07.03.2016 / Juhlamitali 1885 ?, Venäjä

07.03.2016 Kookas 85 mm mitali vuoden 1881-1884 rakennetun rataosan valmistumisen kunniaksi. Veturin alla on kuvattuna karttakäärö, josta ko. rataosa selviäisi. Tarkkuus on kuitenkin huono tulkittavaksi. Ehkä joku vanhan venäjänkielen hallitseva pystyy selvittämään juhlamitalin tarkoituksen....

Kuvan tiedot
Kuvauspaikka: Juhlamitali 1885 ? Valtio: Venäjä
Kuvaaja: Matti Parkkonen/Kokoelmasta (Lisännyt: Matti Parkkonen)
Lisätty: 07.03.2016 15:54
Muu tunniste
Sekalaiset: Muistomerkki, Tapahtuma
Ulkomaat

Kommentit

08.03.2016 13:49 Erkki Nuutio: Kunnioittakaamme mitalissa esiintyviä keisari-suuriruhtinaitamme Aleksanteri toista (vasen) ja kolmatta (oikea). Kunniottakaamme etenkin Aleksanteri toista, joka määräsi vuonna Suomeen oikeanpuolisen liikenteen kaduille ja teille ja tosiasiassa myös rautateille, joiden rakentamisen hän oli määrännyt alkavaksi.
"
Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus
matkustajain velvollisuudesta, wastatuksin tullessaan, toisiansa väistää.
Annettu Helsingissä, 8 päiw, Kesäkuuta 1858

Me Alexander Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsevaltias koko Venäjänmaan yli sekä Suomen Suuriruhtinas, y.m., y.m., y.m.

Teemme tiettäväksi: Koska eräissä Suomen paikkakunnissa on tullut tavaksi, että matkustajat, wastatuksin tullessaan, toisiansa wäistäwät kukin oikealle puolellensa, ehkä 1734 wuoden Kestikiewari-asetuksen 23 pykäleestä on säännetty että semmoisissa tapauksissa wäistettämän pitää toiselle puolen; niin olemme Me, tästä tehdyn alamaisen esityksen johdosta, Armossa hywäksi katsoneet sillä tawalla muuttaa sanottua sääntöä, että matkustajain tahi ajelijain kaupungeissa ja maalla pitää, mainitussa asetuksessa määrätyn neljän ruplan ja kahdeksankymmenen kopeikan hopearahan sakon-haastolla, wastatuksin tullessaan wäistämän kukin oikealle puolellensa, niin että he esteettömästi saattavat päästä toistensa ohitse. Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot.
Helsingissä, 8 päiw. Kesäkuuta 1858

Keisarillisen Majesteetin Oman Päätöksen mukaan ja Hänen Korkeassa Nimessään, Suomeen asetettu Senaattinsa
J.M.Nordenstam, Pehr Törnqvist, B.Federley, Fab.Langenskjöld, M.W.Nordenheim, Clas Nordenheim, A.I.Born, R.A.Hisinger, Joh.Er.Bergbom, V.Furuhjelm, Pehr Peterson A.Fredr.Kellander

"
Tämä julkaistiin siis jokunen vuosi ennen Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokouksen aloitusta.
Suomen kielen käyttö alkoi kohentua kun A II, anomusten johdosta määräsi Pietarissa Ministerivaltiosihteerin (A.Armfelt) ja tämän apulaisen (E.Stjernwall-Wallen) laatimaan Kielireskriptin (käskykirjeen) Suomen kielen virallisista oikeuksista. Senaattori J.V.Snellmanin kanssa käydyn esittelyn perusteella Keisari allekirjoitti 30.6.1863 reskriptin Parolassa. Suomen Senaatti kokonaisuudessaan vahvisti saman Hämeenlinnassa A II:n puheenjohtajuudella asetukseksi (N:o 26 / 1863).
Ruplatkin muuttuivat Markoiksi vuonna 1864 A II antaman päätöksen johdosta.

Kirjoita kommentti Sinun täytyy kirjautua sisään, jotta voit kirjoittaa kommentteja!