29.10.2018 / Lempäälä
Kari Suominen

29.10.2018 LIIKENNEVIRASTON ROOLI UUDESSA TOIMINTAMALLISSA

Liikenneviraston varautuminen ja pelastuspalvelu

Liikennevirasto vastaa rautatiekaluston raivauksen järjestämisestä onnettomuuspaikalla sekä radan liikennöitävyyden palauttamisesta mahdollisimman nopeasti siten kun lait ja asetukset määräävät. Lisäksi Liikenneviraston on määriteltävä ohjeet erilaisiin onnettomuus-, hätä- ja poikkeustilanteisiin siten kuin Komission asetus 2015/995 sen määrittelee.

Näiden keinojen on yleensä katettava seuraavat tilanteet: ‒ törmäykset ‒ tulipalot junassa ‒ junien evakuointi ‒ onnettomuudet tunneleissa ‒ tapaukset, joissa on mukana vaarallisia aineita ‒ suistumiset

Liikennevirasto toimittaa tämän ohjeen piiriin kuuluville toimijoille sekä hätäkeskukselle ja pelastuslaitokselle tarpeelliset tiedot niistä paikoista, joista pelastus- ja raivauskaluston on mahdollista päästä radalle.

Liikennevirasto määrittelee kullekin rataosalle toimintavalmiusajan, jonka kuluessa avustaminen pelastustoiminnassa ja siihen liittyvä raivaustyö on aloitettava onnettomuuspaikalla.Liikenneviraston pelastus- ja raivaustoimintaan sekä radan kunnostukseen varatun kaluston, henkilövahvuuden sekä hälytysvalmiuden tulee olla sellainen, että pelastus- raivaus- ja kunnostustyöt saadaan hoidettua Liikenneviraston eri sopimuksissa määriteltyjen toimintavalmiusaikojen puitteissa. Näistä toiminta- ja valmiusajoista sovitaan toimijoiden välisissä sopimuksissa. Lisäksi Liikennevirasto ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon alueellisen pelastustoimen toiveet toimintavalmiudesta ja kalustotarpeista

Lähde : https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf​8/ohje_2017_ovro_web.pdf

Kuvan tiedot
Liikennepaikka: Lempäälä
Kuvaaja: Kari Suominen
Kuvasarja: Pelastus- ja raivaustoiminta rataverkolla
Lisätty: 04.11.2018 12:51
Junatyyppi
IC: 22
Muu tunniste
Sekalaiset: Onnettomuus
Sijainti: Asemalla/Ratapihalla
Vuodenajat: Syksy

Kommentit


Kirjoita kommentti Sinun täytyy kirjautua sisään, jotta voit kirjoittaa kommentteja!