöjen mukaisesti, aluehallintovirasto määrää ilmoituksesta yhdistykselle toiminnantarkastajan.












Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Jouni Halinen - Heinäkuu 30, 2020, 10:27:08
Yleensä kaikissa yksinvaltaisissa järjestelmissä ”pääjehu” vohkii kaikki saatavissa olevat (muiden) rahat omaan ja/tai sukulaisten taskuun. Haapameällä asiantila on päinvastoin, eli pääjehu onkin laittanut omia rahojaan kiinni yhdistyksen kasssatilannetta parantamaan. Tällä järjestelyllä hän on tavallaan ”ostanut” yhdistyksen itselleen.

Asiahan pitää ehdottomasti tuoda ”kevätkokouksessa” käsittelyyn (maininta kokouskutsussa), jossa kokousväen tietoon saatetaan lainoista tehdyt velkakirjat ja lopuksi päätetään millä tavoin ne kuitataan pois. Eihän asiantila voi olla sellainen, että yhdistys on velkaa entiselle puheenjohtajalleen.   


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Henri Jacobsson - Heinäkuu 30, 2020, 11:55:51

Itselle on aivan uusi ”tuttavuus” toiminnantarkastaja, täytyi oikein selvittää asiaa. Kaikki allaoleva on ”vohkittu” Wikibediasta. Toiminnatarkastaja voidaan valita siis piemenpiin yhdistyksiin joilla ei ole ammattitilintarkastajia (KHT tai HTM). Korvaamaan ns. maallikkotilintarkastajia. Toki yhdistysjärjestys voi myöskin määrittää asiantilaa. Jos olen ymmärtänyt asian väärin, niin saa korjata.

Tämän kun lukee, niin ymmärtää sitten paremmin ”kevätkokouksessa” toiminnantarkastajan roolin. Onko kokous suljettu?, vai voiko sieltä lähettää suoraa videokuvaa nettiin katsottavaksi? Ehkä jollekkin on vain "unohtunut" auki oleva älykänny povitaskuun?.
Ps. taitaa olla aikamoiset ”bakkanaalit” tulossa.

Toiminnantarkastus yhdistyksissä

Yhdistysten toiminnantarkastuksesta säädetään yhdistyslain uudessa 38 a §:ssä, joka tuli voimaan 1.9.2010. Kyseessä on aivan uusi tarkastusmuoto, jonka tarkoituksena on korvata maallikoiden tekemä tilintarkastus. Lain säännöksiä sovelletaan tilikauteen, joka alkaa 1. syyskuuta 2010 tai sitä myöhemmin.

Toiminnantarkastajan valinta[
Yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa. Tilintarkastajalla tarkoitetaan tilintarkastuslaissa määritettyä ammattimaista tilintarkastajaa eli keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymää KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Toiminnantarkastajan valitsee yhdistyksen kokous (vuosikokous). Toiminnantarkastajaa ei siis tarvitse valita ollenkaan, mikäli yhdistyksellä on ammattimainen tilintarkastaja.

Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja, on lisäksi valittava varatoiminnantarkastaja. Varatoiminnantarkastajan oikeudet ja velvollisuudet ovat samat kuin varsinaisella toiminnantarkastajalla, mutta hän astuu toimeensa vain jos toiminnantarkastaja on estynyt.
Toiminnantarkastajaa ei voi valita, jos yhdistyksen koko on niin suuri, että se edellyttää valitsemaan tilintarkastuslain mukaisen tilintarkastajan.

Toiminnantarkastajan kelpoisuus ja riippumattomuus Toiminnantarkastajan on oltava luonnollinen henkilö.

1.   Toiminnantarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin yhdistyksen toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi.
2.   Toiminnantarkastajana ei voi olla alaikäinen, muutoin vajaavaltainen taikka se, joka on konkurssissa tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu.
3.   Toiminnantarkastajan on oltava riippumaton tarkastusta suorittaessaan.
Toiminnantarkastuksen sisältöToiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

1.   Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukselle. Jos tarkastuksessa on ilmennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä on rikottu, siitä on mainittava tarkastuskertomuksessa.

Toiminnantarkastuspakko
Jos toiminnantarkastajaa ei ole valittu yhdistyslain tai yhdistyksen sääntöjen mukaisesti, aluehallintovirasto määrää ilmoituksesta yhdistykselle toiminnantarkastajan.

Toiminnantarkastajan tehtävänkuvauksen löydät täältä https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistyslaki/lakimuutokset_20100901/toiminnantarkastus.html. Tehtävä keskittyy kirjanpidon tarkastamiseen, lisäksi arvioidaan jäsenten tasapuolista kohtelua sekä hallintoa. Kulma on talousjuridinen, eikä esimerkiksi kiusaaminen kuulu sinänsä toiminnantarkastajalle jos jäsenistöä on kohdeltu yhdistyslain puitteissa tasapuolisesti. Toiminnantarkastajalla on salassapitovelvolisuus, eli ei voi kertoa havainnoistaan kuin viranomaisille jos kynnys ylittyy tai kertomuksessaan yhdistyksen kokoukselle oman vastuualueensa osalta. Muista asioista kertoessaan ja sillä vahinkoa yhdistykselle aiheuttaessaan toiminnantarkastaja saattaa olla yhdistykselle korvausvelvollinen aiheuttamastaan suorasta vahingosta tai mainehaitasta.

Tällä foorumilla lukemani asiat ovat kyllä pöyristyttäviä, mikäli ovat totta. Vaikuttaa siltä, että osa kirjoittajista yrittää lyödä lisää kierroksia ja osa suhtautuu asiaan rakentavasti. Toivottavasti viranomaiset selvittävät asian ja jäsenistö vaikuttaa yhdistyksen kokouksessa. Toivotaan myös, että täältä luettu on faktaa, eikä tämä hyperventilointi johda oikeusmurhiin. Mikäli kirjoitettu on totta, on tilanne todella surullinen.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Miko Ojala - Heinäkuu 30, 2020, 17:25:03

Itselle on aivan uusi ”tuttavuus” toiminnantarkastaja, täytyi oikein selvittää asiaa. Kaikki allaoleva on ”vohkittu” Wikibediasta. Toiminnatarkastaja voidaan valita siis piemenpiin yhdistyksiin joilla ei ole ammattitilintarkastajia (KHT tai HTM). Korvaamaan ns. maallikkotilintarkastajia. Toki yhdistysjärjestys voi myöskin määrittää asiantilaa. Jos olen ymmärtänyt asian väärin, niin saa korjata.

Tämän kun lukee, niin ymmärtää sitten paremmin ”kevätkokouksessa” toiminnantarkastajan roolin. Onko kokous suljettu?, vai voiko sieltä lähettää suoraa videokuvaa nettiin katsottavaksi? Ehkä jollekkin on vain "unohtunut" auki oleva älykänny povitaskuun?.
Ps. taitaa olla aikamoiset ”bakkanaalit” tulossa.

Toiminnantarkastus yhdistyksissä

Yhdistysten toiminnantarkastuksesta säädetään yhdistyslain uudessa 38 a §:ssä, joka tuli voimaan 1.9.2010. Kyseessä on aivan uusi tarkastusmuoto, jonka tarkoituksena on korvata maallikoiden tekemä tilintarkastus. Lain säännöksiä sovelletaan tilikauteen, joka alkaa 1. syyskuuta 2010 tai sitä myöhemmin.

Toiminnantarkastajan valinta[
Yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa. Tilintarkastajalla tarkoitetaan tilintarkastuslaissa määritettyä ammattimaista tilintarkastajaa eli keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymää KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Toiminnantarkastajan valitsee yhdistyksen kokous (vuosikokous). Toiminnantarkastajaa ei siis tarvitse valita ollenkaan, mikäli yhdistyksellä on ammattimainen tilintarkastaja.

Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja, on lisäksi valittava varatoiminnantarkastaja. Varatoiminnantarkastajan oikeudet ja velvollisuudet ovat samat kuin varsinaisella toiminnantarkastajalla, mutta hän astuu toimeensa vain jos toiminnantarkastaja on estynyt.
Toiminnantarkastajaa ei voi valita, jos yhdistyksen koko on niin suuri, että se edellyttää valitsemaan tilintarkastuslain mukaisen tilintarkastajan.

Toiminnantarkastajan kelpoisuus ja riippumattomuus Toiminnantarkastajan on oltava luonnollinen henkilö.

1.   Toiminnantarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin yhdistyksen toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi.
2.   Toiminnantarkastajana ei voi olla alaikäinen, muutoin vajaavaltainen taikka se, joka on konkurssissa tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu.
3.   Toiminnantarkastajan on oltava riippumaton tarkastusta suorittaessaan.
Toiminnantarkastuksen sisältöToiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

1.   Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukselle. Jos tarkastuksessa on ilmennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä on rikottu, siitä on mainittava tarkastuskertomuksessa.

Toiminnantarkastuspakko
Jos toiminnantarkastajaa ei ole valittu yhdistyslain tai yhdistyksen sääntöjen mukaisesti, aluehallintovirasto määrää ilmoituksesta yhdistykselle toiminnantarkastajan.

Toiminnantarkastajan tehtävänkuvauksen löydät täältä https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistyslaki/lakimuutokset_20100901/toiminnantarkastus.html. Tehtävä keskittyy kirjanpidon tarkastamiseen, lisäksi arvioidaan jäsenten tasapuolista kohtelua sekä hallintoa. Kulma on talousjuridinen, eikä esimerkiksi kiusaaminen kuulu sinänsä toiminnantarkastajalle jos jäsenistöä on kohdeltu yhdistyslain puitteissa tasapuolisesti. Toiminnantarkastajalla on salassapitovelvolisuus, eli ei voi kertoa havainnoistaan kuin viranomaisille jos kynnys ylittyy tai kertomuksessaan yhdistyksen kokoukselle oman vastuualueensa osalta. Muista asioista kertoessaan ja sillä vahinkoa yhdistykselle aiheuttaessaan toiminnantarkastaja saattaa olla yhdistykselle korvausvelvollinen aiheuttamastaan suorasta vahingosta tai mainehaitasta.

Tällä foorumilla lukemani asiat ovat kyllä pöyristyttäviä, mikäli ovat totta. Vaikuttaa siltä, että osa kirjoittajista yrittää lyödä lisää kierroksia ja osa suhtautuu asiaan rakentavasti. Toivottavasti viranomaiset selvittävät asian ja jäsenistö vaikuttaa yhdistyksen kokouksessa. Toivotaan myös, että täältä luettu on faktaa, eikä tämä hyperventilointi johda oikeusmurhiin. Mikäli kirjoitettu on totta, on tilanne todella surullinen.


Pitäisi vaan saada jäseniä äänestämään kokoukseen hyvän asian puolesta.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Juhani Pirttilahti - Elokuu 05, 2020, 17:25:09
Vahvistamattoman tiedon mukaan HMVY:n kevätkokous järjestetään lauantaina 22.8. klo 1400.

Virallista kokouskutsua ei ole vielä tullut joten paikasta ei ole tarkempaa tietoa. Yleensähän nuo on pidetty Haapamäellä Höyryveturipuiston ravintolassa.

Kutsu tuli tänään postissa alueelle 33800, joten voin vahvistaa, että mainittu aika la 22.8. klo 14 on oikea. Paikka on myös tuttu Haapamäen Höyryveturipuiston ravintola.

Sinne sitten kaikki kynnelle kykenevät jäsenet. Minä en muuten paikalle ole tulossa, koska kyseinen ajankohta osuu opintojeni aloituksen kanssa lähekkäin ja koen sen paljon tärkeämmäksi asiaksi juuri nyt. Ehkä parhaat palat referoidaan sitten. :P


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Miko Ojala - Elokuu 05, 2020, 18:44:46
Vahvistamattoman tiedon mukaan HMVY:n kevätkokous järjestetään lauantaina 22.8. klo 1400.

Virallista kokouskutsua ei ole vielä tullut joten paikasta ei ole tarkempaa tietoa. Yleensähän nuo on pidetty Haapamäellä Höyryveturipuiston ravintolassa.

Kutsu tuli tänään postissa alueelle 33800, joten voin vahvistaa, että mainittu aika la 22.8. klo 14 on oikea. Paikka on myös tuttu Haapamäen Höyryveturipuiston ravintola.

Sinne sitten kaikki kynnelle kykenevät jäsenet. Minä en muuten paikalle ole tulossa, koska kyseinen ajankohta osuu opintojeni aloituksen kanssa lähekkäin ja koen sen paljon tärkeämmäksi asiaksi juuri nyt. Ehkä parhaat palat referoidaan sitten. :P


Painotan samaa, nyt kaikki jäsenet jotka vain pääsevät, tulkaa kokoukseen.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Teemu Sirkiä - Elokuu 05, 2020, 22:21:39
Sinne sitten kaikki kynnelle kykenevät jäsenet.

En ole jäsen, mutta tulipa silti mieleen, että onko tällaisiin mahdollisuutta järjestää jäsenille osallistumista etäyhteydellä? Voisi kasvattaa aika paljon osallistuvan jäsenistön määrää, kun ei tarvitse matkata Haapamäelle.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Miko Ojala - Elokuu 06, 2020, 03:34:13
Sinne sitten kaikki kynnelle kykenevät jäsenet.

En ole jäsen, mutta tulipa silti mieleen, että onko tällaisiin mahdollisuutta järjestää jäsenille osallistumista etäyhteydellä? Voisi kasvattaa aika paljon osallistuvan jäsenistön määrää, kun ei tarvitse matkata Haapamäelle.

Etäkokous ei ole mahdollinen koska yhdistyksen säännöissä ei ole sellaista mahdollisuutta.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Topi Lajunen - Elokuu 06, 2020, 04:07:53
Etäkokous ei ole mahdollinen koska yhdistyksen säännöissä ei ole sellaista mahdollisuutta.

On mahdollinen.

Ks. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_45+2020.aspx

Lainaus esityksestä (joka hyväksyttiin):
"Ehdotuksen mukaan osuuskunnan ja rekisteröidyn yhdistyksen kokoukseen voi osallistua valtuutetun välityksellä ja hallitus voi sallia jäsenille etäosallistumisen näitä keinoja koskevien lakiin ja sääntöihin perustuvien rajoitusten estämättä tietyin edellytyksin."

ja

"Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä."

Laki menee siis sääntöjen edelle tässä tapauksessa. Etäkokousmahdollisuus on voimassa syyskuun loppuun asti.

Etäosallistuminen toki vaatii sen, että yhdistyksen hallitus päättää sen olevan mahdollista. Ottamatta kantaa juuri HMVY:een, yhdistyksen hallituksilla voi olla erilaisia motiiveja päättää tai olla päättämättä etäosallistumisen käyttöönotosta.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Jukka Ahtiainen - Elokuu 06, 2020, 08:47:40
Topin lainauksen perusteella (laki) ymmärrän, että voi antaa valtakirjan henkilölle, jonka avulla voi käyttää äänioikeutta äänestyksessä.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Juhani Pirttilahti - Elokuu 06, 2020, 09:42:39
Topin lainauksen perusteella (laki) ymmärrän, että voi antaa valtakirjan henkilölle, jonka avulla voi käyttää äänioikeutta äänestyksessä.

Muistaakseni valtakirjan käyttäminen ei ole HMVY:n sääntöjen puitteissa mahdollista. Meneekö laki nyt siis senkin yli? Toisaalta sehän on vain kevätkokous, jossa ei yleensä äänestetä.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Topi Lajunen - Elokuu 06, 2020, 10:46:54
Laki siis mahdollistaa sekä valtakirjan, että etäosallistumisen. Mutta molempiin tarvitaan erikseen yhdistyksen hallituksen päätös. Erään yhdistyksen hallitus, jonka toiminnassa olen mukana, päätti sallia etäosallistumisen, mutta ei valtakirjoja. HMVY ei ilmeisesti ole sallinut/sallimassa kumpaakaan.


Otsikko: Vs: Salaileeko HMVY rikosepäilyitä?
Kirjoitti: Miko Ojala - Elokuu 06, 2020, 14:34:03
Laki siis mahdollistaa sekä valtakirjan, että etäosallistumisen. Mutta molempiin tarvitaan erikseen yhdistyksen hallituksen päätös. Erään yhdistyksen hallitus, jonka toiminnassa olen mukana, päätti sallia etäosallistumisen, mutta ei valtakirjoja. HMVY ei ilmeisesti ole sallinut/sallimassa kumpaakaan.

Ei ole ei.