29.10.2018 / Lempäälä
Kari Suominen

29.10.2018 LIIKENNEVIRASTON (2019-> VÄYLÄN) ROOLI UUDESSA TOIMINTAMALLISSA

Liikenneviraston varautuminen ja pelastuspalvelu

Liikennevirasto (2019-> Väylä) vastaa rautatiekaluston raivauksen järjestämisestä onnettomuuspaikalla sekä radan liikennöitävyyden palauttamisesta mahdollisimman nopeasti siten kun lait ja asetukset määräävät. Lisäksi Liikenneviraston on määriteltävä ohjeet erilaisiin onnettomuus-, hätä- ja poikkeustilanteisiin siten kuin Komission asetus 2015/995 sen määrittelee.

Näiden keinojen on yleensä katettava seuraavat tilanteet: ‒ törmäykset ‒ tulipalot junassa ‒ junien evakuointi ‒ onnettomuudet tunneleissa ‒ tapaukset, joissa on mukana vaarallisia aineita ‒ suistumiset

Liikennevirasto toimittaa tämän ohjeen piiriin kuuluville toimijoille sekä hätäkeskukselle ja pelastuslaitokselle tarpeelliset tiedot niistä paikoista, joista pelastus- ja raivauskaluston on mahdollista päästä radalle.

Liikennevirasto määrittelee kullekin rataosalle toimintavalmiusajan, jonka kuluessa avustaminen pelastustoiminnassa ja siihen liittyvä raivaustyö on aloitettava onnettomuuspaikalla.Liikenneviraston pelastus- ja raivaustoimintaan sekä radan kunnostukseen varatun kaluston, henkilövahvuuden sekä hälytysvalmiuden tulee olla sellainen, että pelastus- raivaus- ja kunnostustyöt saadaan hoidettua Liikenneviraston eri sopimuksissa määriteltyjen toimintavalmiusaikojen puitteissa. Näistä toiminta- ja valmiusajoista sovitaan toimijoiden välisissä sopimuksissa. Lisäksi Liikennevirasto ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon alueellisen pelastustoimen toiveet toimintavalmiudesta ja kalustotarpeista

Lähde : https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf​8/ohje_2017_ovro_web.pdf

Kuvan tiedot
Liikennepaikka: Lempäälä
Kuvaaja: Kari Suominen
Kuvasarja: Pelastus- ja raivaustoiminta rataverkolla
Lisätty: 04.11.2018 12:51
Junatyyppi
IC: 22
Muu tunniste
Sekalaiset: Onnettomuus
Sijainti: Asemalla/Ratapihalla
Vuodenajat: Syksy

Kommentit


Kirjoita kommentti Sinun täytyy kirjautua sisään, jotta voit kirjoittaa kommentteja!